ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

คัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่ (ฉบับศึกษา)

ก​5

ชื่อของพระเจ้าในพระคัมภีร์คริสเตียนภาคภาษากรีก

ผู้​เชี่ยวชาญ​ด้าน​คัมภีร์​ไบเบิล​ยอม​รับ​ว่า​ชื่อ​ของ​พระเจ้า​ใน​รูป​แบบ​อักษร​ฮีบรู​สี่​ตัว​ที่​รู้​จัก​กัน​ว่า​เททรากรัมมาทอน (יהוה) มี​ปรากฏ​อยู่​ใน​ข้อ​ความ​ต้น​ฉบับ​ของ​พระ​คัมภีร์​ภาค​ภาษา​ฮีบรู​เกือบ 7,000 ครั้ง แต่​มี​หลาย​คน​ที่​คิด​ว่า​ชื่อ​นี้​ไม่​มี​ปรากฏ​อยู่​ใน​ข้อ​ความ​ต้น​ฉบับ​ของ​พระ​คัมภีร์​คริสเตียน​ภาค​ภาษา​กรีก นี่​ทำ​ให้​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​สมัย​นี้​ส่วน​ใหญ่​ไม่​มี​การ​ใส่​ชื่อ​ยะโฮวา​ไว้​เมื่อ​แปล​พระ​คัมภีร์​ส่วน​ที่​เรียก​กัน​ว่า​ภาค​พันธสัญญา​ใหม่ แม้​แต่​ข้อ​ความ​ที่​ยก​มา​จาก​ภาค​ภาษา​ฮีบรู​ซึ่ง​จริง ๆ แล้ว​มี​เททรากรัมมาทอน​ปรากฏ​อยู่ ก็​มี​การ​ใช้​คำ​ว่า “องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า” แทน​ที่​จะ​ใช้​ชื่อ​ของ​พระเจ้า

อย่าง​ไร​ก็​ตาม คัมภีร์​ไบเบิล​ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่ ไม่​ได้​เป็น​อย่าง​นั้น คัมภีร์​ไบเบิล​ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่​มี​ชื่อ​พระ​ยะโฮวา​ใน​พระ​คัมภีร์​คริสเตียน​ภาค​ภาษา​กรีก​รวม​ทั้ง​หมด 237 ครั้ง มี​เหตุ​ผล​สำคัญ​สอง​ข้อ​ที่​ผู้​แปล​ตัดสิน​ใจ​ทำ​แบบ​นี้ (1) สำเนา​พระ​คัมภีร์​ภาษา​กรีก​ที่​มี​ใน​ปัจจุบัน​ไม่​ใช่​ต้น​ฉบับ​จริง ๆ สำเนา​นับ​เป็น​พัน ๆ ที่​มี​อยู่​ใน​ทุก​วัน​นี้​ส่วน​ใหญ่​มี​การ​คัด​ลอก​หลัง​จาก​ต้น​ฉบับ​ถูก​เขียน​ขึ้น​อย่าง​น้อย 200 ปี​แล้ว (2) ใน​ตอน​นั้น กลุ่ม​คน​ที่​คัด​ลอก​สำเนา​ได้​เปลี่ยน​เททรากรัมมาทอน​เป็น “คีริโอส” ซึ่ง​เป็น​คำ​ภาษา​กรีก​แปล​ว่า “องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า” หรือ​ไม่​ก็​คัด​ลอก​จาก​สำเนา​พระ​คัมภีร์​ที่​มี​การ​เปลี่ยน​เททรากรัมมาทอน​เป็น​คำ​ว่า “องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า” เรียบร้อย​แล้ว

คณะ​กรรมการ​การ​แปล​คัมภีร์​ไบเบิล​ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่​ได้​ตัดสิน​ว่า​มี​หลักฐาน​ชัดเจน​ว่า​เททรากรัมมาทอน​มี​อยู่​ใน​ต้น​ฉบับ​ภาษา​กรีก​จริง การ​ตัดสิน​ดัง​กล่าว​อาศัย​หลักฐาน​ดัง​ต่อ​ไป​นี้

