ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

ผู้คัดลอก

ผู้คัดลอก

ใน​คัมภีร์​ไบเบิล คำ​นี้​หมาย​ถึง​คน​ที่​คัด​ลอก​ข้อ​ความ​ใน​พระ​คัมภีร์​และ​เอกสาร​อื่น​ ๆ—อสร 7:6

ใน​สมัย​โบราณ มี​การ​คัด​ลอก​เอกสาร​ด้วย​มือ​ซึ่ง​เป็น​งาน​ที่​ทำ​ได้​ช้า ต้อง​ใช้​ความ​พยายาม และ​ต้อง​มี​ความ​ชำนาญ​มาก (สด 45:1) ผู้​คัด​ลอก​ที่​คัมภีร์​ไบเบิล​พูด​ถึง​คือ เอสรา ศาโดก และ​ชาฟาน (นหม 12:26; 13:13; ยรม 36:10) ผู้​คัด​ลอก​ช่วย​เก็บ​รักษา​ข้อ​ความ​ที่​ได้​รับ​การ​ดล​ใจ​ใน​พระ​คัมภีร์​ไว้​ถึง​แม้​ว่า​ต้น​ฉบับ​ที่​เก่าแก่​จะ​เสื่อม​สลาย​ไป​แล้ว เมื่อ​มี​คน​อ่าน​มาก​ขึ้น​ก็​จำเป็น​ต้อง​คัด​ลอก​สำเนา​พระ​คัมภีร์​มาก​ขึ้น​ด้วย งาน​ของ​ผู้​คัด​ลอก​รวม​ถึง​การ​ตรวจ​ทาน​อย่าง​ละเอียด​และ​แก้ไข​ให้​ถูก​ต้อง ผู้​คัด​ลอก​บาง​คน​ถึง​กับ​นับ​คำ​และ​ตัว​อักษร​ที่​คัด​ลอก การ​ตรวจ​ทาน​อย่าง​ระมัดระวัง​และ​ชำนิ​ชำนาญ​อย่าง​นี้​คง​ต้อง​ช่วย​ผู้​คัด​ลอก​ให้​เก็บ​รักษา​คำ​ของ​พระเจ้า​ให้​คง​อยู่​มา​ตลอด​หลาย​ศตวรรษ