ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 บท 18

ควรอุทิศตัวให้พระเจ้าและรับบัพติศมาไหม?

ควรอุทิศตัวให้พระเจ้าและรับบัพติศมาไหม?

1. หลัง​จาก​ที่​ได้​เรียน​มา​ถึง​ตอน​นี้ คุณ​อาจ​ตัดสิน​ใจ​ที่​จะ​ทำ​อะไร?

คุณ​ได้​เรียน​ความ​จริง​หลาย​อย่าง​ที่​อยู่​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​จาก​หนังสือ​เล่ม​นี้​แล้ว เช่น คำ​สัญญา​ของ​พระเจ้า​เรื่อง​ชีวิต​ตลอด​ไป ตาย​แล้ว​เป็น​อย่าง​ไร และ​ความ​หวัง​เรื่อง​การ​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ตาย (ปัญญาจารย์ 9:5; ลูกา 23:43; ยอห์น 5:28, 29; วิวรณ์ 21:3, 4) คุณ​อาจ​เริ่ม​ไป​ประชุม​กับ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​แล้ว และ​เชื่อ​ว่า​พวก​เขา​นมัสการ​พระเจ้า​ใน​แบบ​ที่​ถูก​ต้อง (ยอห์น 13:35) คุณ​อาจ​เริ่ม​สนิท​กับ​พระ​ยะโฮวา​และ​ ตัดสิน​ใจ​แล้ว​ว่า​อยาก​รับใช้​พระองค์ ตอน​นี้​คุณ​อาจ​คิด​ว่า ‘ฉัน​ควร​ทำ​อะไร​ถ้า​อยาก​รับใช้​พระเจ้า?’

2. ทำไม​ผู้​ชาย​ชาว​เอธิโอเปีย​อยาก​รับ​บัพติศมา?

2 ผู้​ชาย​ชาว​เอธิโอเปีย​คน​หนึ่ง​ที่​อยู่​ใน​สมัย​พระ​เยซู​ก็​คิด​อย่าง​นั้น​เหมือน​กัน หลัง​จาก​พระ​เยซู​ถูก​ปลุก​ให้​ฟื้น​จาก​ตาย​ได้​ไม่​นาน ฟีลิป​สาวก​ของ​พระ​เยซู​ประกาศ​กับ​ผู้​ชาย​คน​นี้​และ​ช่วย​ให้​เขา​เห็น​หลักฐาน​ว่า​พระ​เยซู​คือ​เมสสิยาห์ เขา​รู้สึก​ประทับใจ​มาก​จน​พูด​ว่า “ดู​สิ ที่​นี่​มี​น้ำ​ด้วย มี​อะไร​ไหม​ที่​ทำ​ให้​ผม​ยัง​รับ​บัพติศมา​ไม่​ได้?”—กิจการ 8:26-36

3. (ก) พระ​เยซู​สั่ง​ให้​สาวก​ทำ​อะไร? (ข) การ​รับ​บัพติศมา​ต้อง​ทำ​อย่าง​ไร?

3 คัมภีร์​ไบเบิล​สอน​ชัดเจน​ว่า​ถ้า​คุณ​อยาก​รับใช้​พระ​ยะโฮวา คุณ​ต้อง​รับ​บัพติศมา พระ​เยซู​บอก​สาวก​ของ​ท่าน​ว่า “ให้​พวก​คุณ​ไป​สอน​คน​ทุก​ชาติ​ให้​เป็น​สาวก ให้​พวก​เขา​รับ​บัพติศมา” (มัทธิว 28:19) พระ​เยซู​ทำ​เป็น​ตัว​อย่าง​ใน​เรื่อง​นี้​โดย​ที่​ท่าน​เอง​ก็​รับ​บัพติศมา​ด้วย ท่าน​จุ่ม​ตัว​มิด​ใน​น้ำ ไม่​ใช่​แค่​พรม​หรือ​รด​น้ำ​ลง​บน​หัว (มัทธิว 3:16) ทุก​วัน​นี้​ก็​เหมือน​กัน เมื่อ​คริสเตียน​รับ​บัพติศมา เขา​ต้อง​จุ่ม​ตัว​ให้​มิด​ใน​น้ำ

4. เมื่อ​คุณ​รับ​บัพติศมา คุณ​ทำ​ให้​คน​อื่น​รู้​อะไร?

