ข้ามไปยังเนื้อหา

ชีวิตที่มีความสุขจะหาได้จากที่ไหน?

ชีวิตที่มีความสุขจะหาได้จากที่ไหน?

คุณ​คิด​ว่า​จะ​หา​คำ​ตอบ​เรื่อง​นี้​ได้​จาก . . . ?

  • อินเทอร์เน็ต

  • คน​ที่​เรา​นับถือ

  • คัมภีร์​ไบเบิล

 ผู้​เขียน​คัมภีร์​ไบเบิล​คน​หนึ่ง​บอก​ว่า

‘พระ​คัมภีร์​ศักดิ์สิทธิ์​ให้​สติ​ปัญญา’—2 ทิโมธี 3:15

คัมภีร์​ไบเบิล​ตอบ​คำ​ถาม​ของ​หลาย​ล้าน​คน

คุณ​อยาก​รู้​เรื่อง​อะไร?

เว็บไซต์​นี้​ช่วย​คุณ​ได้ www.jw.org®

ดู​คลิป​วีดีโอ​ที่​น่า​สนใจ​เกี่ยว​กับ​คัมภีร์​ไบเบิล