ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

พระเจ้าทรงประสงค์ให้เป็นอย่างนี้ไหม?

พระเจ้าทรงประสงค์ให้เป็นอย่างนี้ไหม?

เมื่อคุณอ่านหนังสือพิมพ์ไม่ว่าฉบับใด, หรือดูโทรทัศน์, และฟังวิทยุ มีรายงานข่าวมากจริง ๆ เกี่ยวกับอาชญากรรม, สงคราม, และการก่อการร้าย! ขอให้คิดถึงความลำบากของคุณเอง. บางทีความเจ็บป่วยหรือความตายของคนที่คุณรักทำให้คุณทุกข์โศกยิ่งนัก. คุณอาจรู้สึกเหมือนโยบ ชายที่เป็นคนดีคนหนึ่ง ซึ่งบอกว่า ตัวเขาเอง “เต็มด้วย . . . ความทุกข์ใจ.”—โยบ 10:15, ฉบับ R73.

จงถามตัวเองว่า

 • พระเจ้าประสงค์ให้ฉันและมนุษย์คนอื่น ๆ เป็นอย่างนี้ไหม?

 • ฉันจะได้รับความช่วยเหลือจากที่ไหนเพื่อจะแก้ปัญหาของตัวเองได้?

 • มีความหวังใด ๆ ไหมที่เราจะมีวันได้เห็นความสงบสุขบนแผ่นดินโลก?

คัมภีร์ไบเบิลให้คำตอบที่น่าพอใจสำหรับคำถามเหล่านี้.

 คัมภีร์ไบเบิลสอนว่าพระเจ้าจะทำให้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นบนแผ่นดินโลก.

 • “พระองค์จะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาพวกเขา ความตายจะไม่มีอีกเลย ความโศกเศร้าหรือเสียงร้องไห้เสียใจหรือความเจ็บปวดจะไม่มีอีกเลย.”—วิวรณ์ 21:4

 • “คนง่อยจะเต้นได้ดุจดังอีเก้ง.”—ยะซายา 35:6

 • “ตาของคนตาบอดจะเห็นได้.”—ยะซายา 35:5

 •  “ทุกคนซึ่งอยู่ในอุโมงค์ฝังศพจะ . . . ออกมา.”—โยฮัน 5:28, 29

 • “จะไม่มีใครที่อาศัยอยู่ที่นั่นพูดว่า, ‘ข้าพเจ้าป่วยอยู่.’ ”—ยะซายา 33:24

 • “จะมีธัญญาหารบริบูรณ์บนพื้นแผ่นดิน.”—บทเพลงสรรเสริญ 72:16

 จงรับประโยชน์จากคำสอนของคัมภีร์ไบเบิล

อย่าด่วนปฏิเสธว่า สิ่งที่กล่าวไว้ในหน้าก่อน ๆ นี้เป็นเพียงความเพ้อฝัน. พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น และคัมภีร์ไบเบิลอธิบายว่าพระองค์จะทำเช่นนั้นอย่างไร.

แต่คัมภีร์ไบเบิลเป็นประโยชน์ยิ่งกว่านั้น. คัมภีร์ไบเบิลเสนอวิธีที่ทำให้คุณมีชีวิตที่น่าพอใจอย่างแท้จริงแม้แต่ในขณะนี้. ขอให้คุณลองคิดดูสักครู่หนึ่งถึงความกังวลและความยุ่งยากลำบากของคุณเอง. คุณอาจเป็นทุกข์เรื่องเงิน, ปัญหาครอบครัว, สุขภาพที่ทรุดโทรม, หรือการสูญเสียคนที่คุณรัก. คัมภีร์ไบเบิลสามารถช่วยคุณให้แก้ปัญหาต่าง ๆ ในทุกวันนี้ และทำให้โล่งใจโดยการตอบคำถามต่าง ๆ ต่อไปนี้:

 • ทำไมเราต้องประสบความทุกข์?

 • เราจะจัดการกับความกังวลในชีวิตได้อย่างไร?

 • เราจะทำให้ครอบครัวมีความสุขมากขึ้นได้อย่างไร?

 • เกิดอะไรขึ้นกับเราเมื่อเราตาย?

 • เราจะมีวันได้พบคนที่เรารักซึ่งเสียชีวิตไปแล้วไหม?

 • เราแน่ใจได้อย่างไรว่า พระเจ้าจะทำให้คำสัญญาของพระองค์ในเรื่องอนาคตสำเร็จเป็นจริง?

 การที่คุณอ่านหนังสือเล่มนี้ย่อมแสดงว่า คุณอยากรู้ว่าคัมภีร์ไบเบิลสอนอะไร. หนังสือเล่มนี้จะช่วยคุณ. ขอให้สังเกตว่า มีคำถามสำหรับวรรคนั้น ๆ. หลายล้านคนชอบใช้วิธีการถาม-ตอบเมื่อพิจารณาคัมภีร์ไบเบิลกับพยานพระยะโฮวา. เราหวังว่าคุณจะชอบด้วย. ขอให้คุณได้รับพระพรจากพระเจ้าขณะที่คุณรู้สึกตื่นเต้นยินดีในตอนนี้ที่ได้เรียนรู้ว่าคัมภีร์ไบเบิลสอนอะไรจริง ๆ!