ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

ปุโรหิตใหญ่

ปุโรหิตใหญ่

ใน​พระ​คัมภีร์​ภาค​ภาษา​ฮีบรู​คำ​นี้​เป็น​อีก​คำ​หนึ่ง​ที่​ใช้​เรียก “มหา​ปุโรหิต” แต่​ใน​พระ​คัมภีร์​คริสเตียน​ภาค​ภาษา​กรีก คำ​ว่า “ปุโรหิต​ใหญ่” น่า​จะ​หมาย​ถึง​คน​สำคัญ ๆ ใน​คณะ​ปุโรหิต ซึ่ง​อาจ​รวม​ถึง​มหา​ปุโรหิต​ที่​ออก​จาก​ตำแหน่ง​ไป​แล้ว​และ​หัวหน้า​ของ​กลุ่ม​ปุโรหิต 24 กลุ่ม​ด้วย—2พศ 26:20; อสร 7:5; มธ 2:4; มก 8:31