ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

คัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่ (ฉบับศึกษา)

ก​6-ก

แผนภูมิเกี่ยวกับผู้พยากรณ์และกษัตริย์ของอาณาจักรยูดาห์และอิสราเอล (ส่วน 1)

กษัตริย์​ของ​อาณาจักร​ยูดาห์​สอง​ตระกูล​ทาง​ใต้

997 ก่อน ค.ศ.

เรโหโบอัม: 17 ปี

980

อาบียาห์ (อาบียัม): 3 ปี

978

อาสา: 41 ปี

937

เยโฮชาฟัท: 25 ปี

913

เยโฮรัม: 8 ปี

ป. 906

อาหัสยาห์: 1 ปี

ป. 905

ราชินี​อาธาลิยาห์: 6 ปี

898

เยโฮอาช: 40 ปี

858

อามาซิยาห์: 29 ปี

829

อุสซียาห์ (อาซาริยาห์): 52 ปี

กษัตริย์​ของ​อาณาจักร​อิสราเอล​สิบ​ตระกูล​ทาง​เหนือ

997

เยโรโบอัม: 22 ปี

ป. 976

นาดับ: 2 ปี

ป. 975

บาอาชา: 24 ปี

ป. 952

เอลาห์: 2 ปี

ศิมรี: 7 วัน (ป. 951)

ป. 947

อมรี​และ​ทิบนี: 4 ปี

อมรี (คน​เดียว): 8 ปี

ป. 940

อาหับ: 22 ปี

ป. 920

อาหัสยาห์: 2 ปี

ป. 917

เยโฮรัม: 12 ปี

ป. 905

เยฮู: 28 ปี

876

เยโฮอาหาส: 14 ปี

ป. 862

เยโฮอาหาส​และ​เยโฮอาช: 3 ปี

ป. 859

เยโฮอาช (คน​เดียว): 16 ปี

ป. 844

เยโรโบอัม​ที่ 2: 41 ปี

  • ราย​ชื่อ​ผู้​พยากรณ์

  • โยเอล

  • เอลียาห์

  • เอลีชา

  • โยนาห์

  • อาโมส