 • สำเนา​พระ​คัมภีร์​ภาค​ภาษา​ฮีบรู​ที่​มี​การ​ใช้​กัน​ใน​สมัย​พระ​เยซู​และ​สมัย​อัครสาวก​มี​เททรากรัมมาทอน​ปรากฏ​อยู่​หลาย​ครั้ง​ตลอด​ทั้ง​สำเนา ใน​สมัย​ก่อน​มี​เพียง​ไม่​กี่​คน​ที่​สงสัย​และ​โต้​แย้ง​ข้อ​สรุป​นี้ ปัจจุบัน​มี​การ​ค้น​พบ​สำเนา​พระ​คัมภีร์​ใกล้​กับ​คุมราน​ซึ่ง​เป็น​สำเนา​พระ​คัมภีร์​ภาค​ภาษา​ฮีบรู​ที่​ทำ​ขึ้น​ใน​ศตวรรษ​แรก การ​ค้น​พบ​นี้​ทำ​ให้​ไม่​มี​ข้อ​สงสัย​เลย​ว่า​เคย​มี​ชื่อ​ของ​พระเจ้า​ปรากฏ​อยู่​ใน​พระ​คัมภีร์​ภาค​ภาษา​ฮีบรู​ที่​ใช้​กัน​ใน​สมัย​พระ​เยซู

 • ใน​สมัย​พระ​เยซู​และ​สมัย​อัครสาวก เททรากรัมมาทอน​มี​ปรากฏ​ใน​พระ​คัมภีร์​ภาค​ภาษา​ฮีบรู​ที่​แปล​เป็น​ภาษา​กรีก​ด้วย เป็น​เวลา​หลาย​ร้อย​ปี​ที่​ผู้​เชี่ยวชาญ​ต่าง​ก็​คิด​ว่า​เททรากรัมมาทอน​ไม่​มี​ใน​ฉบับ​แปล​กรีก​เซปตัวจินต์ (พระ​คัมภีร์​ภาคภาษา​ฮีบรู​ที่​แปล​เป็น​ภาษา​กรีก) แต่​เมื่อ​ถึง​ช่วง​กลาง​ศตวรรษ​ที่ 20 มี​บาง​สิ่ง​ที่​พวก​ผู้​เชี่ยวชาญ​สนใจ​อย่าง​มาก นั่น​คือ การ​ค้น​พบ​ชิ้น​ส่วน​ที่​เก่า​แก่​มาก​ของ​ฉบับ​แปล​กรีก​เซปตัวจินต์​จาก​สมัย​พระ​เยซู และ​ใน​ชิ้น​ส่วน​เหล่า​นั้น​มี​ชื่อ​ของ​พระเจ้า​ที่​เขียน​เป็น​อักษร​ภาษา​ฮีบรู ดัง​นั้น ใน​สมัย​พระ​เยซู สำเนา​ต่าง ๆ ของ​พระ​คัมภีร์​ที่​เป็น​ภาษา​กรีก​มี​ชื่อ​ของ​พระเจ้า​อยู่​จริง อย่าง​ไร​ก็​ตาม พอ​ถึง​ศตวรรษ​ที่ 4 สำเนา​พระ​คัมภีร์​ฉบับ​กรีก​เซปตัวจินต์ ที่​สำคัญ ๆ เช่น โคเดกซ์​วาติกานุส​และ​โคเดกซ์​ไซนายติคุส ไม่​มี​ชื่อ​ของ​พระเจ้า​อยู่​ใน​หนังสือ​ปฐมกาล​จน​ถึง​หนังสือ​มาลาคี​เลย (ทั้ง ๆ ที่​ชื่อ​นี้​มี​ใน​สำเนา​ที่​ทำ​ขึ้น​ก่อน​หน้า​นั้น) ดัง​นั้น ไม่​น่า​แปลก​ใจ​เลย​ว่า ข้อ​ความ​ที่​ได้​รับ​การ​เก็บ​รักษา​ตั้ง​แต่​ช่วง​เวลา​นั้น​เป็น​ต้น​มา​ไม่​มี​ชื่อ​ของ​พระเจ้า​เลย​ใน​ส่วน​ที่​เรียก​กัน​ว่า​พันธสัญญา​ใหม่​หรือ​พระ​คัมภีร์​คริสเตียน​ภาค​ภาษา​กรีก​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล

  พระ​เยซู​พูด​ตรง ๆ ว่า “ผม​มา​ใน​นาม​พ่อ​ของ​ผม” และ​ย้ำ​ด้วย​ว่า​งาน​ของ​ท่าน​ทำ​ใน “นาม​พระเจ้า​ผู้​เป็น​พ่อ​ของ​ผม”

 • มี​บันทึก​ใน​พระ​คัมภีร์​คริสเตียน​ภาค​ภาษา​กรีก​ว่า​พระ​เยซู​พูด​ถึง​ชื่อ​ของ​พระเจ้า​บ่อย ๆ และ​ท่าน​บอก​คน​อื่น​ให้​รู้​จัก​ชื่อ​นี้​ด้วย (ยอห์น 17:6, 11, 12, 26) พระ​เยซู​พูด​ตรง ๆ ว่า “ผม​มา​ใน​นาม​พ่อ​ของ​ผม” และ​ย้ำ​ด้วย​ว่า​งาน​ของ​ท่าน​ทำ​ใน “นาม​พระเจ้า​ผู้​เป็น​พ่อ​ของ​ผม”—ยอห์น 5:43; 10:25