4 การ​รับ​บัพติศมา​เป็น​การ​ทำ​ให้​คน​อื่น​รู้​ว่า​คุณ​อยาก​เป็น​เพื่อน​กับ​พระเจ้า​และ​อยาก​รับใช้​พระองค์​จริง ๆ (สดุดี 40:7, 8) แต่​คุณ​อาจ​สงสัย​ว่า ‘ฉัน​ต้อง​ทำ​อย่าง​ไร​ถ้า​อยาก​รับ​บัพติศมา?’

ความ​รู้​และ​ความ​เชื่อ

5. (ก) เพื่อ​คุณ​จะ​รับ​บัพติศมา​ได้ คุณ​ต้อง​ทำ​อะไร​ก่อน? (ข) ทำไม​การ​เข้า​ร่วม​ประชุม​เป็น​ประจำ​จึง​สำคัญ?

5 เพื่อ​คุณ​จะ​รับ​บัพติศมา​ได้ คุณ​ต้อง​รู้​จัก​พระ​ยะโฮวา​และ​พระ​เยซู​ ก่อน และ​คุณ​ก็​ได้​ทำ​ขั้น​ตอน​นี้​แล้ว​เมื่อ​คุณ​เริ่ม​เรียน​คัมภีร์​ไบเบิล (อ่าน​ยอห์น 17:3) แต่​แค่​นี้​ยัง​ไม่​พอ คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า​คุณ​ต้อง “มี​ความ​รู้​ที่​ถูก​ต้อง​เกี่ยว​กับ​ความ​ประสงค์​ของ​พระเจ้า” (โคโลสี 1:9) การ​ประชุม​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​จะ​ช่วย​คุณ​ให้​รู้​จัก​และ​ใกล้​ชิด​พระ​ยะโฮวา​มาก​ขึ้น และ​นี่​เป็น​เหตุ​ผล​สำคัญ​อย่าง​หนึ่ง​ที่​คุณ​ต้อง​ประชุม​กับ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​เป็น​ประจำ—ฮีบรู 10:24, 25

ก่อน​รับ​บัพติศมา คุณ​ต้อง​เรียน​คัมภีร์​ไบเบิล

6. คุณ​ต้อง​รู้​เรื่อง​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​มาก​น้อย​แค่​ไหน​ถึง​จะ​รับ​บัพติศมา​ได้?

6 พระ​ยะโฮวา​ไม่​ได้​คาด​หมาย​ว่า​คุณ​ต้อง​รู้​ทุก​อย่าง​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ก่อน​ถึง​จะ​รับ​บัพติศมา​ได้ เหมือน​ที่​พระองค์​ไม่​ได้​คาด​หมาย​ว่า​ผู้​ชาย​ชาว​เอธิโอเปีย​คน​นั้น​จะ​ต้อง​รู้​ทุก​อย่าง​ก่อน​ที่​จะ​รับ​บัพติศมา (กิจการ 8:30, 31) ที่​จริง เรา​ไม่​มี​วัน​เรียน​รู้​เกี่ยว​กับ​พระ​ยะโฮวา​ได้​หมด (ปัญญาจารย์ 3:11) แต่​ก่อน​ที่​คุณ​จะ​รับ​บัพติศมา​ได้ คุณ​ต้อง​รู้​และ​ยอม​รับ​คำ​สอน​พื้น​ฐาน​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล—ฮีบรู 5:12

7. ก่อน​ที่​จะ​รับ​บัพติศมา​คุณ​ต้อง​มี​อะไร​อีก? และ​การ​เรียน​คัมภีร์​ไบเบิล​ช่วย​คุณ​อย่าง​ไร?

