ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 บท 3

‘พระยะโฮวาเป็นบริสุทธิ์, เป็นบริสุทธิ์, เป็นบริสุทธิ์’

‘พระยะโฮวาเป็นบริสุทธิ์, เป็นบริสุทธิ์, เป็นบริสุทธิ์’

1, 2. ผู้พยากรณ์ยะซายาได้รับนิมิตอะไร และนั่นสอนอะไรเราเกี่ยวกับพระยะโฮวา?

ยะซายาท่วมท้นด้วยความรู้สึกครั่นคร้ามกับภาพที่ปรากฏตรงหน้าท่าน นั่นคือนิมิตที่มาจากพระเจ้า. ภาพนั้นช่างเหมือนจริงเหลือเกิน! ยะซายาได้เขียนในภายหลังประหนึ่งว่าท่าน “ได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้า [“พระยะโฮวา,” ล.ม.]” จริง ๆ บนพระที่นั่งอันสูงเด่นของพระองค์. ชายฉลองพระองค์ของพระยะโฮวาแผ่ไปเต็มพระวิหารอันโอฬารในกรุงเยรูซาเลม.—ยะซายา 6:1, 2.

2 นอกจากนี้ ยะซายายังรู้สึกเกรงขามเนื่องจากสิ่งที่ท่านได้ยิน นั่นคือการร้องเพลงที่มีพลังมากจนทำให้พระวิหารสั่นสะเทือนไปถึงรากฐานทีเดียว. บทเพลงนั้นมาจากพวกเซราฟ พวกกายวิญญาณซึ่งอยู่ในฐานะอันสูงส่งยิ่ง. พวกเขาร้องเพลงประสานเสียงก้องกังวานด้วยถ้อยคำอันสง่างามและเรียบง่ายที่ว่า “พระยะโฮวาแห่งพลโยธาทั้งหลาย, เป็นบริสุทธิ์, เป็นบริสุทธิ์, เป็นบริสุทธิ์. พระรัศมีแห่งพระองค์ปกทั่วพิภพโลก.” (ยะซายา 6:3, 4) การร้องว่า “บริสุทธิ์” สามครั้งนั้นแสดงถึงการเน้นเป็นพิเศษ และก็นับว่าเหมาะสม เพราะพระยะโฮวาทรงบริสุทธิ์ในระดับสูงสุด. (วิวรณ์ 4:8) ความบริสุทธิ์ของพระยะโฮวาได้รับการเน้นตลอดคัมภีร์ไบเบิลทั้งเล่ม. หลายร้อยข้อเชื่อมโยงพระนามของพระองค์กับคำว่า “บริสุทธิ์” และ “ความบริสุทธิ์.”

3. ทัศนะที่ผิดเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ของพระยะโฮวาทำให้หลายคนหันหนีจากพระเจ้าอย่างไรแทนที่จะเข้าใกล้พระองค์?

3 ดังนั้นแล้ว เห็นได้ชัดว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่พระยะโฮวาทรงประสงค์ให้เราเข้าใจเกี่ยวกับพระองค์คือข้อที่ว่า พระองค์ทรงบริสุทธิ์. กระนั้น หลายคนในทุกวันนี้อึดอัดใจกับแนวคิดดังกล่าวนี้. บางคนหลงเอาความบริสุทธิ์ไปเชื่อมโยงกับการถือว่าตัวเองชอบธรรมหรือความศรัทธาแบบจอมปลอม. คนอื่น ๆ ซึ่งต่อสู้กับทัศนะในแง่ลบของตัวเองรู้สึกว่าความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเป็นสิ่งที่น่าหวาดกลัวมากกว่าน่าดึงดูดใจ. เขาอาจกลัวว่าตนจะไม่มีวันคู่ควรกับการเข้าใกล้พระเจ้าที่บริสุทธิ์องค์นี้เลย. ฉะนั้น หลายคนหันหนีจากพระเจ้าเนื่องจากความบริสุทธิ์ ของพระองค์. นั่นเป็นเรื่องน่าเสียดาย เพราะจริง ๆ แล้วความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเป็นเหตุผลอันหนักแน่นในการเข้าใกล้พระองค์. เพราะเหตุใด? ก่อนที่จะตอบคำถามนั้น ขอให้เราพิจารณาว่าความบริสุทธิ์แท้คืออะไร.