 • เนื่อง​จาก​พระ​คัมภีร์​คริสเตียน​ภาค​ภาษา​กรีก​เป็น​ส่วน​ที่​ได้​รับ​การ​ดล​ใจ​ให้​เขียน​ขึ้น​ต่อ​จาก​พระ​คัมภีร์​ศักดิ์สิทธิ์​ภาค​ภาษา​ฮีบรู จึง​ไม่​สม​เหตุ​สม​ผล​ที่​จู่ ๆ ชื่อ​ของ​พระ​ยะโฮวา​จะ​หาย​ไป ช่วง​กลาง​ศตวรรษ​แรก สาวก​ยากอบ​บอก​พวก​ผู้​ดู​แล​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม​ว่า “ซีเมโอน​ได้​เล่า​อย่าง​ละเอียด​แล้ว​ว่า​ตอน​นี้​พระเจ้า​หัน​มา​สนใจ​คน​ต่าง​ชาติ และ​แยก​คน​ออก​มา​ให้​เป็น​ประชาชน​กลุ่ม​หนึ่ง​ที่​ใช้​ชื่อ​ของ​พระองค์” (กิจการ 15:14) ยากอบ​คง​ไม่​พูด​อย่าง​นี้​ถ้า​ไม่​มี​ใคร​ใน​ศตวรรษ​แรก​รู้​จัก​หรือ​ใช้​ชื่อ​ของ​พระเจ้า​เลย

 • ชื่อ​ย่อ​ของ​พระเจ้า​มี​ปรากฏ​อยู่​ใน​พระ​คัมภีร์​คริสเตียน​ภาค​ภาษา​กรีก มี​ชื่อ​ย่อ​ของ​พระเจ้า​ปรากฏ​อยู่​ใน​วิวรณ์ 19:1, 3, 4, 6 ที่​บอก​ว่า “ให้​ทุก​คน​สรรเสริญ​ยาห์” ซึ่ง​มา​จาก​ภาษา​ฮีบรู​ว่า “ฮาเลลูยาห์” คำ​ว่า “ยาห์” ย่อ​มา​จาก “ยะโฮวา” มี​หลาย​คน​ใน​พระ​คัมภีร์​คริสเตียน​ภาค​ภาษา​กรีก​ที่​ชื่อ​ของ​เขา​มี​ความ​หมาย​เกี่ยว​ข้อง​กับ​ชื่อ​ของ​พระเจ้า ที่​จริง หนังสือ​อ้างอิง​ต่าง ๆ อธิบาย​ว่า​ชื่อ​ของ​พระ​เยซู​ก็​แปล​ว่า “พระ​ยะโฮวา​เป็น​ความ​รอด”

 • ข้อ​เขียน​ของ​ชาว​ยิว​ใน​ยุค​แรก ๆ บ่ง​ชี้​ว่า​คริสเตียน​ชาว​ยิว​ใช้​ชื่อ​ของ​พระเจ้า​ใน​งาน​เขียน​ของ​พวก​เขา หนังสือ​โทเซฟทา​หรือ​ประมวล​กฎหมาย​สืบ​ปาก​ที่​เป็น​ลายลักษณ์​อักษร ซึ่ง​เขียน​เสร็จ​ประมาณ ค.ศ. 300 พูด​ถึง​เหตุ​การณ์​ตอน​ที่​งาน​เขียน​ของ​คริสเตียน​ถูก​เผา​ใน​วัน​สะบาโต​ว่า “หนังสือ​ของ​พวก​ผู้​เขียน​กิตติคุณ​และ​หนังสือ​ของ​พวก​มิ​นิม [เข้าใจ​กัน​ว่า​คือ​คริสเตียน​ชาว​ยิว] ถูก​เผา​ทำลาย หนังสือ​เหล่า​นั้น​ที่​มี​ชื่อ​ของ​พระเจ้า​อยู่​ถูก​เผา​ทันที​ที่​พบ” หนังสือ​โทเซฟทา​ยัง​ยก​คำ​พูด​ของ​รับบี​โยเซ ชาว​กาลิลี​ซึ่ง​มี​ชีวิต​อยู่​ช่วง​ต้น​ศตวรรษ​ที่ 2 เขา​เล่า​ว่า ใน​วัน​อื่น ๆ ของ​สัปดาห์ “มี​คน​ตัด​ส่วน​ที่​เป็น​ชื่อ​ของ​พระเจ้า​จาก​หนังสือ​พวก​นั้น [น่า​จะ​หมาย​ถึง​งาน​เขียน​ของ​คริสเตียน] และ​เก็บ​ไว้ ส่วน​ที่​เหลือ​ก็​เผา”