7 คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า “ถ้า​ไม่​มี​ความ​เชื่อ​ก็​ไม่​มี​ทาง​ทำ​ให้​พระเจ้า​พอ​ใจ​ได้” (ฮีบรู 11:6) ดัง​นั้น ก่อน​ที่​จะ​รับ​บัพติศมา​คุณ​ต้อง​มี​ความ​เชื่อ​ใน​พระเจ้า​ด้วย คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​เรา​ว่า​ชาว​เมือง​โครินธ์​บาง​คน​ใน​อดีต​ได้​ฟัง​สาวก​ของ​พระ​เยซู​สอน “แล้ว​ก็​เชื่อ​และ​รับ​บัพติศมา” (กิจการ 18:8) คล้าย​กัน การ​เรียน​คัมภีร์​ไบเบิล​ช่วย​ให้​คุณ​มี​ความ​เชื่อ​ใน​คำ​สัญญา​ต่าง ๆ ของ​พระเจ้า​และ​เชื่อ​ว่า​ค่า​ไถ่​ของ​พระ​เยซู​ช่วย​ให้​หลุด​พ้น​จาก​บาป​และ​ความ​ตาย​ได้—โยชูวา 23:14; กิจการ 4:12; 2 ทิโมธี 3:16, 17

บอก​ความ​จริง​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ให้​คน​อื่น​รู้

8. ทำไม​คุณ​อยาก​บอก​คน​อื่น​ถึง​สิ่ง​ที่​ได้​เรียน?

8 เมื่อ​คุณ​เรียน​คัมภีร์​ไบเบิล​มาก​ขึ้น​และ​เห็น​ว่า​ความ​รู้​ใน​คัมภีร์​ ไบเบิล​ช่วย​ทำ​ให้​ชีวิต​คุณ​ดี​ขึ้น ความ​เชื่อ​ของ​คุณ​ก็​จะ​เพิ่ม​มาก​ขึ้น คุณ​คง​อยาก​บอก​คน​อื่น​เกี่ยว​กับ​สิ่ง​ที่​คุณ​ได้​เรียน (เยเรมีย์ 20:9; 2 โครินธ์ 4:13) แต่​คุณ​จะ​บอก​ใคร​ได้​บ้าง?

เมื่อ​คุณ​มี​ความ​เชื่อ​คุณ​ก็​อยาก​บอก​คน​อื่น​เกี่ยว​กับ​ความ​เชื่อ​ของ​คุณ

9, 10. (ก) คุณ​จะ​บอก​ใคร​ได้​บ้าง​เกี่ยว​กับ​สิ่ง​ที่​คุณ​ได้​เรียน? (ข) คุณ​ต้อง​ทำ​อย่าง​ไร​ถ้า​อยาก​ไป​ประกาศ​กับ​พี่​น้อง​ใน​ประชาคม?

9 คุณ​อาจ​อยาก​บอก​คน​ใน​ครอบครัว ญาติ ๆ เพื่อน ๆ เพื่อน​บ้าน หรือ​เพื่อน​ที่​ทำ​งาน​เกี่ยว​กับ​สิ่ง​ที่​ได้​เรียน ดี​แล้ว​ที่​คุณ​อยาก​ทำ​อย่าง​นั้น แต่​คุณ​ต้อง​ค่อย ๆ คุย​กับ​เขา​และ​ทำ​ให้​เขา​รู้​ว่า​ที่​คุณ​บอก​เขา​ก็​เพราะ​คุณ​รัก​เขา เมื่อ​ถึง​เวลา​ที่​คุณ​รู้สึก​ว่า​พร้อม​จะ​ไป​ประกาศ​กับ​พี่​น้อง​ใน​ประชาคม ก็​ให้​บอก​คน​ที่​สอน​คัมภีร์​ไบเบิล​ให้​คุณ​ว่า​คุณ​อยาก​ไป​ประกาศ​แล้ว ถ้า​เขา​เห็น​ว่า​คุณ​พร้อม​และ​ได้​ปรับ​เปลี่ยน​ชีวิต​ให้​ตรง​กับ​มาตรฐาน​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​แล้ว เขา​กับ​คุณ​จะ​ไป​คุย​กับ​ผู้​ดู​แล 2 คน