ความบริสุทธิ์คืออะไร?

4, 5. (ก) ความบริสุทธิ์หมายถึงอะไร และไม่หมายถึงอะไร? (ข) พระยะโฮวาทรง “แยกต่างหาก” ในสองประการสำคัญอะไร?

4 การที่พระเจ้าทรงบริสุทธิ์นั้นมิได้หมายความว่าพระองค์ทรงลำพอง, หยิ่งยโส, หรือดูถูกเหยียดหยามคนอื่น. ตรงกันข้าม พระองค์ทรงเกลียดชังลักษณะนิสัยดังกล่าว. (สุภาษิต 16:5; ยาโกโบ 4:6) ดังนั้น คำว่า “บริสุทธิ์” หมายความอย่างไรจริง ๆ? ในภาษาฮีบรูที่ใช้ในคัมภีร์ไบเบิล คำนี้มีสมุฏฐานมาจากคำที่หมายถึง “แยกต่างหาก.” ในการนมัสการ คำ “บริสุทธิ์” ใช้กับสิ่งซึ่งถูกแยกไว้ต่างหากจากการใช้ทั่วไป หรือสิ่งซึ่งถือว่าศักดิ์สิทธิ์. นอกจากนี้ ความบริสุทธิ์ยังถ่ายทอดแนวคิดเรื่องความสะอาดและความหมดจดอย่างหนักแน่น. คำนี้นำมาใช้กับพระยะโฮวาอย่างไร? นั่นหมายความว่า พระองค์ทรง “แยกต่างหาก” จากมนุษย์ไม่สมบูรณ์ ทรงอยู่ห่างไกลจากเราไหม?

5 เปล่าเลย. ในฐานะ “องค์บริสุทธิ์แห่งยิศราเอล พระยะโฮวาทรงพรรณนาถึงพระองค์เองว่าสถิตอยู่ “ท่ามกลาง” ไพร่พลของพระองค์ ถึงแม้พวกเขาเป็นคนบาปก็ตาม. (ยะซายา 12:6; โฮเซอา 11:9) ดังนั้น ความบริสุทธิ์ของพระองค์ใช่ว่าทำให้พระองค์อยู่ห่างไกล. ถ้าเช่นนั้น พระองค์ทรง “แยกต่างหาก” อย่างไร? ในสองประการสำคัญ. ประการแรก พระองค์ทรงแยกต่างหากจากสรรพสิ่งทรงสร้างในแง่ที่ว่าพระองค์ผู้เดียวเป็นองค์สูงสุด. ความบริสุทธิ์, ความสะอาดของพระองค์เป็นแบบครบถ้วนและไม่มีที่สิ้นสุด. (บทเพลงสรรเสริญ 40:5; 83:18) ประการที่สอง พระยะโฮวาทรงแยกต่างหากจากความผิดบาปทั้งมวลโดยสิ้นเชิง และนั่นเป็นแนวคิดที่ทำให้เราสบายใจ. เพราะเหตุใด?

6. เหตุใดเราสามารถพบการปลอบโยนได้จากการที่พระยะโฮวาทรงแยกต่างหากจากความบาปอย่างสิ้นเชิง?

6 เรามีชีวิตอยู่ในโลกที่ความบริสุทธิ์แท้เป็นสิ่งหาได้ยาก. ทุกสิ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับสังคมมนุษย์ที่ห่างเหินจากพระเจ้าเป็นมลทินไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แปดเปื้อนด้วยบาปและความไม่สมบูรณ์. เราทุกคนต้องต่อสู้กับบาปภายในตัวเรา. และเราทุกคนล้วนเสี่ยงที่จะถูกบาปครอบงำหากเราไม่ระวังตัว. (โรม 7:15-25;  1 โกรินโธ 10:12) พระยะโฮวามิได้อยู่ในอันตรายเช่นนั้น. โดยปราศจากบาปอย่างสิ้นเชิง ร่องรอยเล็กน้อยที่สุดของบาปจะไม่มีวันทำให้พระองค์แปดเปื้อนได้เลย. เรื่องนี้ทำให้เรายิ่งรู้สึกประทับใจในพระยะโฮวาฐานะพระบิดาองค์ยอดเยี่ยม เพราะนั่นหมายความว่าพระองค์ทรงเป็นที่ไว้ใจได้อย่างครบถ้วน. ต่างจากบิดาที่เป็นมนุษย์ผิดบาปหลายคน พระยะโฮวาจะไม่มีวันกลายเป็นผู้ที่ทุจริต, ไม่มีการเหนี่ยวรั้งด้านศีลธรรม, หรือก่อความเสียหายเลย. ความบริสุทธิ์ของพระองค์ทำให้สิ่งที่กล่าวไปนั้นไม่มีทางเป็นไปได้เลย. เป็นครั้งคราว พระยะโฮวาถึงกับปฏิญาณด้วยความบริสุทธิ์ของพระองค์เอง นั่นทำให้คำปฏิญาณของพระองค์เชื่อถือได้อย่างแท้จริง. (อาโมศ 4:2) นั่นทำให้มั่นใจยิ่งขึ้นมิใช่หรือ?

