ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

เสาทรมาน

เสาทรมาน

แปล​จาก​คำ​ภาษา​กรีก สเทารอส ซึ่ง​หมาย​ถึง​ไม้​หรือ​เสา​ที่​ตั้ง​ตรง​ท่อน​หนึ่ง เช่น เสา​ที่​ใช้​ประหาร​พระ​เยซู ไม่​มี​หลักฐาน​เลย​ว่า​คำ​ภาษา​กรีก​คำ​นี้​หมาย​ถึง​ไม้กางเขน​แบบ​พวก​ที่​ไม่​นมัสการ​พระ​ยะโฮวา​ใช้​เป็น​สัญลักษณ์​ทาง​ศาสนา​อยู่​หลาย​ศตวรรษ​ก่อน​พระ​คริสต์ คำ​ว่า “ทรมาน” ช่วย​ถ่ายทอด​ความ​หมาย​ที่​ครบ​ถ้วน​ของ​คำ​นี้​ใน​ภาษา​เดิม เรา​รู้​เรื่อง​นี้​ได้​เพราะ​มี​การ​ใช้​คำ สเทารอส เพื่อ​บอก​ให้​รู้​ว่า​สาวก​ของ​พระ​เยซู​จะ​ต้อง​เจอ​การ​ทรมาน ความ​ทุกข์ และ​ความ​อับอาย (มธ 16:24; ฮบ 12:2)—ดู​คำ​ว่า “เสา