ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

ตอน 5

งานรับใช้ของพระเยซูทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน

“หลาย​คน . . . เชื่อ​ใน​ตัว​พระ​เยซู”—ยอห์น 10:42

งานรับใช้ของพระเยซูทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน

ในส่วนนี้

บท 82

งานรับใช้ของพระเยซูในแคว้นพีเรีย

พระเยซูบอกผู้ฟังว่าเขาต้องทำอะไรเพื่อจะได้รับความรอด คำแนะนำของท่านสำคัญสำหรับพวกเราในทุกวันนี้ด้วย

บท 83

คำเชิญให้ไปงานเลี้ยง

ตอนที่กินอาหารที่บ้านของฟาริสีคนหนึ่ง พระเยซูเล่าตัวอย่างเปรียบเทียบเรื่องการเลี้ยงอาหารครั้งสำคัญ ท่านกำลังสอนบทเรียนเรื่องอะไร?

บท 84

สิ่งที่สาวกของพระคริสต์ต้องทำ

การเป็นสาวกของพระคริสต์เป็นหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญมาก พระเยซูอธิบายอย่างชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่สาวกแท้ควรทำ บางคนที่อยากเป็นสาวกรู้สึกตกใจเมื่อได้ยินสิ่งที่พระเยซูบอก

บท 85

ดีใจเมื่อเห็นคนบาปคนหนึ่งกลับใจ

พวกฟาริสีและพวกครูสอนศาสนาต่อว่าพระเยซูที่ไปช่วยเหลือคนทั่วไป แต่พระเยซูใช้ตัวอย่างเปรียบเทียบเพื่อสอนว่าพระเจ้ามองคนบาปเหล่านั้นอย่างไร

บท 86

ลูกที่หลงหายไปกลับมา

เราเรียนอะไรได้จากตัวอย่างเปรียบเทียบของพระเยซูเรื่องลูกที่หายไป?

บท 87

มองการณ์ไกลและลงมือทำอย่างฉลาด

พระเยซูใช้ตัวอย่างของผู้จัดการขี้โกงเพื่อสอนความจริงที่สำคัญ

บท 88

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเศรษฐีและลาซารัส

เมื่อรู้ว่าตัวละครหลักหมายถึงใคร ก็จะเข้าใจตัวอย่างเปรียบเทียบของพระเยซูได้

บท 89

พระเยซูสอนก่อนจะไปแคว้นยูเดีย

พระเยซูพูดถึงคุณลักษณะที่ช่วยเราให้อภัยคนอื่น ถึงแม้เขาจะทำผิดต่อเราหลายครั้ง

บท 90

“คนที่ปลุกคนตายให้ฟื้นและให้เขามีชีวิต”

เมื่อพระเยซูพูดว่าคนที่แสดงความเชื่อในตัวท่าน “จะไม่ตายเลย” ท่านหมายความว่าอย่างไร?

บท 91

ลาซารัสฟื้นขึ้นจากตาย

ทำไมพวกผู้ต่อต้านพระเยซูไม่สามารถปฏิเสธการอัศจรรย์ครั้งนี้ได้?

บท 92

คนเดียวที่แสดงว่ารู้สึกขอบคุณจริง ๆ

คนสะมาเรียที่หายจากโรคเรื้อนแสดงความขอบคุณต่อพระเยซูและพระเจ้า

บท 93

ตอนที่ “ลูกมนุษย์” มาพิพากษา

สภาพการณ์จะเป็นอย่างไรตอนที่พระเยซูมาพิพากษา?

บท 94

การอธิษฐานและความถ่อมตัวเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้

ในตัวอย่างเปรียบเทียบเรื่องแม่ม่ายกับผู้พิพากษา พระเยซูเน้นความสำคัญของการอธิษฐานอย่างไม่ละลด

บท 95

เหตุผลสำหรับการหย่าและวิธีแสดงความรักต่อเด็ก ๆ

พระเยซูมองเด็กเล็ก ๆ ต่างจากที่พวกสาวกมอง เพราะอะไร?

บท 96

พระเยซูตอบคำถามของเศรษฐีหนุ่ม

อะไรทำให้พระเยซูพูดว่า “ตัวอูฐจะลอดรูเข็มเย็บผ้ายังง่ายกว่าคนรวยจะได้เข้ารัฐบาลของพระเจ้า”?

บท 97

ตัวอย่างเปรียบเทียบเรื่องคนงานในสวนองุ่น

คนงานกลุ่มแรกจะกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย และกลุ่มสุดท้ายจะกลายเป็นกลุ่มแรกได้อย่างไร?

บท 98

พวกสาวกอยากได้ตำแหน่ง

ยากอบและยอห์นอยากได้ตำแหน่งพิเศษในรัฐบาลของพระเจ้า แล้วคนอื่น ๆ ล่ะ?

บท 99

รักษาผู้ชายตาบอดและช่วยศักเคียส

พระเยซูทำอะไรที่เมืองเยรีโค แล้วศักเคียสเป็นใคร?

บท 100

ตัวอย่างเปรียบเทียบเรื่องเงิน 10 มินา

เมื่อพูดว่า “ทุกคนที่มีอยู่แล้วจะได้รับมากขึ้น แต่คนที่ไม่มี แม้แต่สิ่งที่เขามีอยู่ไม่มากก็จะถูกเอาไป” พระเยซูหมายความว่าอย่างไร?