ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

คัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่ (ฉบับศึกษา)

ภาคผนวก ก

 1. ก​1 หลัก​ใน​การ​แปล​คัมภีร์​ไบเบิล

 2. ก​2 ลักษณะ​เด่น​ของ​คัมภีร์​ไบเบิล​ฉบับ​แปล​นี้

 3. ก​3 คัมภีร์​ไบเบิล​ตก​ทอด​มา​ถึง​เรา​ได้​อย่าง​ไร?

 4. ก​4 ชื่อ​ของ​พระเจ้า​ใน​พระ​คัมภีร์​ภาค​ภาษา​ฮีบรู

 5. ก​5 ชื่อ​ของ​พระเจ้า​ใน​พระ​คัมภีร์​คริสเตียน​ภาค​ภาษา​กรีก

 6. ก​6-ก แผนภูมิ​เกี่ยว​กับ​ผู้​พยากรณ์​และ​กษัตริย์​ของ​อาณาจักร​ยูดาห์​และ​อิสราเอล (ส่วน 1)

 7. ก​6-ข แผนภูมิ​เกี่ยว​กับ​ผู้​พยากรณ์​และ​กษัตริย์​ของ​อาณาจักร​ยูดาห์​และ​อิสราเอล (ส่วน 2)

 8. ก​7-ก เหตุ​การณ์​สำคัญ​ใน​ชีวิต​ของ​พระ​เยซู​ตอน​อยู่​บน​โลก—ก่อน​พระ​เยซู​เริ่ม​งาน​รับใช้

 9. ก​7-ข เหตุ​การณ์​สำคัญ​ใน​ชีวิต​ของ​พระ​เยซู​ตอน​อยู่​บน​โลก—งาน​รับใช้​ช่วง​แรก​ของ​พระ​เยซู

 10. ก​7-ค เหตุ​การณ์​สำคัญ​ใน​ชีวิต​ของ​พระ​เยซู​ตอน​อยู่​บน​โลก—งาน​รับใช้​ที่​ยิ่ง​ใหญ่​ของ​พระ​เยซู​ใน​แคว้น​กาลิลี (ส่วน 1)

 11. ก​7-ง เหตุ​การณ์​สำคัญ​ใน​ชีวิต​ของ​พระ​เยซู​ตอน​อยู่​บน​โลก—งาน​รับใช้​ที่​ยิ่ง​ใหญ่​ของ​พระ​เยซู​ใน​แคว้น​กาลิลี (ส่วน 2)

 12. ก​7-จ เหตุ​การณ์​สำคัญ​ใน​ชีวิต​ของ​พระ​เยซู​ตอน​อยู่​บน​โลก—งาน​รับใช้​ที่​ยิ่ง​ใหญ่​ของ​พระ​เยซู​ใน​แคว้น​กาลิลี (ส่วน 3) และ​แคว้น​ยูเดีย

 13. ก​7-ฉ เหตุ​การณ์​สำคัญ​ใน​ชีวิต​ของ​พระ​เยซู​ตอน​อยู่​บน​โลก—งาน​รับใช้​ช่วง​ต่อ​มา​ของ​พระ​เยซู​ทาง​ฝั่ง​ตะวัน​ออก​ของ​แม่น้ำ​จอร์แดน

 14. ก​7-ช เหตุ​การณ์​สำคัญ​ใน​ชีวิต​ของ​พระ​เยซู​ตอน​อยู่​บน​โลก—งาน​รับใช้​ช่วง​สุด​ท้าย​ของ​พระ​เยซู​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม (ส่วน 1)

 15. ก​7-ซ เหตุ​การณ์​สำคัญ​ใน​ชีวิต​ของ​พระ​เยซู​ตอน​อยู่​บน​โลก—งาน​รับใช้​ช่วง​สุด​ท้าย​ของ​พระ​เยซู​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม (ส่วน 2)