ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

คัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่ (ฉบับศึกษา)

ก​7-ข

เหตุการณ์สำคัญในชีวิตของพระเยซูตอนอยู่บนโลก—งานรับใช้ช่วงแรกของพระเยซู

เวลา

สถาน​ที่

เหตุ​การณ์

มัทธิว

มาระโก

ลูกา

ยอห์น

ค.ศ. 29 ฤดู​ใบ​ไม้​ร่วง

แม่น้ำ​จอร์แดน อาจ​เป็น​ที่​เบธานี​ซึ่ง​อยู่​อีก​ฝั่ง​หนึ่ง​ของ​แม่น้ำ​จอร์แดน​หรือ​บริเวณ​ใกล้​เคียง

พระ​เยซู​รับ​บัพติศมา​และ​ได้​รับ​การ​เจิม, พระ​ยะโฮวา​ประกาศ​ว่า​พระ​เยซู​เป็น​ลูก​ที่​พระองค์​พอ​ใจ​มาก

3:13-17

1:9-11

3:21-38

 

ที่​กันดาร​ยูเดีย

ถูก​มาร​ล่อ​ใจ

4:1-11

1:12, 13

4:1-13

 

เบธานี​ซึ่ง​อยู่​อีก​ฝั่ง​หนึ่ง​ของ​แม่น้ำ​จอร์แดน

ยอห์น​ผู้​ให้​บัพติศมา​ประกาศ​ว่า​พระ​เยซู​คือ​ลูก​แกะ​ของ​พระเจ้า, สาวก​กลุ่ม​แรก​เริ่ม​ติด​ตาม​พระ​เยซู

     

1:15, 19-51

คานา​ใน​กาลิลี, คาเปอร์นาอุม

การ​อัศจรรย์​ครั้ง​แรก​ใน​งาน​แต่งงาน เปลี่ยน​น้ำ​เป็น​เหล้า​องุ่น, ไป​เมือง​คาเปอร์นาอุม

     

2:1-12

ค.ศ. 30 เทศกาล​ปัสกา

เยรูซาเล็ม

ชำระ​วิหาร

     

2:13-25

คุย​กับ​นิโคเดมัส

     

3:1-21

ยูเดีย, อายโนน

เข้า​ไป​ใน​เขต​ชนบท​ของ​แคว้น​ยูเดีย สาวก​ของ​พระ​เยซู​รับ​บัพติศมา, ยอห์น​สอน​เรื่อง​พระ​เยซู​เป็น​ครั้ง​สุด​ท้าย

     

3:22-36

ทิเบเรียส, ยูเดีย

ยอห์น​ถูก​ขัง​คุก, พระ​เยซู​ไป​ที่​แคว้น​กาลิลี

4:12; 14:3-5

6:17-20

3:19, 20

4:1-3

สิคาร์​ใน​สะมาเรีย

พระ​เยซู​สอน​ชาว​สะมาเรีย​ระหว่าง​ทาง​ไป​แคว้น​กาลิลี

     

4:4-43

ที่​กันดาร​ยูเดีย