ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

อิสราเอล

อิสราเอล

ชื่อ​ที่​พระเจ้า​ตั้ง​ให้​ยาโคบ ต่อ​มา​กลาย​เป็น​ชื่อ​เรียก​ลูก​หลาน​ของ​เขา​ไม่​ว่า​สมัย​ไหน บ่อย​ครั้ง​จะ​เรียก​ลูก​หลาน​ที่​เกิด​จาก​ลูก​ชาย 12 คน​ของ​ยาโคบ​ว่า ลูก​หลาน​ของ​อิสราเอล ประชาชน​ชาว​อิสราเอล หรือ​ชาว​อิสราเอล คำ​ว่า​อิสราเอล​ยัง​เป็น​ชื่อ​เรียก​อาณาจักร​ทาง​เหนือ 10 ตระกูล​ซึ่ง​แยก​ตัว​ออก​จาก​อาณาจักร​ทาง​ใต้ และ​ต่อ​มา​เป็น​คำ​ที่​ใช้​เรียก​คริสเตียน​ผู้​ถูก​เจิม​คือ “อิสราเอล​ของ​พระเจ้า”—กท 6:16; ปฐก 32:28; 2ซม 7:23; รม 9:6