10 ผู้​ดู​แล​จะ​คุย​อะไร​กับ​คุณ? พวก​เขา​จะ​ดู​ว่า​คุณ​เข้าใจ​และ​เชื่อ​คำ​สอน​พื้น​ฐาน​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ไหม คุณ​เอา​สิ่ง​ที่​เรียน​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล​ไป​ใช้​ใน​ชีวิต​ไหม และ​คุณ​อยาก​เป็น​พยาน​พระ​ยะโฮวา​จริง ๆ ไหม ขอ​จำ​ไว้​ว่า​ผู้​ดู​แล​มี​หน้า​ที่​ดู​แล​ทุก​คน​ใน​ประชาคม​ซึ่ง​รวม​ถึง​คุณ​ด้วย ดัง​นั้น คุณ​ไม่​ต้อง​กลัว​ที่​จะ​คุย​กับ​พวก​เขา (กิจการ 20:28; 1 เปโตร 5:2, 3) หลัง​จาก​ที่​คุณ​คุย​กับ​ผู้​ดู​แล​แล้ว พวก​เขา​จะ​บอก​ว่า​คุณ​พร้อม​แล้ว​ไหม​ที่​จะ​ไป​ประกาศ​กับ​พี่​น้อง​ใน​ประชาคม

11. ทำไม​เป็น​เรื่อง​สำคัญ​ที่​คุณ​ต้อง​ปรับ​เปลี่ยน​ตัว​เอง​ก่อน​จะ​ไป​ประกาศ​กับ​พี่​น้อง​ใน​ประชาคม?

11 ผู้​ดู​แล​อาจ​บอก​ว่า​ยัง​มี​บาง​อย่าง​ที่​คุณ​ต้อง​เปลี่ยน​ก่อน​ที่​จะ​ไป​ประกาศ​กับ​พี่​น้อง​ใน​ประชาคม​ได้ ทำไม​สำคัญ​ที่​เรา​ต้อง​เปลี่ยน? เพราะ​เมื่อ​เรา​ไป​พูด​คุย​กับ​คน​อื่น​เรื่อง​พระ​ยะโฮวา เรา​เป็น​ตัว​แทน​ ของ​พระองค์​และ​เรา​ต้อง​ใช้​ชีวิต​ใน​แบบ​ที่​ทำ​ให้​พระองค์​ได้​รับ​การ​ยกย่อง​สรรเสริญ—1 โครินธ์ 6:9, 10; กาลาเทีย 5:19-21

กลับ​ใจ​และ​เปลี่ยน​แปลง​ชีวิต​ใหม่

12. ทำไม​เรา​ทุก​คน​ต้อง​กลับ​ใจ?

12 ยัง​มี​อย่าง​อื่น​อีก​ที่​คุณ​ต้อง​ทำ​ก่อน​ที่​จะ​รับ​บัพติศมา​ได้ อัครสาวก​เปโตร​บอก​ว่า “ให้​กลับ​ใจ​และ​เปลี่ยน​แปลง​ชีวิต​ใหม่ เพื่อ​บาป​ของ​พวก​คุณ​จะ​ถูก​ลบ​ล้าง” (กิจการ 3:19) การ​กลับ​ใจ​หมาย​ความ​ว่า​อย่าง​ไร? การ​กลับ​ใจ​หมาย​ความ​ว่า คุณ​รู้สึก​เสียใจ​จริง ๆ กับ​ความ​ผิด​ทุก​อย่าง​ที่​เคย​ทำ​ไป เช่น ถ้า​คุณ​เคย​ใช้​ชีวิต​แบบ​ผิด​ศีลธรรม​ทาง​เพศ คุณ​ต้อง​กลับ​ใจ และ​ถึง​แม้​คุณ​อาจ​คิด​ว่า​ตลอด​ชีวิต​ที่​ผ่าน​มา​คุณ​ไม่​เคย​ทำ​อะไร​ผิด คุณ​ก็​ยัง​ต้อง​กลับ​ใจ​อยู่​ดี เพราะ​เรา​ทุก​คน​มี​บาป​มา​ตั้ง​แต่​เกิด​และ​ต้อง​ขอ​ให้​พระเจ้า​อภัย​ให้​เรา—โรม 3:23; 5:12

13. การ “เปลี่ยน​แปลง​ชีวิต​ใหม่” หมาย​ความ​ว่า​อย่าง​ไร?

