ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 ตอน 2

‘ผู้รักความยุติธรรม’

‘ผู้รักความยุติธรรม’

ความอยุติธรรมมีอยู่ดาษดื่นในโลกทุกวันนี้ และมีการกล่าวโทษพระเจ้าอย่างผิด ๆ มากทีเดียว. กระนั้น คัมภีร์ไบเบิลสอนความจริงที่ทำให้หัวใจอบอุ่น นั่นคือ “พระยะโฮวาทรงรักความยุติธรรม.” (บทเพลงสรรเสริญ 37:28) ในตอน 2 นี้ เราจะเรียนรู้วิธีที่พระองค์ได้พิสูจน์ว่าถ้อยคำดังกล่าวเป็นความจริง และจึงให้ความหวังแก่มวลมนุษยชาติ.

ในส่วนนี้

บท 11

“ทางทั้งปวงของพระองค์ยุติธรรม”

ทำไมความยุติธรรมของพระเจ้าเป็นคุณลักษณะที่น่าดึงดูดใจ?

บท 12

“พระเจ้าทรงอยุติธรรมหรือ?”

ถ้าพระยะโฮวาเกลียดความอยุติธรรม ทำไมโลกยังเต็มไปด้วยความชั่วและความอยุติธรรม?

บท 13

“กฎหมายของพระยะโฮวาสมบูรณ์”

ระบบกฎหมายของพระเจ้าส่งเสริมความรักอย่างไร?

บท 14

พระยะโฮวาทรงจัดเตรียม “ค่าไถ่เพื่อแลกกับคนเป็นอันมาก”

ค่าไถ่ของพระเยซูช่วยให้เราเข้าใกล้พระเจ้าได้อย่างไร?

บท 15

พระเยซูทรง “ตั้งความยุติธรรมไว้บนแผ่นดินโลก”

ในอดีตพระเยซูทำอะไรบ้างเพื่อแสดงให้เห็นว่าความยุติธรรมแท้เป็นเช่นไร? พระองค์ทำอะไรในขณะนี้? และในอนาคตพระองค์จะตั้งความยุติธรรมไว้บนแผ่นดินโลกอย่างไร?

บท 16

“สำแดงความยุติธรรม” ในการดำเนินกับพระเจ้า

ทำไมพระเยซูเตือนว่า “จงเลิกตัดสินผู้อื่นเพื่อเจ้าทั้งหลายจะไม่ถูกตัดสิน”?