ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

คัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่ (ฉบับศึกษา)

ภาคผนวก ข

 1. ข​1 เรื่อง​หลัก​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล

แผนที่

 1. ข​2 หนังสือ​ปฐมกาล​และ​การ​เดิน​ทาง​ของ​บรรพบุรุษ​ต้น​ตระกูล

 2. ข​3 การ​อพยพ​ออก​จาก​อียิปต์

 3. ข​4 การ​พิชิต​แผ่นดิน​ที่​พระเจ้า​สัญญา

 4. ข​6 การ​ตั้ง​ถิ่น​ฐาน​ใน​แผ่นดิน​ที่​พระเจ้า​สัญญา

 5. ข​7 อาณาจักร​ของ​ดาวิด​และ​โซโลมอน

 6. ข​9 มหาอำนาจ​โลก​ใน​คำ​พยากรณ์​ของ​ดาเนียล

 7. ​ข​10 อิสราเอล​ใน​สมัย​พระ​เยซู

 8. ข​13 การ​แผ่​ขยาย​ของ​ศาสนา​คริสเตียน

แผน​ภาพ

 1. ข​5 เต็นท์​ศักดิ์สิทธิ์​และ​มหา​ปุโรหิต

 2. ข​8 วิหาร​ที่​โซโลมอน​สร้าง

 3. ข​11 วิหาร​ใน​สมัย​ศตวรรษ​แรก

เวลา

 1. ข​12-ก เหตุ​การณ์​ใน​สัปดาห์​ที่​พระ​เยซู​ตาย (ส่วน 1)

 2. ข​12-ข เหตุ​การณ์​ใน​สัปดาห์​ที่​พระ​เยซู​ตาย (ส่วน 2)

 3. ข​15 ปฏิทิน​ฮีบรู

หน่วย​ต่าง ๆ

 1. ข​14-ก การ​ชั่ง​ตวง​วัด​

 2. ข​14-ข หน่วย​เงิน​ตรา​และ​น้ำหนัก