13 แค่​รู้สึก​เสียใจ​กับ​ความ​ผิด​ที่​ได้​ทำ​ไป​พอ​ไหม? ไม่​พอ เปโตร​บอก​ว่า​คุณ​ต้อง “เปลี่ยน​แปลง​ชีวิต​ใหม่” ด้วย นี่​หมาย​ความ​ว่า​คุณ​ต้อง​เลิก​ใช้​ชีวิต​แบบ​ผิด ๆ และ​ตั้ง​แต่​นี้​เป็น​ต้น​ไป​คุณ​จะ​ตั้งใจ​ทำ​แต่​สิ่ง​ที่​ถูก​ต้อง เพื่อ​ให้​เข้าใจ​ชัด​ขึ้น​ลอง​นึก​ภาพ​ว่า​คุณ​กำลัง​ขับ​รถ​ไป​ที่​หนึ่ง​ที่​ไม่​เคย​ไป​มา​ก่อน ขับ​ไป​ได้​สัก​พัก​คุณ​ก็​รู้​ตัว​ว่า​มา​ผิด​ทาง คุณ​จะ​ทำ​อย่าง​ไร? คุณ​คง​ชะลอ​รถ แล้ว​หยุด จาก​นั้น​ก็​กลับ​รถ แล้ว​ขับ​ไป​ตาม​เส้น​ทาง​ใหม่​ที่​ถูก​ต้อง คล้าย​กัน เมื่อ​คุณ​เรียน​คัมภีร์​ไบเบิล ถ้า​คุณ​รู้​ว่า​ยัง​มี​นิสัย​บาง​อย่าง​ที่​ต้อง​เปลี่ยน​หรือ​ยัง​ทำ​ผิด​บาง​อย่าง​อยู่ คุณ​ก็​ต้อง​เลิก​ทำ​สิ่ง​นั้น กลับ​ตัว พยายาม “เปลี่ยน​แปลง​ชีวิต​ใหม่” และ​ตั้งใจ​ทำ​แต่​สิ่ง​ที่​ถูก​ต้อง

 การ​อุทิศ​ตัว

คุณ​ได้​อุทิศ​ตัว​ให้​พระ​ยะโฮวา​แล้ว​ไหม โดย​สัญญา​ว่า​จะ​รับใช้​พระองค์?

14. การ​อุทิศ​ตัว​ให้​พระเจ้า​ต้อง​ทำ​อย่าง​ไร?

14 ขั้น​ตอน​สำคัญ​อีก​ขั้น​ตอน​หนึ่ง​ที่​คุณ​ต้อง​ทำ​ก่อน​จะ​รับ​บัพติศมา​คือ​การ​อุทิศ​ตัว​ให้​พระ​ยะโฮวา การ​อุทิศ​ตัว​หมาย​ถึง​การ​ที่​คุณ​อธิษฐาน​บอก​พระ​ยะโฮวา​ว่า คุณ​สัญญา​ว่า​จะ​นมัสการ​พระองค์​เท่า​นั้น​และ​จะ​ให้​ความ​ต้องการ​ของ​พระองค์​สำคัญ​ที่​สุด​ใน​ชีวิต​คุณ—เฉลย​ธรรมบัญญัติ 6:15

15, 16. อะไร​จะ​กระตุ้น​เรา​ให้​อุทิศ​ตัว​ให้​พระเจ้า?

15 การ​สัญญา​ว่า​จะ​รับใช้​พระ​ยะโฮวา​องค์​เดียว​เท่า​นั้น​ก็​เหมือน​กับ​การ​สัญญา​ว่า​ต่อ​ไป​นี้​คุณ​จะ​ใช้​ชีวิต​ที่​เหลือ​กับ​คน​ที่​คุณ​รัก ลอง​นึก​ภาพ​ผู้​ชาย​กับ​ผู้​หญิง​ที่​กำลัง​คบหา​ดู​ใจ​กัน ยิ่ง​เขา​รู้​จัก​ผู้​หญิง​คน​นั้น​มาก​ขึ้น เขา​ก็​ยิ่ง​รัก​เธอ​มาก​ขึ้น​และ​ตัดสิน​ใจ​แต่งงาน​กับ​เธอ ถึง​แม้​เขา​รู้​ว่า​นี่​เป็น​การ​ตัดสิน​ใจ​ครั้ง​ใหญ่​ใน​ชีวิต และ​เขา​ต้อง​รับผิดชอบ​กับ​การ​ตัดสิน​ใจ​ครั้ง​นี้ แต่​เขา​ก็​เต็ม​ใจ​เพราะ​เขา​รัก​เธอ

