ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

ยุค, โลก​นี้

ยุค, โลก​นี้

ใน​พระ​คัมภีร์​คริสเตียน​ภาค​ภาษา​กรีก คำ​นี้​มา​จาก​คำ​ภาษา​เดิม​ว่า ไอ​โอน หมาย​ถึง​สภาพการณ์​หรือ​ลักษณะ​เด่น​ของ​โลก​หรือ​บาง​ส่วน​ของ​โลก​ใน​ช่วง​เวลา​หนึ่ง​หรือ​สมัย​หนึ่ง เช่น พระ​คัมภีร์​พูด​ถึง “โลก​นี้ [หรือ “ยุค​นี้” เชิงอรรถ]” ซึ่ง​หมาย​ถึง​สภาพการณ์​โดย​รวม​ใน​โลก​นี้​และ​รูป​แบบ​ชีวิต​ของ​คน​ใน​โลก (2​ทธ 4:10) เมื่อ​พระเจ้า​ทำ​สัญญา​เกี่ยว​กับ​กฎหมาย​ของ​โมเสส นั่น​เป็น​การ​เริ่ม​ต้น​ยุค​หนึ่ง​ที่​เรียก​ได้​ว่า​เป็น​ยุค​ของ​อิสราเอล​หรือ​ยิว ต่อ​มา หลัง​จาก​พระ​เยซู​คริสต์​สละ​ชีวิต​เป็น​เครื่อง​บูชา​ไถ่​แล้ว พระเจ้า​ใช้​พระ​เยซู​ให้​เริ่ม​ต้น​ยุค​ใหม่​ซึ่ง​มี​จุด​ศูนย์​รวม​อยู่​ที่​ประชาคม​คริสเตียน​ผู้​ถูก​เจิม สัญญา​เกี่ยว​กับ​กฎหมาย​ของ​โมเสส​เป็น​ภาพ​ตัวอย่าง​ของ​หลาย​สิ่ง​ที่​มี​ใน​ยุค​ใหม่​นี้ เมื่อ​ถูก​ใช้​ใน​รูป​พหูพจน์ คำ​นี้​จะ​หมาย​ถึง​ระบบ​หรือ​สถานการณ์​ต่าง​ๆ​ที่​เคย​มี​อยู่​หรือ​ที่​กำลัง​จะ​เกิด​ขึ้น—มธ 24:3; มก 4:19; รม 12:2; 1​คร 10:11