 • ผู้​เชี่ยวชาญ​ด้าน​คัมภีร์​ไบเบิล​บาง​คน​ยอม​รับ​ว่า​ใน​ข้อ​ความ​ของ​พระ​คัมภีร์​ภาค​ภาษา​ฮีบรู​ที่​ยก​มา​ใน​พระ​คัมภีร์​คริสเตียน​ภาค​ภาษา​กรีก​น่า​จะ​มี​ชื่อ​ของ​พระเจ้า​ปรากฏ​อยู่ ใน​พจนานุกรม​ดิ แองเคอร์ ไบเบิล ที่​หัวข้อ “เททรากรัมมาทอน​ใน​พันธสัญญา​ใหม่” มี​คำ​อธิบาย​ดัง​นี้ “มี​หลักฐาน​บาง​อย่าง​ที่​แสดง​ว่า​ตอน​ที่​มี​การ​เขียน​พันธสัญญา​ใหม่​ขึ้น​ครั้ง​แรก มี​เททรากรัมมาทอน หรือ ยาห์เวห์ ซึ่ง​เป็น​ชื่อ​ของ​พระเจ้า​ปรากฏ​อยู่​ใน​ข้อ​ความ​บาง​ตอน​หรือ​ทุก​ตอน​ที่​มี​การ​ยก​มา​จาก​พันธสัญญา​เดิม” ด้าน​ผู้​เชี่ยวชาญ​จอร์จ โฮเวิร์ด กล่าว​ว่า “เนื่อง​จาก​เททรากรัมมาทอน​ยัง​มี​อยู่​ใน​สำเนา​คัมภีร์​ไบเบิล​ภาษา​กรีก [ฉบับ​แปล​เซปตัวจินต์] ซึ่ง​เป็น​ส่วน​ของ​พระ​คัมภีร์​ของ​คริสตจักร​ยุค​แรก จึง​มี​เหตุ​ผล​ที่​จะ​เชื่อ​ว่า​ผู้​เขียน​พันธสัญญา​ใหม่​ได้​รักษา​เททรากรัมมาทอน​ไว้​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​เมื่อ​ยก​ข้อ​ความ​มา​จาก​พระ​คัมภีร์​ภาค​ภาษา​ฮีบรู”

 • ผู้​แปล​คัมภีร์​ไบเบิล​ที่​มี​ชื่อเสียง​หลาย​คน​ใช้​ชื่อ​ของ​พระเจ้า​ใน​การ​แปล​พระ​คัมภีร์​คริสเตียน​ภาค​ภาษา​กรีก ผู้​แปล​เหล่า​นี้​บาง​คน​ได้​ทำ​อย่าง​นั้น​มา​นาน​ก่อน​ที่​จะ​มี​การ​แปล​ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่ ด้วย​ซ้ำ อย่าง​เช่น ฉบับ A Literal Translation of the New Testament . . . From the Text of the Vatican Manuscript โดย​เฮอร์มัน ไฮน์เฟตเตอร์ (ค.ศ. 1863) The Emphatic Diaglott โดย​เบนจามิน วิลสัน (ค.ศ. 1864) The Epistles of Paul in Modern English โดย​จอร์จ บาร์เกอร์ สตีเวนส์ (ค.ศ. 1898) St. Paul’s Epistle to the Romans โดย ดับเบิลยู. จี. รัทเทอร์ฟอร์ด (ค.ศ. 1900) และ The New Testament Letters โดย เจ. ดับเบิลยู. ซี. วานด์ บิชอป​แห่ง​ลอนดอน (ค.ศ. 1946) นอก​จาก​นี้ ใน​พระ​คัมภีร์​ภาษา​สเปน​ที่​แปล​โดย​พาโบล เบส​สัน​ช่วง​ต้น​ศตวรรษ​ที่ 20 ก็​มี​การ​ใช้​คำ​ว่า “เคโอบา” (ยะโฮวา) ด้วย ไม่​ว่า​จะ​ใน​ลูกา 2:15 ยูดา 14 และ​ยัง​มี​มาก​กว่า 100 แห่ง​ที่​ระบุ​ใน​เชิงอรรถ​ว่า​น่า​จะ​ใช้​ชื่อ​ของ​พระเจ้า​ที่​นั่น นาน​ก่อน​ที่​จะ​มี​งาน​แปล​เหล่า​นี้ คือ​ตั้ง​แต่​ศตวรรษ​ที่ 16 ก็​มี​เททรากรัมมาทอน​ปรากฏ​อยู่​หลาย​แห่ง​ใน​พระ​คัมภีร์​คริสเตียน​ภาค​ภาษา​กรีก​ที่​แปล​เป็น​ภาษา​ฮีบรู ทุก​วัน​นี้ เฉพาะ​ภาษา​เยอรมัน​ภาษา​เดียว​ก็​มี​ฉบับ​แปล​อย่าง​น้อย 11 ฉบับ​ที่​ใช้​ชื่อ “ยะโฮวา” (หรือ​แปล​ชื่อ​ภาษา​ฮีบรู “ยาห์เวห์” แบบ​ทับ​ศัพท์) ใน​พระ​คัมภีร์​คริสเตียน​ภาค​ภาษา​กรีก และ​มี​ผู้​แปล 4 คน​ใส่​ชื่อ​พระเจ้า​ไว้​ใน​วง​เล็บ​หลัง​คำ​ว่า “องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า” นอก​จาก​นี้ ยัง​มี​ฉบับ​แปล​อื่น ๆ ใน​ภาษา​เยอรมัน​มาก​กว่า 70 ฉบับ​ที่​ใช้​ชื่อ​พระเจ้า​ใน​เชิงอรรถ​หรือ​ใน​ส่วน​อธิบาย​คำ​ศัพท์​ด้วย