16 เมื่อ​คุณ​ได้​รู้​จัก​พระ​ยะโฮวา คุณ​ก็​รัก​พระองค์​และ​อยาก​รับใช้​พระองค์​ให้​ดี​ที่​สุด ความ​รู้สึก​นี้​จะ​กระตุ้น​คุณ​ให้​อุทิศ​ตัว​โดย​การ​อธิษฐาน​สัญญา​กับ​พระ​ยะโฮวา​ว่า​คุณ​จะ​รับใช้​พระองค์ คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า​คน​ที่​อยาก​ติด​ตาม​พระ​เยซู​ต้อง “เลิก​ใช้​ชีวิต​เพื่อ​ตัว​เอง” (มาระโก 8:34) นี่​หมาย​ความ​ว่า​อย่าง​ไร? หมาย​ความ​ว่า​คุณ​จะ​ให้​การ​เชื่อ​ฟัง​พระ​ยะโฮวา​เป็น​สิ่ง​สำคัญ​ที่​สุด​ใน​ชีวิต และ​ให้​ความ​ต้องการ​ของ​พระ​ยะโฮวา​สำคัญ​ยิ่ง​กว่า​เป้าหมาย​ใน​ชีวิต​ของ​คุณ​หรือ​ความ​ต้องการ​ของ​คุณ​เอง—อ่าน 1 เปโตร 4:2

อย่า​กลัว​ว่า​จะ​ทำ​ไม่​ได้

17. ทำไม​บาง​คน​ไม่​ยอม​อุทิศ​ตัว​ให้​พระ​ยะโฮวา?

17 บาง​คน​ไม่​กล้า​อุทิศ​ตัว​ให้​พระ​ยะโฮวา​เพราะ​กลัว​ว่า​จะ​รับใช้​พระองค์​ ตาม​ที่​สัญญา​ไว้​ไม่​ได้ พวก​เขา​ไม่​อยาก​ทำ​ให้​พระ​ยะโฮวา​ผิด​หวัง หรือ​พวก​เขา​อาจ​คิด​ว่า​ถ้า​ไม่​อุทิศ​ตัว​ให้​พระ​ยะโฮวา เขา​ก็​ไม่​ต้อง​รับผิดชอบ​อะไร​ต่อ​พระเจ้า

18. ทำไม​คุณ​ไม่​ต้อง​กลัว​ว่า​จะ​ทำ​ให้​พระ​ยะโฮวา​ผิด​หวัง?

18 ถ้า​คุณ​รัก​พระ​ยะโฮวา คุณ​จะ​ทำ​สุด​ความ​สามารถ​เพื่อ​รักษา​คำ​สัญญา​ที่​ให้​ไว้​กับ​พระองค์ และ​ถ้า​คุณ​ทำ​อย่าง​นั้น คุณ​ก็​ไม่​ต้อง​กลัว​ว่า​จะ​ทำ​ให้​พระองค์​ผิด​หวัง (ปัญญาจารย์ 5:4; โคโลสี 1:10) นอก​จาก​นั้น คุณ​จะ​ไม่​คิด​ว่า​การ​ทำ​ตาม​ความ​ต้องการ​ของ​พระ​ยะโฮวา​นั้น​ยาก​เกิน​ไป อัครสาวก​ยอห์น​เขียน​ว่า “การ​รัก​พระเจ้า​หมาย​ถึง​การ​เชื่อ​ฟัง​คำ​สั่ง​ของ​พระองค์ และ​คำ​สั่ง​ของ​พระองค์​ไม่​ยาก​เกิน​ไป”—1 ยอห์น 5:3

19. ทำไม​คุณ​ไม่​ต้อง​กลัว​ที่​จะ​อุทิศ​ตัว​ให้​พระ​ยะโฮวา?

