เรียนคัมภีร์ไบเบิลแล้วได้อะไร?

คู่มือเรียนคัมภีร์ไบเบิลเล่มนี้ถูกออกแบบเพื่อช่วยคุณให้รู้ว่าคัมภีร์ไบเบิลบอกอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เช่น ทำไมเราต้องมีความทุกข์ มีชีวิตหลังความตายไหม เราจะมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขได้อย่างไร และยังมีเรื่องอื่น ๆ อีกมากมาย

ทำไมโลกของเราถึงเป็นแบบนี้?

คุณอาจสงสัยว่าทำไมถึงมีปัญหามากมายเหลือเกิน คัมภีร์ไบเบิลบอกว่าพระเจ้าจะทำให้ปัญหาที่มนุษย์เจอในตอนนี้หมดไป ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ ความเจ็บป่วย และความตาย

บท 1

มารู้จักกับพระเจ้า

คุณคิดว่าพระเจ้าสนใจและเป็นห่วงคุณไหม? เรียนรู้จักพระเจ้ามากขึ้นและดูว่าคุณจะเป็นเพื่อนกับพระเจ้าได้อย่างไร

บท 2

คัมภีร์ไบเบิลเป็นหนังสือที่มาจากพระเจ้า

คัมภีร์ไบเบิลช่วยคุณให้รับมือกับปัญหาส่วนตัวได้อย่างไร? ทำไมถึงเชื่อคำพยากรณ์ในคัมภีร์ไบเบิลได้?

บท 3

พระเจ้าอยากให้มนุษย์มีชีวิตแบบไหน?

ชีวิตในสวนอุทยานในโลกใหม่จะเป็นอย่างไร?

บท 4

พระเยซูคริสต์เป็นใคร?

ให้เรามาดูว่าทำไมพระเยซูถึงเป็นเมสสิยาห์ตามคำสัญญา ท่านมาจากไหน และทำไมคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าท่านเป็นลูกคนเดียวของพระยะโฮวา

บท 5

ค่าไถ่ ของขวัญที่มีค่ามากที่สุดจากพระเจ้า

ค่าไถ่คืออะไร? ค่าไถ่มีประโยชน์กับคุณอย่างไร?

บท 6

ตายแล้วเป็นอย่างไร?

ให้เรามาดูว่าคัมภีร์ไบเบิลสอนอย่างไรเรื่องความตายและทำไมเราถึงต้องตาย

บท 7

คนตายจะกลับมามีชีวิตอีก!

คุณมีเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่เสียชีวิตไปแล้วไหม? เป็นไปได้ไหมที่จะเจอเขาอีกครั้ง? ให้เรามาดูว่าคัมภีร์ไบเบิลสอนอย่างไรเรื่องการฟื้นขึ้นจากตาย

บท 8

รัฐบาลของพระเจ้าคืออะไร?

หลายคนรู้จักตัวอย่างคำอธิษฐานของพระเยซูหรือคำอธิษฐานขององค์พระผู้เป็นเจ้า ให้เรามาดูว่าการ “ขอให้รัฐบาลของพระองค์มาปกครอง” ในคำอธิษฐานนี้หมายความว่าอย่างไร?

บท 9

โลกใกล้จะถึงจุดจบแล้วไหม?

คัมภีร์ไบเบิลบอกอะไรบ้างที่เป็นข้อพิสูจน์ว่าจุดจบของโลกใกล้จะถึงแล้ว

บท 10

ความจริงเกี่ยวกับทูตสวรรค์และปีศาจ

คัมภีร์ไบเบิลบอกเรื่องทูตสวรรค์และปีศาจ ทูตสวรรค์และปีศาจมีจริงไหม? พวกเขาจะช่วยเราหรือทำร้ายเราได้ไหม?

บท 11

ทำไมถึงมีความทุกข์มากมาย?

หลายคนโทษพระเจ้าว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาและความทุกข์ในโลก แล้วคุณคิดอย่างไร? ให้เรามาดูว่าพระเจ้าบอกว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาจากไหน

บท 12

คุณจะเป็นเพื่อนกับพระเจ้าได้อย่างไร?

เราใช้ชีวิตแบบที่พระยะโฮวาพอใจได้ ที่จริง คุณเป็นเพื่อนกับพระองค์ได้

บท 13

เห็นคุณค่าชีวิตที่เป็นของขวัญจากพระเจ้า

พระเจ้ารู้สึกอย่างไรกับการทำแท้ง การถ่ายเลือด และชีวิตของสัตว์?

บท 14

ครอบครัวของคุณก็มีความสุขได้

พระเยซูเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับสามี ภรรยา พ่อแม่ และลูก ๆ เราจะเลียนแบบท่านได้อย่างไร?

บท 15

วิธีนมัสการพระเจ้าในแบบที่ถูกต้อง

ให้เรามาดูว่ามี 6 อย่างอะไรบ้างที่ช่วยเราให้รู้ว่าใครนับถือศาสนาแท้

บท 16

เลือกนมัสการพระเจ้าในแบบที่พระองค์ยอมรับ

เมื่อคุณอธิบายความเชื่อให้กับคนอื่นคุณอาจเจอปัญหาอะไร? คุณจะพูดอย่างไรเพื่อไม่ให้พวกเขาโกรธ?

บท 17

การอธิษฐานเป็นสิทธิพิเศษที่มีค่ามาก

พระเจ้าฟังคำอธิษฐานของคุณไหม? เพื่อจะรู้คำตอบ คุณต้องเข้าใจว่าคัมภีร์ไบเบิลสอนอย่างไรเรื่องการอธิษฐาน

บท 18

ควรอุทิศตัวให้พระเจ้าและรับบัพติศมาไหม?

เพื่อจะรับบัพติศมาได้ต้องทำตามขั้นตอนอะไรบ้าง? ให้เรามาดูว่าการรับบัพติศมาหมายถึงอะไรและต้องทำอย่างไร

บท 19

ใกล้ชิดและสนิทกับพระยะโฮวาเสมอ

เราจะแสดงอย่างไรว่าเรารักและขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ทำเพื่อเรา?

คำอธิบายเพิ่มเติม

ความหมายของคำและวลีที่ใช้ในหนังสือเรียนคัมภีร์ไบเบิลแล้วได้อะไร?