ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

คัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่ (ฉบับศึกษา)

ตัวย่อที่ใช้ในเชิงอรรถ

กก.

กิโลกรัม

กม.

กิโลเมตร

ซม.

เซนติเมตร

0

หัว​บท