ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

คัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่ (ฉบับศึกษา)

ก​7-ง

เหตุการณ์สำคัญในชีวิตของพระเยซูตอนอยู่บนโลก—งานรับใช้ที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูในแคว้นกาลิลี (ส่วน 2)

เวลา

สถาน​ที่

เหตุ​การณ์

มัทธิว

มาระโก

ลูกา

ยอห์น

ค.ศ. 31 หรือ 32

เขต​คาเปอร์นาอุม

พระ​เยซู​ยก​ตัว​อย่าง​เปรียบ​เทียบ​เรื่อง​รัฐบาล​ของ​พระเจ้า

13:1-53

4:1-34

8:4-18

 

ทะเลสาบ​กาลิลี

ทำ​ให้​พายุ​สงบ​ตอน​อยู่​บน​เรือ

8:18, 23-27

4:35-41

8:22-25

 

เขต​กาดารา

ให้​ปีศาจ​ไป​สิง​ใน​หมู

8:28-34

5:1-20

8:26-39

 

น่า​จะ​เป็น​คาเปอร์นาอุม

รักษา​ผู้​หญิง​ที่​ตก​เลือด, ปลุก​ลูก​สาว​ของ​ไยรอส​ให้​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ตาย

9:18-26

5:21-43

8:40-56

 

คาเปอร์นาอุม (?)

รักษา​คน​ตา​บอด​และ​คน​ใบ้

9:27-34

     

นาซาเร็ธ

คน​ที่​บ้าน​เกิด​ไม่​ยอม​รับ​พระ​เยซู

13:54-58

6:1-5

   

กาลิลี

เดิน​ทาง​ทั่ว​แคว้น​กาลิลี​รอบ​ที่​สาม, ส่ง​อัครสาวก​ออก​ไป​เพื่อ​ขยาย​งาน​ประกาศ

9:35–11:1

6:6-13

9:1-6

 

ทิเบเรียส

เฮโรด​ตัด​หัว​ยอห์น​ผู้​ให้​บัพติศมา, การ​อัศจรรย์​ของ​พระ​เยซู​ทำ​ให้​เฮโรด​สงสัย

14:1-12

6:14-29

9:7-9

 

ค.ศ. 32 ใกล้​เทศกาล​ปัสกา (ยน 6:4)

คาเปอร์นาอุม (?), ฝั่ง​ตะวัน​ออก​เฉียง​เหนือ​ของ​ทะเลสาบ​กาลิลี

พวก​อัครสาวก​กลับ​จาก​การ​ประกาศ, พระ​เยซู​เลี้ยง​อาหาร​ผู้​ชาย 5,000 คน

14:13-21

6:30-44

9:10-17

6:1-13

ฝั่ง​ตะวัน​ออก​เฉียง​เหนือ​ของ​ทะเลสาบ​กาลิลี, เยนเนซาเรท

ฝูง​ชน​พยายาม​จะ​ตั้ง​พระ​เยซู​เป็น​กษัตริย์, พระ​เยซู​เดิน​บน​น้ำ, รักษา​คน​ป่วย​มาก​มาย

14:22-36

6:45-56

 

6:14-21

คาเปอร์นาอุม

บอก​ว่า​ท่าน​เป็น “อาหาร​ที่​ให้​ชีวิต”, สาวก​หลาย​คน​รับ​ไม่​ได้​และ​เลิก​ติด​ตาม

     

6:22-71

ค.ศ. 32 หลัง​เทศกาล​ปัสกา

น่า​จะ​เป็น​คาเปอร์นาอุม

เปิดโปง​ธรรมเนียม​ของ​มนุษย์

15:1-20

7:1-23

 

7:1

ฟีนิเซีย, เขต​เดคาโปลิส

รักษา​ลูก​สาว​ของ​ผู้​หญิง​ชาว​ฟีนิเซีย​ที่​มา​จาก​แคว้น​ซีเรีย, เลี้ยง​อาหาร​ผู้​ชาย 4,000 คน

15:21-38

7:24–8:9

   

เขต​มากาดาน

ไม่​ให้​เห็น​การ​อัศจรรย์​นอก​จาก​การ​อัศจรรย์​แบบ​เดียว​กับ​โยนาห์

15:39–16:4

8:10-12