ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 ภาคผนวก

พระเยซูประสูติในเดือนธันวาคมไหม?

พระเยซูประสูติในเดือนธันวาคมไหม?

คัมภีร์ไบเบิลไม่ได้บอกเราว่าพระเยซูประสูติเมื่อไร. แต่พระคัมภีร์มีเหตุผลหนักแน่นซึ่งช่วยให้เราลงความเห็นได้ว่าพระองค์ไม่ได้ประสูติในเดือนธันวาคม.

ขอพิจารณาสภาพอากาศช่วงเดือนธันวาคมในเมืองเบทเลเฮมที่พระเยซูประสูติ. เดือนชิสเลฟของยิว (ตรงกับเดือนพฤศจิกายน/ธันวาคม) เป็นเดือนที่มีอากาศหนาวและมีฝนตกมาก. หลังจากเดือนนั้นก็เป็นเดือนเทเบธ (ธันวาคม/มกราคม). นี่เป็นเดือนที่มีอุณหภูมิต่ำสุดในรอบปี บางครั้งมีหิมะตกในแถบภูเขา. ให้เรามาดูว่าคัมภีร์ไบเบิลบอกอะไรเกี่ยวกับภูมิอากาศในแถบนั้น.

เอษราผู้เขียนคัมภีร์ไบเบิลชี้ให้เห็นว่า เดือนชิสเลฟเป็นเดือนที่ทราบกันดีว่ามีอากาศหนาวและฝนตกมาก. หลังจากที่กล่าวว่า ฝูงชนได้มาชุมนุมกันในกรุงเยรูซาเลม “ในเดือนที่เก้า [ชิสเลฟ] ณ วันที่ยี่สิบของเดือนนั้น” เอษราได้รายงานว่า ประชาชน “ตัวสั่นสะท้าน . . . ด้วยเรื่องฝนตกหนัก.” ผู้คนที่มาชุมนุมกันได้พูดเกี่ยวกับสภาพอากาศในช่วงนั้นว่า “ฝนตกหนัก เราอยู่กลางแจ้งไม่ไหว.” (เอษรา 10:9, 13, ฉบับ R73; ยิระมะยา 36:22) ไม่แปลกใจเลยที่ผู้ เลี้ยงแกะซึ่งอยู่บริเวณรอบ ๆ เมืองเบทเลเฮมจะไม่พาฝูงแกะออกไปข้างนอกตอนกลางคืนในเดือนธันวาคม!

แต่คัมภีร์ไบเบิลแจ้งว่า มีคนเลี้ยงแกะเฝ้าดูฝูงแกะของเขาอยู่ในทุ่งนาคืนที่พระเยซูประสูติ. ที่จริง ลูกาผู้เขียนคัมภีร์ไบเบิลแสดงให้เห็นว่า ในตอนนั้น คนเลี้ยงแกะ “อยู่ในทุ่งหญ้ากำลังเฝ้าฝูงแกะของตนในตอนกลางคืน” ใกล้เมืองเบทเลเฮม. (ลูกา 2:8-12) สังเกตว่าคนเลี้ยงแกะอยู่ นอกบ้านจริง ๆ ไม่ใช่แค่เดินอยู่ข้างนอกในตอนกลางวัน. พวกเขาให้ฝูงแกะอยู่ในทุ่งหญ้าตอนกลางคืน. คำพรรณนาเกี่ยวกับการอยู่นอกบ้านเช่นนั้นเข้ากันกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นและมีฝนตกหนักในเมืองเบทเลเฮมช่วงเดือนธันวาคมไหม? ไม่เลย. ดังนั้น สภาพแวดล้อมตอนที่พระเยซูประสูติบ่งชี้ว่าพระองค์ไม่ได้ประสูติในเดือนธันวาคม. *

พระคำของพระเจ้าบอกเราอย่างแน่ชัดว่าพระเยซูสิ้นพระชนม์เมื่อไร แต่ได้ให้รายละเอียดเพียงเล็กน้อยที่ชี้ว่าพระองค์ประสูติเมื่อไร. เรื่องนี้ทำให้คิดถึงคำตรัสของกษัตริย์โซโลมอนที่ว่า “ชื่อเสียงหอมก็ดีกว่าน้ำมันหอมอย่างวิเศษ; และวันตายก็ดีกว่าวันเกิดของคนผู้หนึ่ง.” (ท่านผู้ประกาศ 7:1) ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คัมภีร์ไบเบิลให้รายละเอียดหลายอย่างเกี่ยวกับงานรับใช้และการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู แต่มีรายละเอียดเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับเวลาประสูติของพระองค์.

ตอนที่พระเยซูประสูติ คนเลี้ยงแกะและฝูงแกะของเขาอยู่ในทุ่งนาตอนกลางคืน

^ วรรค 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหนังสือการหาเหตุผลจากพระคัมภีร์ (ภาษาอังกฤษ) หน้า 176-179 จัดพิมพ์โดยพยานพระยะโฮวา.