ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

ประพฤติไร้ยางอาย

ประพฤติไร้ยางอาย

แปล​จาก​คำ​ภาษา​กรีก อาเซ็ลเก่อา หมาย​ถึง​การ​ทำ​ผิด​กฎหมาย​ของ​พระเจ้า​อย่าง​ร้ายแรง​และ​มี​ทัศนะ​ที่​หน้า​ด้าน​ไร้​ยางอาย​หรือ​ดูหมิ่น​อย่าง​มาก คือ ทัศนะ​ที่​ไม่​นับถือ​หรือ​ถึง​กับ​ดูหมิ่น​ผู้​มี​อำนาจ กฎหมาย และ​มาตรฐาน​ของ​พระเจ้า คำ​นี้​ไม่​ได้​หมาย​ถึง​การ​ทำ​ผิด​เล็ก ๆ น้อย ๆ—กท 5:19; 2ปต 2:7