คัมภีร์ไบเบิลสอนอะไรจริงๆ?

คู่มือศึกษาคัมภีร์ไบเบิลเล่มนี้จะช่วยคุณให้รู้ว่าพระคัมภีร์สอนอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เช่น ทำไมเราต้องทนทุกข์? เกิดอะไรขึ้นหลังจากเราตาย? เราจะมีความสุขในครอบครัวได้อย่างไร? และอื่น ๆ

พระเจ้าทรงประสงค์ให้เป็นอย่างนี้ไหม?

คุณอาจสงสัยว่า ทำไมโลกทุกวันนี้ถึงมีปัญหามากมาย? คุณรู้ไหมพระคัมภีร์บอกว่า อีกไม่นานจะมีการเปลี่ยนแปลงและคุณจะได้รับประโยชน์ด้วย

บท 1

อะไรคือความจริงเกี่ยวกับพระเจ้า?

คุณคิดว่าพระเจ้าสนใจคุณจริง ๆ ไหม? ลองมาอ่านดูว่าพระเจ้ามีบุคลิกลักษณะอย่างไร และทำอย่างไรเราจึงจะเข้าใกล้พระองค์ได้

บท 2

คัมภีร์ไบเบิล—หนังสือที่มาจากพระเจ้า

คัมภีร์ไบเบิลช่วยคุณรับมือกับปัญหาส่วนตัวอย่างไร? ทำไมเราจึงเชื่อถือคำพยากรณ์ในคัมภีร์ไบเบิลได้?

บท 3

พระเจ้ามีพระประสงค์เช่นไรต่อแผ่นดินโลก?

พระประสงค์ที่พระเจ้ามีต่อแผ่นดินโลกจะเป็นจริงได้ไหม? ถ้าได้ จะอีกนานไหม

บท 4

พระเยซูคริสต์คือใคร?

มาเรียนว่าทำไมพระเยซูจึงเป็นมาซีฮาที่พระเจ้าสัญญาไว้ พระองค์มาจากไหน? ทำไมพระเยซูจึงถูกเรียกว่าพระบุตรที่ได้รับกำเนิดองค์เดียวของพระยะโฮวา?

บท 5

ค่าไถ่—ของประทานอันใหญ่ยิ่งที่สุดจากพระเจ้า

ค่าไถ่คืออะไร? คุณจะได้รับประโยชน์อย่างไรจากค่าไถ่?

บท 6

คนตายแล้วไปไหน?

มาดูว่าคัมภีร์ไบเบิลบอกอย่างไรว่าทำไมเราตาย และตายแล้วไปไหน

บท 7

ความหวังแท้สำหรับคนที่คุณรักซึ่งเสียชีวิตไป

คุณเคยสูญเสียคนรักไหม? เป็นไปได้ไหมที่จะได้เจอเขาอีกครั้ง? มาเรียนว่าคัมภีร์ไบเบิลสอนอย่างไรเรื่องการกลับเป็นขึ้นจากตาย

บท 8

ราชอาณาจักรของพระเจ้าคืออะไร?

ผู้คนมากมายรู้จักคำอธิษฐานแบบอย่างขององค์พระผู้เป็นเจ้า คำอธิษฐานที่ว่า “ขอให้ราชอาณาจักรมา” หมายความว่าอย่างไร?

บท 9

เรากำลังมีชีวิตอยู่ใน “สมัยสุดท้าย” ไหม?

ให้คิดถึงน้ำใจของผู้คนรอบตัวคุณและสิ่งที่เขาทำ นั่นพิสูจน์ว่าเรากำลังมีชีวิตอยู่ใน “สมัยสุดท้าย” ตามที่พระคัมภีร์พยากรณ์ไว้

บท 10

เหล่ากายวิญญาณ—มีผลกระทบต่อเราอย่างไร?

คัมภีร์ไบเบิลพูดถึงทูตสวรรค์กับผีปิศาจ กายวิญญาณเหล่านี้มีอยู่จริงไหมและจะมีผลต่อชีวิตเราอย่างไร?

บท 11

ทำไมพระเจ้าทรงยอมให้มีความทุกข์?

หลายคนโทษพระเจ้าว่าเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งสิ้นในโลก คุณ คิดอย่างไร? มาเรียนว่าพระเจ้าบอกอย่างไรเกี่ยวกับเหตุผลที่พระองค์ยอมให้มีความทุกข์

บท 12

การดำเนินชีวิตในแนวทางที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัย

เป็นไปได้ไหมที่จะใช้ชีวิตแบบที่พระเจ้าพอพระทัย ที่จริง คุณสามารถเป็นเพื่อนกับพระเจ้าได้

บท 13

ทัศนะอย่างพระเจ้าในเรื่องชีวิต

พระเจ้ารู้สึกอย่างไรกับการทำแท้ง การรับเลือด และชีวิตสัตว์?

บท 14

วิธีทำให้ชีวิตครอบครัวของคุณมีความสุข

พระเยซูเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมในเรื่องความรัก ทั้งสำหรับสามี ภรรยา พ่อแม่ และลูก เราจะเลียนแบบพระองค์ได้อย่างไร?

บท 15

การนมัสการที่พระเจ้าทรงยอมรับ

มาพิจารณาว่า 6 อย่างที่เป็นเครื่องหมายระบุตัวศาสนาแท้คืออะไร

บท 16

จงยืนหยัดอยู่ฝ่ายการนมัสการแท้

คุณรู้สึกว่ายากไหมที่จะบอกคนอื่นว่าคุณเชื่ออย่างไร? คุณจะทำเช่นนั้นแบบผ่อนหนักผ่อนเบาได้อย่างไร?

