ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

เล่นชู้, มีชู้

เล่นชู้, มีชู้

การ​มี​เพศ​สัมพันธ์​ระหว่าง​คน​ที่​แต่งงาน​แล้ว​กับ​คน​ที่​ไม่​ใช่​คู่​สมรส​ของ​ตัว​เอง ซึ่ง​เกิด​จาก​การ​ยินยอม​พร้อม​ใจ​ของ​ทั้ง​คู่—อพย 20:14; มธ 5:27; 19:9