มี​ใคร​สร้าง​สิ่ง​มี​ชีวิต​ไหม?

สิ่ง​ที่​คุณ​เชื่อ​เกี่ยว​กับ​ต้น​กำเนิด​ของ​ชีวิต​เป็น​เรื่อง​สำคัญ

คำนำ

ดาว​เคราะห์​ของ​เรา​ถูก​ออก​แบบ​เพื่อ​สิ่ง​มี​ชีวิต​ไหม? คำ​สอน​เรื่อง​วิวัฒนาการ​อาศัย​ข้อ​เท็จ​จริง​เป็น​หลัก​ไหม?

คุณ​คิด​อย่าง​ไร?

คุณ​อาจ​เชื่อ​ใน​พระเจ้า​และ​นับถือ​คัมภีร์​ไบเบิล แต่​คุณ​ก็​อาจ​นิยม​ชม​ชอบ​ความ​คิด​เห็น​ของ​นัก​วิทยาศาสตร์​ซึ่ง​ไม่​เชื่อ​ว่า​มี​ผู้​สร้าง​สิ่ง​มี​ชีวิต

ดาว​เคราะห์​ที่​มี​ชีวิต

ชีวิต​บน​โลก​จะ​เกิด​ขึ้น​ไม่​ได้​เลย​ถ้า​ไม่​มี​สิ่ง​ที่​ถือ​กัน​ว่า​เป็น “ความ​บังเอิญ” ที่​ดี​เยี่ยม​ซึ่ง​เกิด​ต่อ​เนื่อง​กัน​เป็น​ชุด สิ่ง​เหล่า​นั้น​เกิด​จาก​ความ​บังเอิญ​ล้วน​ๆ​หรือ​เป็น​ผล​งาน​ที่​เกิด​จาก​การ​ออก​แบบ​ที่​ชาญ​ฉลาด?

ใคร​ออก​แบบ​ก่อน?

นัก​วิจัย​เลียน​แบบ​ระบบ​ใน​ธรรมชาติ​เพื่อ​ช่วย​แก้​ปัญหา​ทาง​วิศวกรรม ถ้า​การ​เลียน​แบบ​ยัง​ต้อง​ใช้​สติ​ปัญญา แล้ว​การ​ออก​แบบ​ต้น​แบบ​แรก​ขึ้น​มา​ล่ะ?

วิวัฒนาการ—นิยาย​และ​ข้อ​เท็จ​จริง

หลัก​อย่าง​หนึ่ง​ของ​ทฤษฎี​วิวัฒนาการ​คือ​การ​กลาย​พันธุ์​เปลี่ยน​พืช​และ​สัตว์​ชนิด​หนึ่ง​ให้​กลาย​เป็น​อีก​ชนิด​หนึ่ง ทฤษฎี​นี้​ตั้ง​อยู่​บน​ข้อ​เท็จ​จริง​ไหม?

วิทยาศาสตร์​และ​เรื่อง​ราว​ใน​เยเนซิศ

วิทยาศาสตร์​พิสูจน์​ว่า​เรื่อง​การ​สร้าง​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ไม่​เป็น​ความ​จริง​ไหม?

สิ่ง​ที่​คุณ​เชื่อ​สำคัญ​จริง ๆ ไหม?

การ​เชื่อ​เรื่อง​วิวัฒนาการ​มี​ผล​ต่อ​ความ​คิด​ของ​เรา​เกี่ยว​กับ​ความหมาย​ของ​ชีวิต​ไหม?

บรรณานุกรม

ลอง​ค้น​ดู​แหล่ง​อ้างอิง​ซึ่ง​เป็น​ข้อมูล​ที่​ใช้​ใน​จุลสาร​นี้