ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

ศอก

ศอก

มาตรา​วัด​ความ​ยาว​ที่​ยาว​ประมาณ​ข้อ​ศอก​ถึง​ปลาย​นิ้ว​กลาง โดย​ทั่ว​ไป​ระยะ 1 ศอก​ของ​ชาว​อิสราเอล​ยาว​ประมาณ 44.5 ซม. แต่​บาง​ครั้ง​ก็​ยาว​กว่า​นั้น 1 ฝ่า​มือ คือ​ยาว​ประมาณ 51.8 ซม. (ปฐก 6:15; ลก 12:25)—ดู​ภาค​ผนวก ข 14