19 คุณ​ไม่​ต้อง​รอ​ให้​ตัว​เอง​ดี​พร้อม​ทุก​อย่าง​ก่อน​แล้ว​ค่อย​อุทิศ​ตัว​ให้​พระ​ยะโฮวา พระองค์​ไม่​เคย​คาด​หมาย​ให้​เรา​ทำ​สิ่ง​ที่​เรา​ทำ​ไม่​ได้ (สดุดี 103:14) พระองค์​สัญญา​ว่า​จะ​ช่วย​คุณ​ให้​ทำ​สิ่ง​ที่​ถูก​ต้อง (อิสยาห์ 41:10) ขอ​ให้​คุณ​วางใจ​ใน​พระ​ยะโฮวา​สุด​หัวใจ และ “พระองค์​จะ​ทำ​ให้​ชีวิต​ราบรื่น”—สุภาษิต 3:5, 6

ประกาศ​อย่าง​เปิด​เผย​ว่า​คุณ​ได้​อุทิศ​ตัว​แล้ว

20. หลัง​จาก​ที่​อุทิศ​ตัว​ให้​พระ​ยะโฮวา​แล้ว ขั้น​ตอน​ต่อ​ไป​คือ​อะไร?

20 คุณ​คิด​ว่า​คุณ​พร้อม​จะ​อุทิศ​ตัว​ให้​พระ​ยะโฮวา​แล้ว​ไหม? หลัง​จาก​ที่​ได้​อุทิศ​ตัว​ให้​พระ​ยะโฮวา​แล้ว คุณ​ก็​พร้อม​สำหรับ​ขั้น​ตอน​ต่อ​ไป คือ​การ​รับ​บัพติศมา

21, 22. คุณ​จะ “ประกาศ​ความ​เชื่อ​ด้วย​ปาก​อย่าง​เปิด​เผย” ตอน​ไหน?

21 ถ้า​คุณ​อยาก​รับ​บัพติศมา คุณ​จะ​ทำ​อย่าง​ไร? คุณ​ต้อง​ไป​บอก​ผู้​ ประสาน​งาน​คณะ​ผู้​ดู​แล​ใน​ประชาคม​ของ​คุณ​ว่า คุณ​ได้​อุทิศ​ตัว​ให้​พระ​ยะโฮวา​แล้ว​และ​อยาก​รับ​บัพติศมา แล้ว​เขา​จะ​ให้​ผู้​ดู​แล​บาง​คน​ทบทวน​คำ​สอน​พื้น​ฐาน​ของ​คัมภีร์​ไบเบิล​กับ​คุณ ถ้า​พวก​เขา​เห็น​ว่า​คุณ​พร้อม​แล้ว พวก​เขา​จะ​บอก​คุณ​ว่า​คุณ​จะ​รับ​บัพติศมา​ได้​ใน​การ​ประชุม​ใหญ่​ครั้ง​ถัด​ไป ที่​การ​ประชุม​ใหญ่​จะ​มี​คำ​บรรยาย​ที่​อธิบาย​ความ​หมาย​ของ​การ​รับ​บัพติศมา และ​ผู้​บรรยาย​จะ​ถาม​คำ​ถาม​คน​ที่​จะ​รับ​บัพติศมา  2 ข้อ ตอน​ที่​คุณ​ตอบ​คำ​ถาม คุณ​ก็​กำลัง “ประกาศ​ความ​เชื่อ​ด้วย​ปาก​อย่าง​เปิด​เผย”—โรม 10:10

22 หลัง​จาก​นั้น​คุณ​ก็​รับ​บัพติศมา คุณ​จะ​ถูก​จุ่ม​ตัว​ให้​มิด​ใน​น้ำ การ​รับ​บัพติศมา​จะ​ทำ​ให้​ทุก​คน​เห็น​ว่า​คุณ​ได้​อุทิศ​ตัว​ให้​พระ​ยะโฮวา​แล้ว​และ​ตอน​นี้​คุณ​ก็​ได้​เข้า​มา​เป็น​พยาน​พระ​ยะโฮวา​คน​หนึ่ง

 ความ​หมาย​ของ​การ​รับ​บัพติศมา

23. การ​รับ​บัพติศมา “ใน​นาม​พระเจ้า​ผู้​เป็น​พ่อ ใน​นาม​ลูก​ของ​พระองค์ และ​ใน​นาม​พลัง​บริสุทธิ์” หมาย​ความ​ว่า​อย่าง​ไร?

