ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 ภาคผนวก

เชโอลและฮาเดสคืออะไร?

เชโอลและฮาเดสคืออะไร?

ในคัมภีร์ไบเบิลฉบับภาษาเดิม มีการใช้คำภาษาฮีบรูเชโอล และคำภาษากรีกฮาเดส ซึ่งมีความหมายเหมือนกันมากกว่า 70 ครั้ง. ทั้งสองคำเกี่ยวข้องกับความตาย. ฉบับแปลคัมภีร์ไบเบิลบางฉบับ แปลสองคำนี้ว่า เมืองผี, แดนคนตาย, หรือนรก. การแปลเช่นนี้ไม่ถูกต้อง. ในคัมภีร์ไบเบิล มีการใช้คำภาษาเดิมสองคำนี้เพื่อหมายถึงหลุมฝังศพทั่วไปของมนุษยชาติ. ขอให้เราสังเกตว่ามีการใช้สองคำนี้อย่างไรในข้อความตอนต่าง ๆ ของคัมภีร์ไบเบิล.

ท่านผู้ประกาศ 9:10 (ล.ม.) กล่าวว่า “ไม่มีการงาน หรือการวางแผน หรือความรู้ หรือสติปัญญาในหลุมศพ [เชโอล ] ที่เจ้าจะไปนั้น.” นี่หมายความว่าเชโอลพาดพิงถึงที่ฝังศพหลุมใดหลุมหนึ่งโดยเฉพาะ หรือหลุมฝังศพแต่ละหลุมซึ่งเราอาจฝังศพคนที่เรารักไว้ไหม? ไม่ใช่. เมื่อกล่าวถึงหลุมฝังศพเช่นว่านั้น คัมภีร์ไบเบิลมักใช้คำภาษาฮีบรูและภาษากรีกคำอื่น ไม่ใช่คำเชโอลและฮาเดส. (เยเนซิศ 23:7-9; มัดธาย 28:1) นอกจากนี้ คัมภีร์ไบเบิล ไม่ได้ใช้คำเชโอล สำหรับที่ซึ่งมีการฝังศพไว้ด้วยกันหลายศพ เช่น ที่ฝังศพของครอบครัว หรือหลุมฝังศพหมู่.—เยเนซิศ 49:30, 31.

ถ้าเช่นนั้น เชโอล หมายถึงสถานที่แบบใด? พระคำของพระเจ้าบ่งชี้ว่าเชโอล หรือฮาเดส ไม่ได้หมายถึงแค่หลุมฝังศพขนาดใหญ่ที่ฝังคนจำนวนมากไว้เท่านั้น. ตัวอย่างเช่น ยะซายา 5:14 (ล.ม.) ชี้ชัดว่า “หลุมศพ [เชโอล ] จึงขยายใหญ่ขึ้นและอ้าปากกว้างสุดประมาณ.” ถึงแม้อาจพูดได้ว่า เชโอล ได้กลืนคนตายจำนวนนับไม่ถ้วนไปแล้วก็ตาม แต่ดูเหมือนเชโอล ยิ่งหิวมากขึ้นเรื่อย ๆ. (สุภาษิต 30:15, 16) ไม่เหมือนกับสุสานแห่งใดแห่งหนึ่งจริง ๆ ซึ่งอาจฝังศพได้จำนวนจำกัดเท่านั้น ‘หลุมศพ [เชโอล ] ไม่รู้จักอิ่ม.’ (สุภาษิต 27:20, ล.ม.) นั่นคือ เชโอล ไม่มีวันเต็ม และไม่มีขีดจำกัด. ด้วยเหตุนี้ เชโอล หรือฮาเดส จึงไม่ใช่สถานที่จริง ๆ ที่ตั้งอยู่ที่ใดโดยเฉพาะ. แทนที่จะเป็นเช่นนั้น เชโอล คือหลุมฝังศพทั่วไปของมนุษยชาติ เป็นสถานที่ในเชิงเปรียบเทียบที่ซึ่งมนุษยชาติส่วนใหญ่หลับอยู่ในความตาย.

คำสอนในคัมภีร์ไบเบิลเรื่องการกลับเป็นขึ้นจากตายช่วยให้เรามีความเข้าใจกระจ่างชัดยิ่งขึ้นอีกในเรื่องความหมายของเชโอลและฮาเดส. พระคำของพระเจ้า เชื่อมโยงคำเชโอล และฮาเดส เข้ากับความตายชนิดที่จะมีการกลับเป็นขึ้นจากตาย. * (โยบ 14:13 [“หลุมฝังศพ”]; กิจการ 2:31 [“หลุมศพ”]; วิวรณ์ 20:13 [“หลุมศพ”]) พระคำของพระเจ้ายังแสดงให้เห็นด้วยว่า คนเหล่านั้นที่อยู่ในเชโอล หรือฮาเดส นอกจากจะมีผู้รับใช้ของพระยะโฮวาแล้ว ยังรวมถึงคนที่ไม่ได้รับใช้พระองค์ด้วย. (เยเนซิศ 37:35; โยบ 21:13) ดังนั้น คัมภีร์ไบเบิลสอนว่า “ทั้งคนชอบธรรมและคนไม่ชอบธรรมจะกลับเป็นขึ้นจากตาย.”—กิจการ 24:15.

^ วรรค 4 ในทางตรงกันข้าม มีการอธิบายว่า คนตายซึ่งจะไม่ถูกปลุกขึ้นมานั้น ไม่ได้อยู่ในเชโอล หรือฮาเดส แต่อยู่ “ในเกเฮนนา.” (มัดธาย 5:30; 10:28; 23:33) เกเฮนนาไม่ใช่สถานที่จริง เช่นเดียวกับเชโอล และฮาเดส.