7. ทำไมจึงกล่าวได้ว่าความบริสุทธิ์เป็นคุณลักษณะพื้นฐานของพระยะโฮวา?

7 ความบริสุทธิ์เป็นคุณลักษณะพื้นฐานของพระยะโฮวา. นั่นหมายความอย่างไร? ยกตัวอย่าง: ขอพิจารณาคำ “มนุษย์” และคำ “ไม่สมบูรณ์.” คุณไม่สามารถพรรณนาถึงมนุษย์ได้โดยไม่คิดถึงความไม่สมบูรณ์. ความไม่สมบูรณ์มีอยู่ในตัวเราและมีอิทธิพลต่อทุกสิ่งที่เราทำ. ตอนนี้ขอพิจารณาสองคำที่ต่างกันทีเดียว คือ “พระยะโฮวา” และ “บริสุทธิ์.” ความบริสุทธิ์มีอยู่ในพระยะโฮวา. ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระองค์นั้นสะอาด, บริสุทธิ์, และซื่อตรง. เราไม่สามารถรู้จักพระยะโฮวาดังที่พระองค์ทรงเป็นอย่างแท้จริงหากไม่เข้าใจคำที่มีความหมายลึกซึ้งนี้ นั่นคือ “บริสุทธิ์.”

“ความบริสุทธิ์เป็นของพระยะโฮวา”

8, 9. อะไรแสดงว่าพระยะโฮวาทรงช่วยมนุษย์ไม่สมบูรณ์ให้เป็นคนบริสุทธิ์ในระดับหนึ่ง?

8 เนื่องจากพระยะโฮวาทรงเป็นแบบฉบับของความบริสุทธิ์ อาจกล่าวได้อย่างเหมาะสมว่า พระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ทั้งมวล. พระองค์มิได้เก็บคุณลักษณะอันล้ำค่านี้ไว้อย่างเห็นแก่ตัว พระองค์ทรงถ่ายทอดคุณลักษณะนี้ให้คนอื่น และทรงทำเช่นนั้นด้วยพระทัยกว้างจริง ๆ. เมื่อพระเจ้าตรัสกับโมเซโดยทางทูตสวรรค์ ณ พุ่มไม้ที่มีไฟลุกอยู่นั้น แม้แต่พื้นดินที่อยู่รอบ ๆ นั้นก็กลายเป็นที่บริสุทธิ์อันเป็นผลมาจากการเกี่ยวข้องกับพระยะโฮวา!—เอ็กโซโด 3:5.

9 โดยความช่วยเหลือจากพระยะโฮวามนุษย์ไม่สมบูรณ์จะมาเป็นคนบริสุทธิ์ได้ไหม? ได้ ในระดับหนึ่ง. พระเจ้าทรงประทานความหวังแก่ชนชาติอิสราเอลไพร่ พลของพระองค์ในการเป็น “ชนชาติอันบริสุทธิ์.” (เอ็กโซโด 19:6) พระองค์ทรงจัดเตรียมให้ชาตินั้นมีระบบการนมัสการที่บริสุทธิ์, สะอาด, หมดจด. ด้วยเหตุนี้ ความบริสุทธิ์จึงเป็นสาระสำคัญที่มีการกล่าวซ้ำหลายครั้งในพระบัญญัติของโมเซ. ที่จริง มหาปุโรหิตติดแผ่นทองคำไว้ที่ด้านหน้าผ้าโพกศีรษะของเขา ซึ่งทุกคนจะเห็นแผ่นนั้นได้เมื่อต้องแสงเป็นประกายแวววับ. มีคำจารึกบนแผ่นนั้นว่า “ความบริสุทธิ์เป็นของพระยะโฮวา.” (เอ็กโซโด 28:36, ล.ม.) ดังนั้น มาตรฐานอันสูงส่งเรื่องความสะอาดและความบริสุทธิ์เป็นลักษณะพิเศษของการนมัสการ และแนวทางชีวิตของพวกเขา. พระยะโฮวาทรงสั่งพวกเขาว่า “เจ้าทั้งหลายต้องเป็นบริสุทธิ์; เพราะเราคือยะโฮวาพระเจ้าของเจ้าเป็นบริสุทธิ์.” (เลวีติโก 19:2) ตราบใดที่ชนอิสราเอลดำเนินชีวิตตามคำแนะนำของพระเจ้าถึงขีดที่เป็นไปได้สำหรับมนุษย์ไม่สมบูรณ์ พวกเขาก็เป็นคนบริสุทธิ์ในระดับหนึ่ง.

