ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

เกเฮนนา

เกเฮนนา

ชื่อ​ภาษา​กรีก​ของ​หุบเขา​ฮินโนม ซึ่ง​อยู่​ทาง​ใด้​และ​ตะวัน​ตก​เฉียง​ใต้​ของ​กรุง​เยรูซาเล็ม​โบราณ (ยรม 7:31) มี​การ​พยากรณ์​ไว้​ว่า​ที่​นั่น​จะ​กลาย​เป็น​ที่​ทิ้ง​ศพ (ยรม 7:32; 19:6) ไม่​มี​หลักฐาน​เลย​ว่า​สัตว์​หรือ​มนุษย์​ที่​ถูก​ทิ้ง​ใน​เกเฮนนา​ถูก​เผา​ทั้ง​เป็น​หรือ​ถูก​ทรมาน จึง​ไม่​ถูก​ต้อง​ที่​จะ​ใช้​สถาน​ที่​นี้​เป็น​สัญลักษณ์​ของ​แดน​ทรมาน​ที่​วิญญาณ​มนุษย์​จะ​ถูก​ทรมาน​ด้วย​ไฟ​ตลอด​ไป แต่​พระ​เยซู​และ​สาวก​ของ​ท่าน​ใช้​คำ​ว่า​เกเฮนนา​เป็น​สัญลักษณ์​ของ​การ​ลง​โทษ​ตลอด​ไป​ด้วย “ความ​ตาย​ชนิด​ที่​สอง” ซึ่ง​หมาย​ถึง​การ​ทำลาย​ให้​สาบสูญ—วว 20:14; มธ 5:22; 10:28