ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 ตอน 3

“มีพระทัยประกอบด้วยสติปัญญา”

“มีพระทัยประกอบด้วยสติปัญญา”

สติปัญญาแท้เป็นหนึ่งในสมบัติล้ำค่ามากที่สุดอย่างหนึ่ง ที่คุณจะแสวงหาได้. พระยะโฮวาผู้เดียวทรงเป็นแหล่งแห่งสติปัญญานั้น. ในตอน 3 นี้เราจะพิจารณาอย่างใกล้ชิดมากขึ้นเกี่ยวกับสติปัญญาอันไร้ขีดจำกัดของพระยะโฮวาพระเจ้า ผู้ซึ่งโยบบุรุษที่ซื่อสัตย์ได้กล่าวถึงว่า “พระองค์มีพระทัยประกอบด้วยสติปัญญา.”—โยบ 9:4, ล.ม.

ในส่วนนี้

บท 17

‘โอ้ ความล้ำลึกแห่งพระปัญญาของพระเจ้า!’

ทำไมสติปัญญาของพระเจ้าสำคัญและมีค่ามากกว่าความรู้ การรู้จักสังเกต และความเข้าใจ?

บท 18

สติปัญญาใน “พระคำของพระเจ้า”

ทำไมพระเจ้าใช้มนุษย์ให้เขียนคัมภีร์ไบเบิล แทนที่จะใช้ทูตสวรรค์หรือเขียนด้วยพระองค์เอง?

บท 19

“พระปัญญาของพระเจ้าในความลับอันศักดิ์สิทธิ์”

ความลับอันศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าเคยปิดซ่อนแต่ตอนนี้ได้รับการเปิดเผยแล้วคืออะไร?

บท 20

“พระองค์มีพระทัยประกอบด้วยสติปัญญา”—แต่ก็ทรงถ่อม

ผู้ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดในเอกภพจะมีความถ่อมได้อย่างไร?

บท 21

พระเยซูทรงเปิดเผย “สติปัญญาจากพระเจ้า”

ทำไมคำสอนของพระเยซูทำให้ทหารที่มาจับพระองค์กลับไปมือเปล่า?

บท 22

“สติปัญญาจากเบื้องบน” ดำเนินงานอยู่ในชีวิตคุณไหม?

คัมภีร์ไบเบิลบอก 4 วิธีที่เราจะได้รับสติปัญญาจากพระเจ้า