10. เกี่ยวกับเรื่องความบริสุทธิ์ มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดอะไรระหว่างชาติอิสราเอลโบราณกับชาติต่าง ๆ ที่อยู่ล้อมรอบ?

10 การเน้นเรื่องความบริสุทธิ์เช่นนี้ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดกับการนมัสการของชาติต่าง ๆ ที่อยู่ล้อมรอบชาติอิสราเอล. ชาตินอกรีตเหล่านั้นนมัสการพระต่าง ๆ ซึ่งการดำรงอยู่ของพระเหล่านั้นเป็นเรื่องโกหกและหลอกลวง พระซึ่งได้รับการพรรณนาว่ารุนแรง, ละโมบ, และสำส่อน. พระเหล่านั้นไม่บริสุทธิ์ในทุกแง่มุม. การนมัสการพระดังกล่าวทำให้ผู้คนไม่บริสุทธิ์. ด้วยเหตุนี้ พระยะโฮวาทรงเตือนผู้รับใช้ของพระองค์ให้แยกตัวจากผู้นมัสการนอกรีตและกิจปฏิบัติทางศาสนาของเขาที่ทำให้เป็นมลทิน.—เลวีติโก 18:24-28; 1 กษัตริย์ 11:1, 2.

11. ความบริสุทธิ์แห่งองค์การของพระยะโฮวาทางภาคสวรรค์ปรากฏชัดอย่างไรใน (ก) พวกทูตสวรรค์? (ข) พวกเซราฟ? (ค) พระเยซู?

11 อย่างดีที่สุด ชาติอิสราเอลโบราณที่พระยะโฮวาทรงเลือกสรรอาจแค่สะท้อนให้เห็นเพียงเล็กน้อยถึงความบริสุทธิ์แห่งองค์การของพระเจ้าทางภาคสวรรค์. พวกกายวิญญาณนับล้านซึ่งรับใช้พระเจ้าด้วยความภักดีได้รับการกล่าวถึงฐานะเป็น “ผู้บริสุทธิ์นับเป็นหมื่น ๆ” ของพระองค์. (พระบัญญัติ 33:2; ยูดา 14) พวกเขาสะท้อนความงดงามที่สดใสหมดจดแห่งความบริสุทธิ์ของพระเจ้าอย่างครบถ้วน. และขอให้นึกถึงพวกเซราฟที่ยะซายาได้เห็นในนิมิต. เนื้อเพลงที่พวกเขาร้องบ่งบอกว่าพวกกายวิญญาณผู้มีฤทธิ์เหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการทำให้ความบริสุทธิ์ของพระยะโฮวาเป็นที่รู้จักตลอดทั่วเอกภพ. แต่มี บุคคลวิญญาณองค์หนึ่งอยู่เหนือพวกเหล่านี้ทั้งหมด นั่นคือพระบุตรผู้ได้รับกำเนิดองค์เดียวของพระเจ้า. พระเยซูทรงเป็นภาพสะท้อนที่เลอเลิศที่สุดแห่งความบริสุทธิ์ของพระยะโฮวา. นับว่าเหมาะสมแล้วที่พระองค์เป็นที่รู้จักฐานะ “ผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้า.”—โยฮัน 6:68, 69.

