ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

คัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่ (ฉบับศึกษา)

ก​7-จ

เหตุการณ์สำคัญในชีวิตของพระเยซูตอนอยู่บนโลก—งานรับใช้ที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูในแคว้นกาลิลี (ส่วน 3) และแคว้นยูเดีย

เวลา

สถาน​ที่

เหตุ​การณ์

มัทธิว

มาระโก

ลูกา

ยอห์น

ค.ศ. 32 หลัง​เทศกาล​ปัสกา

ทะเลสาบ​กาลิลี, เบธไซดา

ตอน​อยู่​บน​เรือ​ที่​จะ​ไป​เมือง​เบธไซดา พระ​เยซู​เตือน​ให้​ระวัง​เชื้อ​ของ​พวก​ฟาริสี, รักษา​คน​ตา​บอด

16:5-12

8:13-26

   

เขต​ซีซารียา​ฟีลิปปี

ลูก​กุญแจ​ของ​รัฐบาล​สวรรค์, พระ​เยซู​บอก​ล่วง​หน้า​ว่า​ท่าน​จะ​ตาย​และ​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ตาย

16:13-28

8:27–9:1

9:18-27

 

น่า​จะ​เป็น​ภูเขา​เฮอร์โมน

รูป​กาย​พระ​เยซู​เปลี่ยน​ไป, พระ​ยะโฮวา​พูด

17:1-13

9:2-13

9:28-36

 

เขต​ซีซารียา​ฟีลิปปี

รักษา​เด็ก​ผู้​ชาย​ที่​ถูก​ปีศาจ​สิง

17:14-20

9:14-29

9:37-43

 

กาลิลี

พระ​เยซู​บอก​ล่วง​หน้า​อีก​ครั้ง​ว่า​ท่าน​จะ​ตาย

17:22, 23

9:30-32

9:43-45

 

คาเปอร์นาอุม

จ่าย​ภาษี​ด้วย​เหรียญ​เงิน​จาก​ปาก​ปลา

17:24-27

     

คน​ที่​เป็น​ใหญ่​ที่​สุด​ใน​รัฐบาล​สวรรค์, ตัว​อย่าง​เปรียบ​เทียบ​เรื่อง​แกะ​ที่​หลง​หาย​และ​เรื่อง​ทาส​ที่​ไม่​ยอม​ให้​อภัย

18:1-35

9:33-50

9:46-50

 

กาลิลี-สะมาเรีย

สอน​สาวก​ระหว่าง​เดิน​ทาง​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม​ว่า​รัฐบาล​ของ​พระเจ้า​สำคัญ​กว่า​เรื่อง​อื่น​ทั้ง​หมด

8:19-22

 

9:51-62

7:2-10

งาน​รับใช้​ช่วง​ต่อ​มา​ของ​พระ​เยซู​ใน​แคว้น​ยูเดีย

เวลา

สถาน​ที่

เหตุ​การณ์

มัทธิว

มาระโก

ลูกา

ยอห์น

ค.ศ. 32 เทศกาล​อยู่​เพิง

เยรูซาเล็ม

สอน​ใน​ช่วง​เทศกาล​อยู่​เพิง, พวก​เจ้าหน้าที่​ถูก​ส่ง​มา​จับ​พระ​เยซู

     

7:11-52

พูด​ว่า “ผม​เป็น​ความ​สว่าง​ให้​กับ​โลก”, รักษา​ผู้​ชาย​ที่​ตา​บอด​ตั้ง​แต่​เกิด

     

8:12–9:41

น่า​จะ​เป็น​ยูเดีย

ส่ง 70 คน​ออก​ไป​ประกาศ, พวก​เขา​กลับ​มา​ด้วย​ความ​ดีใจ

   

10:1-24

 

ยูเดีย, เบธานี

ตัว​อย่าง​เปรียบ​เทียบ​เรื่อง​คน​สะมาเรีย​ที่​รัก​คน​อื่น​เหมือน​รัก​ตัว​เอง, ไป​บ้าน​มารีย์​กับ​มาร์ธา

   

10:25-42

 

น่า​จะ​เป็น​ยูเดีย

สอน​อธิษฐาน​อีก​ครั้ง, ตัว​อย่าง​เรื่อง​เพื่อน​ที่​ไม่​เลิก​ขอ

   

11:1-13

 

ขับ​ไล่​ปีศาจ​ด้วย​อำนาจ​พระเจ้า, พูด​อีก​ครั้ง​เรื่อง​การ​อัศจรรย์​แบบ​เดียว​กับ​โยนาห์

   

11:14-36

 

กิน​อาหาร​กับ​ฟาริสี, ตำหนิ​พวก​ฟาริสี​ที่​เป็น​คน​เสแสร้ง

   

11:37-54

 

ตัว​อย่าง​เปรียบ​เทียบ​เรื่อง​เศรษฐี​ที่​ไร้​ความ​คิด​และ​เรื่อง​คน​รับใช้​ที่​ซื่อ​สัตย์

   

12:1-59

 

รักษา​ผู้​หญิง​พิการ​ใน​วัน​สะบาโต, ตัว​อย่าง​เรื่อง​เมล็ด​มัสตาร์ด​และ​เรื่อง​เชื้อ

   

13:1-21

 

ค.ศ. 32 เทศกาล​ฉลอง​การ​อุทิศ​วิหาร

เยรูซาเล็ม

ตัว​อย่าง​เรื่อง​คน​เลี้ยง​แกะ​ที่​ดี​และ​คอก​แกะ, ชาว​ยิว​พยายาม​เอา​หิน​ขว้าง​พระ​เยซู, ไป​เบธานี​ที่​อยู่​อีก​ฝั่ง​หนึ่ง​ของ​แม่น้ำ​จอร์แดน

     

10:1-39