รายงานประจำปีการรับใช้ 2020 ของพยานพระยะโฮวาทั่วโลก

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับงานประกาศของพยานพระยะโฮวาทั่วโลกตั้งแต่เดือนกันยายน 2019 ถึงสิงหาคม 2020

จำนวนรวมปี 2020

รายงานนี้แสดงให้เห็นว่าพยานพระยะโฮวาใช้ความพยายามและเงินทุนของพวกเขาเพื่อสนับสนุนงานประกาศข่าวดีทั่วโลก

รายงานประเทศและดินแดนต่าง ๆ ปี 2020

รายงานนี้บอกจำนวนพยานฯ จำนวนผู้รับบัพติศมา ผู้ร่วมประชุมอนุสรณ์ และอื่น ๆ

ดูเพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อย

ทั่วโลกมีพยานพระยะโฮวาเท่าไร?

มาดูว่าเรารวบรวมสถิติของจำนวนพยานพระยะโฮวาอย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

ทำไมพยานพระยะโฮวาไปหาผู้คนตามบ้าน?

ดูว่าพระเยซูบอกสาวกรุ่นแรกให้ทำอะไร