ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 ภาคผนวก

พระเยซูคริสต์—พระมาซีฮาตามคำสัญญา

พระเยซูคริสต์—พระมาซีฮาตามคำสัญญา

เพื่อช่วยเราให้รู้ว่าใครคือพระมาซีฮา พระยะโฮวาพระเจ้าได้ทรงดลใจผู้พยากรณ์หลายคนในคัมภีร์ไบเบิลให้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประสูติ, งานรับใช้, และการสิ้นพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอดตามคำสัญญาองค์นี้. คำพยากรณ์ทั้งหมดนี้ในคัมภีร์ไบเบิลได้สำเร็จเป็นจริงในพระเยซูคริสต์. คำพยากรณ์เหล่านี้แม่นยำและมีรายละเอียดอย่างน่าทึ่ง. เพื่อเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้ ขอให้เราพิจารณาคำพยากรณ์บางข้อที่ได้บอกล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประสูติและช่วงชีวิตวัยเด็กของพระมาซีฮา.

ผู้พยากรณ์ยะซายาห์ได้บอกล่วงหน้าว่าพระมาซีฮาจะเป็นบุตรหลานของกษัตริย์ดาวิด. (ยะซายา 9:7) พระเยซูทรงประสูติในเชื้อสายของดาวิดจริง ๆ.—มัดธาย 1:1, 6-17.

มีคา ผู้พยากรณ์อีกคนหนึ่งของพระเจ้า ได้บอกล่วงหน้าว่าบุตรคนนี้จะได้เป็นผู้ปกครองในที่สุด และจะประสูติใน “เบธเลเฮ็มเอฟราธา.” (มีคา 5:2) ในสมัยที่พระเยซูประสูติ มีสองเมืองในอิสราเอลที่ชื่อเบทเลเฮม. เมืองหนึ่งตั้งอยู่ใกล้เมืองนาซาเรททางภาคเหนือของประเทศ และอีกเมืองหนึ่งอยู่ใกล้กรุงเยรูซาเลมในยูดาห์. เมืองเบทเลเฮมที่อยู่ใกล้กรุงเยรูซาเลมนั้นเดิมเรียกว่าเอฟราธา. พระเยซูประสูติในเมืองนั้นแหละ ดังที่คำพยากรณ์ได้บอกไว้ล่วงหน้าอย่างแม่นยำ!—มัดธาย 2:1.

คำพยากรณ์อีกข้อหนึ่งในคัมภีร์ไบเบิลได้บอกล่วงหน้าว่าพระบุตรของพระเจ้าจะถูกเรียก “ออกมาจากอียิปต์.” ตอนเป็นเด็ก พระเยซูถูกพาไปอียิปต์. พระองค์ถูกพากลับมาหลังจากกษัตริย์เฮโรดสิ้นพระชนม์ โดยวิธีนี้จึงทำให้คำพยากรณ์สำเร็จ.—โฮเซอา 11:1, ฉบับ R73; มัดธาย 2:15.

ในแผนภูมิ  “คำพยากรณ์เกี่ยวกับพระมาซีฮา” มีข้อพระคัมภีร์ต่าง ๆ ที่ลงไว้ภายใต้หัวข้อ “คำพยากรณ์” ซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับพระมาซีฮา. โปรดเทียบข้อเหล่านี้กับข้อคัมภีร์ที่อยู่ภายใต้หัวข้อ “ความสำเร็จเป็นจริง.” การทำเช่นนี้จะช่วยให้ความเชื่อที่คุณมีในความจริงแห่งพระคำของพระเจ้าเข้มแข็งยิ่งขึ้น.

 ขณะที่คุณพิจารณาข้อคัมภีร์เหล่านี้ ขอจำไว้ว่าข้อคัมภีร์ลักษณะเชิงพยากรณ์เหล่านั้นได้ถูกเขียนไว้เป็นเวลาหลายร้อยปีก่อนที่พระเยซูจะมาประสูติ. พระเยซูได้ตรัสว่า “สารพัดสิ่งที่เขียนเกี่ยวกับเราในพระบัญญัติที่ทรงประทานผ่านทางโมเซและในหนังสือของพวกผู้พยากรณ์และในเพลงสรรเสริญจะต้องสำเร็จทั้งสิ้น.” (ลูกา 24:44) ดังที่คุณสามารถพิสูจน์ได้จากคัมภีร์ไบเบิลของคุณเอง คำพยากรณ์เหล่านั้นได้สำเร็จเป็นจริง—ในรายละเอียดทุกอย่าง!