23 พระ​เยซู​บอก​ว่า​สาวก​ของ​ท่าน​ต้อง​รับ​บัพติศมา “ใน​นาม​พระเจ้า​ผู้​เป็น​พ่อ ใน​นาม​ลูก​ของ​พระองค์ และ​ใน​นาม​พลัง​บริสุทธิ์” (อ่าน​มัทธิว 28:19) นี่​หมาย​ความ​ว่า​อย่าง​ไร? หมาย​ความ​ว่า​คุณ​ยอม​รับ​อำนาจ​ของ​พระ​ยะโฮวา ยอม​รับ​บทบาท​ของ​พระ​เยซู​ที่​เกี่ยว​ข้อง​กับ​ความ​ประสงค์​ของ​พระเจ้า และ​ยอม​รับ​ว่า​พลัง​บริสุทธิ์​เป็น​พลัง​ที่​พระเจ้า​ใช้​เพื่อ​ทำ​ให้​ทุก​สิ่ง​เป็น​ไป​ตาม​ที่​พระองค์​ต้องการ—สดุดี 83:18; มัทธิว 28:18; กาลาเทีย 5:22, 23; 2 เปโตร 1:21

เมื่อ​คุณ​รับ​บัพติศมา คุณ​ก็​แสดง​ตัว​ว่า​คุณ​อยาก​ทำ​ตาม​ความ​ต้องการ​ของ​พระเจ้า

24, 25. (ก) สิ่ง​ที่​ทำ​ตอน​รับ​บัพติศมา​มี​ความ​หมาย​อย่าง​ไร? (ข) ใน​บท​สุด​ท้าย​เรา​จะ​พิจารณา​เรื่อง​อะไร?

24 สิ่ง​ที่​ทำ​ตอน​รับ​บัพติศมา​ยัง​มี​ความ​หมาย​สำคัญ​บาง​อย่าง​ด้วย การ​ที่​คุณ​จุ่ม​ตัว​มิด​ใน​น้ำ​หมาย​ถึง​คุณ​ได้​ตาย​หรือ​ทิ้ง​รูป​แบบ​ชีวิต​เดิม​ของ​คุณ เมื่อ​คุณ​โผล่​ขึ้น​จาก​น้ำ​หมาย​ถึง​คุณ​ได้​เริ่ม​ชีวิต​ใหม่​เพื่อ​ทำ​ตาม​ความ​ต้องการ​ของ​พระเจ้า การ​ทำ​อย่าง​นี้​แสดง​ว่า​ตั้ง​แต่​นี้​เป็น​ต้น​ไป​คุณ​จะ​รับใช้​พระ​ยะโฮวา ขอ​ให้​จำ​ไว้​เสมอ​ว่า​คุณ​ไม่​ได้​อุทิศ​ตัว​ให้​กับ​มนุษย์ องค์กร หรือ​งาน แต่​คุณ​อุทิศ​ชีวิต​ของ​คุณ​ให้​กับ​พระ​ยะโฮวา

25 การ​อุทิศ​ตัว​จะ​ช่วย​คุณ​ให้​ใกล้​ชิด​และ​สนิท​กับ​พระเจ้า​มาก​ขึ้น​เรื่อย ๆ (สดุดี 25:14) แต่​นี่​ไม่​ได้​หมาย​ความ​ว่า​เมื่อ​รับ​บัพติศมา​แล้ว​ก็​จะ​รอด​โดย​อัตโนมัติ อัครสาวก​เปาโล​เขียน​ว่า “ขอ​ให้​ทำ​ทุก​อย่าง​ด้วย​ความ​นับถือ​และ​ความ​เกรง​กลัว​เพื่อ​จะ​ได้​รับ​ความ​รอด” (ฟีลิปปี 2:12) การ​รับ​บัพติศมา​เป็น​แค่​การ​เริ่ม​ต้น​เพื่อ​จะ​ได้​รับ​ความ​รอด แต่​คุณ​จะ​ทำ​ให้​ตัว​เอง​ใกล้​ชิด​และ​สนิท​กับ​พระ​ยะโฮวา​เสมอ​ได้​อย่าง​ไร? บท​สุด​ท้าย​จะ​ให้​คำ​ตอบ​เรื่อง​นี้