ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

ฟาริสี

ฟาริสี

นิกาย​ใหญ่​นิกาย​หนึ่ง​ของ​ศาสนา​ยิว​ใน​ช่วง​คริสต์​ศตวรรษ​แรก ฟาริสี​ไม่​ได้​สืบ​เชื้อ​สาย​มา​จาก​ปุโรหิต แต่​เป็น​พวก​ที่​ทำ​ตาม​กฎหมาย​ของ​โมเสส​อย่าง​เคร่งครัด​โดย​เฉพาะ​ใน​เรื่อง​หยุมหยิม และ​ยกย่อง​คำ​สอน​สืบ​ปาก​เทียบเท่า​กับ​กฎหมาย​ของ​โมเสส (มธ 23:23) พวก​เขา​ต่อ​ต้าน​อิทธิพล​ของ​วัฒนธรรม​กรีก​และ​เชี่ยวชาญ​เรื่อง​กฎหมาย​ของ​โมเสส​กับ​ธรรมเนียม​ต่าง ๆ ของ​ชาว​ยิว พวก​เขา​จึง​มี​อำนาจ​มาก​ใน​สังคม (มธ 23:2-6) ฟาริสี​บาง​คน​เป็น​สมาชิก​ของ​ศาล​แซนเฮดริน​ด้วย พวก​เขา​ชอบ​จับ​ผิด​พระ​เยซู​เกี่ยว​กับ​กฎ​วัน​สะบาโต เกี่ยว​กับ​ธรรมเนียม​ต่าง ๆ และ​ตำหนิ​พระ​เยซู​ที่​คบหา​กับ​คน​บาป​และ​คน​เก็บ​ภาษี มี​ฟาริสี​บาง​คน​เข้า​มา​เป็น​คริสเตียน​ด้วย เช่น เซาโล​จาก​เมือง​ทาร์ซัส—มธ 9:11; 12:14; มก 7:5; ลก 6:2; กจ 26:5