บท 17

จงเข้าใกล้พระเจ้าโดยการอธิษฐาน

พระเจ้าฟังคำอธิษฐานของคุณไหม? เพื่อจะรู้คำตอบ ให้เรามาดูว่าคัมภีร์ไบเบิลสอนเราอย่างไรเรื่องการอธิษฐาน

บท 18

การรับบัพติสมาและความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพระเจ้า

คนเราต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างเพื่อจะมีคุณสมบัติจะรับบัพติสมา? มาเรียนว่าการบัพติสมาเป็นเครื่องหมายของอะไรและทำกันอย่างไร?

บท 19

จงรักษาตัวให้อยู่ในความรักของพระเจ้า

เราจะแสดงอย่างไรว่าเรารักพระเจ้าและรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ประทานแก่เรา?

ภาคผนวก

พระนามของพระเจ้า—การใช้และความหมายของพระนาม

ทำไมชื่อของพระเจ้าถูกลบออกไปจากพระคัมภีร์ฉบับแปลต่าง ๆ? การใช้ชื่อของพระเจ้าเป็นเรื่องสำคัญจริง ๆ ไหม?

ภาคผนวก

คำพยากรณ์ของดานิเอลบอกล่วงหน้าอย่างไรเรื่องการเสด็จมาของพระมาซีฮา?

พระเจ้าบอกล่วงหน้า 500 ปีก่อนที่มาซีฮาจะเสด็จมา เชิญมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำพยากรณ์ที่หน้าทึ่งนี้!

ภาคผนวก

พระเยซูคริสต์—พระมาซีฮาตามคำสัญญา

พระเยซูทำให้คำพยากรณ์ทุกข้อในคัมภีร์ไบเบิลที่พูดเกี่ยวกับพระมาซีฮาสำเร็จเป็นจริง ลองดูในพระคัมภีร์ของคุณสิว่าคำพยากรณ์เหล่านี้สำเร็จเป็นจริงในทุกรายละเอียดอย่างไร

ภาคผนวก

ความจริงเกี่ยวกับพระบิดา, พระบุตร, และพระวิญญาณบริสุทธิ์

หลายคนเชื่อว่าตรีเอกานุภาพเป็นคำสอนในคัมภีร์ไบเบิล พระคัมภีร์สอนเรื่องนี้จริง ๆ ไหม?

ภาคผนวก

เหตุผลที่คริสเตียนแท้ไม่ใช้ไม้กางเขนในการนมัสการ

พระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนจริง ๆ ไหม? เชิญมาดูคำตอบจากคัมภีร์ไบเบิลโดยตรง

ภาคผนวก

อาหารมื้อเย็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า—การฉลองซึ่งถวายเกียรติแด่พระเจ้า

คริสเตียนได้รับคำสั่งให้ระลึกถึงวันสิ้นพระชนม์ของพระเยซู หรือที่เรียกว่าอาหารมื้อเย็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า เราจะทำเช่นนั้นเมื่อไรและอย่างไร?

ภาคผนวก

มนุษย์มีสิ่งที่มองไม่เห็นและเป็นอมตะอยู่ในตัวจริง ๆ ไหม?

หลายคนคิดว่า มีวิญญาณที่มองไม่เห็นและเป็นอมตะออกจากร่างเมื่อเราตาย พระคำของพระเจ้าบอกอย่างไรในเรื่องนี้?

ภาคผนวก

เชโอลและฮาเดสคืออะไร?

คัมภีร์ไบเบิลบางฉบับแปลคำเชโอลกับฮาเดสว่า “นรก” ดังนั้น จริง ๆ แล้วสองคำนี้มีความหมายว่าอย่างไร?

ภาคผนวก

วันพิพากษาคืออะไร?

มาดูว่าวันพิพากษาจะเป็นเวลาที่น่ายินดีสำหรับมนุษย์ที่ซื่อสัตย์ได้อย่างไร

ภาคผนวก

1914—ปีที่สำคัญในคำพยากรณ์ของคัมภีร์ไบเบิล

มีอะไรในคัมภีร์ไบเบิลที่แสดงว่าปี 1914 เป็นปีสำคัญ?

ภาคผนวก

มิคาเอลอัครทูตสวรรค์คือใคร?

คัมภีร์ไบเบิลบอกเราว่าทูตสวรรค์ที่มีอำนาจมากผู้นี้คือใคร มาเรียนรู้จักพระองค์และดูว่าพระองค์ทำอะไรบ้างในตอนนี้

ภาคผนวก

“บาบิโลนใหญ่” หมายถึงอะไร?

หนังสือวิวรณ์พูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งโดยเรียกนางว่า “บาบิโลนใหญ่” นี่หมายถึงผู้หญิงจริง ๆ ไหม? คัมภีร์ไบเบิลพูดถึงผู้หญิงคนนี้อย่างไร?

ภาคผนวก

พระเยซูประสูติในเดือนธันวาคมไหม?

มาดูว่าปกติแล้วอากาศในช่วงที่พระเยซูเกิดเป็นอย่างไร เรื่องนี้บอกอะไรเรา?

ภาคผนวก

เราควรฉลองเทศกาลต่าง ๆ ไหม?

วันหยุดทางศาสนาและเทศกาลต่าง ๆ ที่นิยมกันในละแวกบ้านคุณมีต้นตอมาจากไหน? คุณอาจแปลกใจกับคำตอบ