ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

บท 34

พระเยซูเลือกอัครสาวกสิบสองคน

พระเยซูเลือกอัครสาวกสิบสองคน

มาระโก 3:13-19 ลูกา 6:12-16

  • อัครสาวก 12 คน

ผ่าน​ไป​ประมาณ​ปี​ครึ่ง​แล้ว​ตั้ง​แต่​ยอห์น​ผู้​ให้​บัพติศมา​บอก​ว่า​พระ​เยซู​เป็น​ลูก​แกะ​ของ​พระเจ้า ตอน​ที่​พระ​เยซู​เริ่ม​ต้น​งาน​รับใช้ หลาย​คน​ที่​รัก​พระเจ้า​มา​เป็น​สาวก​ของ​ท่าน เช่น อันดรูว์, ซีโมน​เปโตร, ยอห์น, ฟีลิป, นาธานาเอล (มี​อีก​ชื่อ​ว่า บาร์โธโลมิว) อาจ​จะ​มี​ยากอบ​ด้วย (เป็น​พี่​น้อง​กับ​ยอห์น) และ​ไม่​นาน​ก็​มี​อีก​หลาย​คน​มา​เป็น​สาวก​ของ​พระ​เยซู—ยอห์น 1:45-47

ตอน​นี้​พระ​เยซู​พร้อม​จะ​เลือก​อัครสาวก​แล้ว พวก​เขา​จะ​เป็น​เพื่อน​สนิท​ของ​ท่าน​และ​ได้​รับ​การ​ฝึก​สอน​พิเศษ แต่​ก่อน​จะ​เลือก พระ​เยซู​ขึ้น​ไป​บน​ภูเขา ซึ่ง​น่า​จะ​เป็น​ภูเขา​ที่​อยู่​ใกล้ ๆ กับ​ทะเล​กาลิลี​และ​คาเปอร์นาอุม พระ​เยซู​อธิษฐาน​ทั้ง​คืน ท่าน​คง​ขอ​พร​และ​สติ​ปัญญา​จาก​พ่อ​ของ​ท่าน วัน​ต่อ​มา ท่าน​เรียก​สาวก​ทั้ง​หมด​มา​และ​เลือก 12 คน​เป็น​อัครสาวก

นอก​จาก 6 คน​ที่​เรา​พูด​ถึง​ตอน​ต้น พระ​เยซู​เลือก​มัทธิว​ซึ่ง​เป็น​คน​เก็บ​ภาษี​กับ​อีก 5 คน คือ ยูดาส (มี​อีก​ชื่อ​ว่า ธัดเดอัส หรือ “ลูก​ของ​ยากอบ”), ซีโมน​คานาไนโอส, โธมัส, ยากอบ​ลูก​ของ​อัลเฟอัส, และ​ยูดาส​อิสคาริโอท—มัทธิว 10:2-4; ลูกา 6:16

สาวก 12 คน​นี้​เดิน​ทาง​ประกาศ​กับ​พระ​เยซู​มา​ระยะ​หนึ่ง​แล้ว และ​ท่าน​รู้​จัก​พวก​เขา​ดี บาง​คน​เป็น​ญาติ​ของ​ท่าน ยากอบ​กับ​ยอห์น​น่า​จะ​เป็น​ลูก​พี่​ลูก​น้อง​ของ​พระ​เยซู และ​บาง​คน​คิด​ว่า​อัลเฟอัส​เป็น​พี่​น้อง​กับ​โยเซฟ​พ่อ​เลี้ยง​ของ​พระ​เยซู ถ้า​เป็น​อย่าง​นั้น ยากอบ​ลูก​ชาย​ของ​อัลเฟอัส​ก็​จะ​เป็น​ลูก​พี่​ลูก​น้อง​ของ​พระ​เยซู​เหมือน​กัน

พระ​เยซู​จำ​ชื่อ​ของ​สาวก​ทั้ง​หมด​ได้​อยู่​แล้ว แต่​มี​วิธี​ไหน​ไหม​ที่​จะ​ช่วย​ให้​เรา​จำ​ได้? มี​คน​ชื่อ​ซีโมน 2 คน ชื่อ​ยากอบ 2 คน และ​ชื่อ​ยูดาส 2 คน ซีโมน (เปโตร) เป็น​พี่​น้อง​กับ​อันดรูว์ และ​ยากอบ (ลูก​ของ​เศเบดี) เป็น​พี่​น้อง​กับ​ยอห์น ทั้ง​หมด​นี้​รวม​เป็น 8 คน อีก 4 คน​ที่​เหลือ​คือ​คน​เก็บ​ภาษี (มัทธิว), คน​ช่าง​สงสัย (โธมัส), คน​ที่​พระ​เยซู​เรียก​มา​จาก​ใต้​ต้น​ไม้ (นาธานาเอล), และ​เพื่อน​ของ​นาธานาเอล (ฟีลิป)

อัครสาวก 11 คน​มา​จาก​แคว้น​กาลิลี​บ้าน​เกิด​ของ​พระ​เยซู นาธานาเอล​มา​จาก​เมือง​คานา ส่วน​ฟีลิป, เปโตร, และ​อันดรูว์​มา​จาก​เมือง​เบธไซดา แต่​หลัง​จาก​นั้น เปโตร​และ​อันดรูว์​ย้าย​ไป​ที่​เมือง​คาเปอร์นาอุม​ซึ่ง​มัทธิว​อาศัย​อยู่ ยากอบ​กับ​ยอห์น​เป็น​ชาว​ประมง​ที่​อยู่​ใกล้ ๆ หรือ​อยู่​ใน​เมือง​คาเปอร์นาอุม ยูดาส​อิสคาริโอท​ที่​ตอน​หลัง​ทรยศ​พระ​เยซู​เป็น​คน​เดียว​ที่​มา​จาก​แคว้น​ยูเดีย