มีใครสร้างสิ่งมีชีวิตไหม?

สิ่งที่คุณเชื่อเกี่ยวกับต้นกำเนิดของชีวิตเป็นเรื่องสำคัญ

คำนำ

ดาวเคราะห์ของเราถูกออกแบบเพื่อสิ่งมีชีวิตไหม? คำสอนเรื่องวิวัฒนาการอาศัยข้อเท็จจริงเป็นหลักไหม?

คุณคิดอย่างไร?

คุณอาจเชื่อในพระเจ้าและนับถือคัมภีร์ไบเบิล แต่คุณก็อาจนิยมชมชอบความคิดเห็นของนักวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่เชื่อว่ามีผู้สร้างสิ่งมีชีวิต

ดาวเคราะห์ที่มีชีวิต

ชีวิตบนโลกจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีสิ่งที่ถือกันว่าเป็น “ความบังเอิญ” ที่ดีเยี่ยมซึ่งเกิดต่อเนื่องกันเป็นชุด สิ่งเหล่านั้นเกิดจากความบังเอิญล้วนหรือเป็นผลงานที่เกิดจากการออกแบบที่ชาญฉลาด?

ใครออกแบบก่อน?

นักวิจัยเลียนแบบระบบในธรรมชาติเพื่อช่วยแก้ปัญหาทางวิศวกรรม ถ้าการเลียนแบบยังต้องใช้สติปัญญา แล้วการออกแบบต้นแบบแรกขึ้นมาล่ะ?

วิวัฒนาการ—นิยายและข้อเท็จจริง

หลักอย่างหนึ่งของทฤษฎีวิวัฒนาการคือการกลายพันธุ์เปลี่ยนพืชและสัตว์ชนิดหนึ่งให้กลายเป็นอีกชนิดหนึ่ง ทฤษฎีนี้ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงไหม?

วิทยาศาสตร์และเรื่องราวในเยเนซิศ

วิทยาศาสตร์พิสูจน์ว่าเรื่องการสร้างในคัมภีร์ไบเบิลไม่เป็นความจริงไหม?

สิ่งที่คุณเชื่อสำคัญจริง ๆ ไหม?

การเชื่อเรื่องวิวัฒนาการมีผลต่อความคิดของเราเกี่ยวกับความหมายของชีวิตไหม?

บรรณานุกรม

ลองค้นดูแหล่งอ้างอิงซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้ในจุลสารนี้