ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

ตอน 2

งานรับใช้ของพระเยซูในช่วงแรก

‘คน​นี้​ไง ลูก​แกะ​ของ​พระเจ้า​ที่​จะ​รับ​บาป​ไป’—ยอห์น 1:29

งานรับใช้ของพระเยซูในช่วงแรก

ในส่วนนี้

บท 12

พระเยซูรับบัพติศมา

ในเมื่อพระเยซูไม่เคยทำบาป แล้วทำไมท่านต้องรับบัพติศมา?

บท 13

พระเยซูต้านทานการล่อใจ

เรียนรู้ความจริง 2 เรื่องเกี่ยวกับซาตานจากเหตุการณ์ตอนที่มันล่อใจพระเยซู

บท 14

พระเยซูเริ่มงานสอนคนให้เป็นสาวก

ทำไมสาวก 6 คนแรกของพระเยซูถึงเชื่อว่าเจอเมสสิยาห์แล้ว?

บท 15

พระเยซูทำการอัศจรรย์ครั้งแรก

พระเยซูบอกแม่ว่าท่านต้องทำตามที่พ่อในสวรรค์บอก ไม่ใช่ตามที่แม่บอก

บท 16

พระเยซูมีความรักแรงกล้าเพื่อการนมัสการแท้

กฎหมายของพระเจ้าอนุญาตให้ประชาชนซื้อสัตว์ที่จะใช้เป็นเครื่องบูชาในกรุงเยรูซาเล็ม แต่ทำไมพระเยซูถึงโกรธพวกพ่อค้าในวิหาร?

บท 17

พระเยซูสอนนิโคเดมัสตอนกลางคืน

การเกิดใหม่หมายความว่าอย่างไร?

บท 18

พระเยซูมีสาวกมากขึ้น ยอห์นมีสาวกน้อยลง

พอเห็นหลายคนติดตามพระเยซู สาวกของยอห์นก็รู้สึกอิจฉา แต่ยอห์นไม่ได้รู้สึกแบบนั้น

บท 19

พระเยซูสอนผู้หญิงสะมาเรีย

พระเยซูบอกเรื่องสำคัญกับผู้หญิงสะมาเรีย ทั้ง ๆ ที่ท่านยังไม่เคยบอกเรื่องนี้กับใครตรง ๆ