  ชื่อ​ของ​พระเจ้า​ที่​กิจการ 2:34 ใน The Emphatic Diaglott โดย​เบนจามิน วิลสัน (ค.ศ. 1864)

 • คัมภีร์​ไบเบิล​ใน​ภาษา​ต่าง ๆ มาก​กว่า​หนึ่ง​ร้อย​ภาษา​มี​ชื่อ​ของ​พระเจ้า​อยู่​ใน​พระ​คัมภีร์​คริสเตียน​ภาค​ภาษา​กรีก พระ​คัมภีร์​ที่​แปล​เป็น​ภาษา​ต่าง ๆ ที่​ใช้​ใน​แอฟริกา เอเชีย ยุโรป หมู่​เกาะ​แปซิฟิก รวม​ถึง​ภาษา​พื้นเมือง​ใน​อเมริกา​ก็​มี​ชื่อ​ของ​พระเจ้า​ปรากฏ​อยู่​หลาย​ที่ (ดู​ราย​ชื่อ​ใน​ หน้า 2286 และ 2287) ผู้​แปล​พระ​คัมภีร์​ฉบับ​เหล่า​นี้​เลือก​ใช้​ชื่อ​ของ​พระเจ้า​ด้วย​เหตุ​ผล​คล้าย ๆ กับ​ที่​พูด​ใน​ตอน​ต้น พระ​คัมภีร์​คริสเตียน​ภาค​ภาษา​กรีก​เหล่า​นี้​บาง​ฉบับ​เพิ่ง​แปล​ได้​ไม่​นาน แต่​ก็​มี​ชื่อ​ของ​พระเจ้า​ด้วย เช่น คัมภีร์​ไบเบิล​ภาษา​โร​ตู​มา (ค.ศ. 1999) มี​ชื่อ “จี​โฮ​วา” 51 ครั้ง​ใน 48 ข้อ และ​พระ​คัมภีร์​ภาษา​บาตัก (โทบา) (ค.ศ. 1989) ของ​อินโดนีเซีย​มี​ชื่อ “เยโฮวา” 110 ครั้ง

  ชื่อ​ของ​พระเจ้า​ที่​มาระโก 12:29, 30 ใน​ฉบับ​แปล​ภาษา​ฮาวาย

ดัง​นั้น มี​เหตุ​ผล​มาก​มาย​ที่​จะ​ใส่​ชื่อ​ยะโฮวา ซึ่ง​เป็น​ชื่อ​ของ​พระเจ้า​ไว้​ใน​พระ​คัมภีร์​คริสเตียน​ภาค​ภาษา​กรีก และ​นี่​คือ​สิ่ง​ที่​ผู้​แปล​คัมภีร์​ไบเบิล​ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่ ได้​ทำ พวก​เขา​นับถือ​ชื่อ​ของ​พระเจ้า​อย่าง​มาก​และ​ไม่​กล้า​ตัด​อะไร​ที่​มี​อยู่​ใน​ต้น​ฉบับ​ออก​ไป—วิวรณ์ 22:18, 19