ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

หลุมศพ

หลุมศพ

หมาย​ถึงที่​ฝัง​ศพ​จริง ๆ ของ​มนุษย์ แต่​ส่วน​ใหญ่​แล้ว​พระ​คัมภีร์​ใช้​คำ​นี้​เป็น​ภาพ​เปรียบ​เทียบ​หมาย​ถึง​สภาพ​ที่​มนุษย์​ส่วน​ใหญ่​หลับ​ไป​ใน​ความ​ตาย ใน​ความ​หมาย​นี้ “หลุม​ศพ” แปล​มา​จาก​คำ​ภาษา​ฮีบรู “เชโอล” และ​คำ​ภาษา​กรีก “ฮ้าเดส”—ปฐก 35:20; สด 16:10; ปญจ 9:10; กจ 2:31