พระนามบริสุทธิ์ และพระวิญญาณบริสุทธิ์

12, 13. (ก) เหตุใดพระนามของพระเจ้าได้รับการพรรณนาอย่างเหมาะสมว่าบริสุทธิ์? (ข) ทำไมต้องมีการทำให้พระนามของพระเจ้าเป็นที่นับถืออันบริสุทธิ์?

12 จะว่าอย่างไรเกี่ยวกับพระนามของพระเจ้าเอง? ดังที่เราได้เห็นในบท 1 พระนามนั้นมิใช่เป็นเพียงคำระบุตำแหน่งหรือสมญานามเท่านั้น. พระนามนั้นแสดงถึงพระยะโฮวาพระเจ้า และครอบคลุมคุณลักษณะทั้งสิ้นของพระองค์. ฉะนั้น คัมภีร์ไบเบิลบอกเราว่าพระองค์ “มีพระนามอันบริสุทธิ์.” (ยะซายา 57:15, ล.ม.) พระบัญญัติของโมเซกำหนดโทษประหารชีวิตสำหรับการดูหมิ่นพระนามของพระเจ้า. (เลวีติโก 24:16) และโปรดสังเกตสิ่งที่พระเยซูจัดไว้เป็นอันดับแรกในคำอธิษฐาน: “พระบิดาแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์. ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่นับถืออันบริสุทธิ์.” (มัดธาย 6:9) การทำให้อะไรบางอย่างเป็นที่นับถืออันบริสุทธิ์หมายถึงจัดไว้ต่างหากฐานะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และนับถือสิ่งนั้น, ถือว่าสิ่งนั้นบริสุทธิ์. แต่ทำไมสิ่งที่บริสุทธิ์มาแต่ดั้งเดิมเช่นพระนามของพระเจ้าเองยังจำเป็นต้องได้รับการทำให้เป็นที่นับถืออันบริสุทธิ์?

13 พระนามอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้รับการตำหนิ ถูกทำให้เสียชื่อเสียงด้วยคำโกหกและการใส่ร้าย. ในสวนเอเดน ซาตานได้พูดโกหกเกี่ยวกับพระยะโฮวาและบอกเป็นนัยว่าพระองค์เป็นองค์บรมมหิศรที่ไม่ยุติธรรม. (เยเนซิศ 3:1-5) ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซาตาน ผู้ครอบครองโลกที่ไม่บริสุทธิ์นี้ ได้ทำให้เป็นที่แน่ชัดว่าคำโกหกเกี่ยวกับพระเจ้าแพร่กระจายไปทั่ว. (โยฮัน 8:44; 12:31; วิวรณ์ 12:9) ศาสนาต่าง ๆ ได้วาดภาพพระเจ้าว่าเป็นผู้ทำอะไรตามอำเภอใจ, เย็นชา, หรือเหี้ยมโหด. พวกเขาอ้างว่าได้รับการสนับสนุนจากพระองค์ในการทำสงครามแบบกระหายเลือดของเขา. เกียรติยศสำหรับราชกิจอันมหัศจรรย์แห่งการทรงสร้างของพระเจ้าบ่อยครั้งถูกยกให้กับความบังเอิญ หรือวิวัฒนาการ. ถูกแล้ว มีการใส่ร้ายป้ายสีพระนามของพระเจ้า. ต้องมีการทำให้พระนามนั้นเป็นที่นับถืออันบริสุทธิ์ ต้องนำสง่าราศีอันชอบธรรมของพระนามนั้นกลับคืนมา ดังเดิม. เราปรารถนาจะเห็นการทำให้พระนามของพระองค์เป็นที่นับถืออันบริสุทธิ์และเห็นการพิสูจน์ความถูกต้องแห่งพระบรมเดชานุภาพของพระองค์ และเรายินดีที่จะมีส่วนร่วมใด ๆ ในพระประสงค์อันยอดเยี่ยมนั้น.

14. ทำไมจึงเรียกพระวิญญาณของพระเจ้าว่าบริสุทธิ์ และทำไมการหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเป็นเรื่องร้ายแรงจริง ๆ?

14 มีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับพระยะโฮวาซึ่งมักจะถูกเรียกว่าบริสุทธิ์เสมอ นั่นคือพระวิญญาณ หรือพลังปฏิบัติการของพระองค์. (เยเนซิศ 1:2) พระยะโฮวาทรงใช้พลังที่ไม่มีอะไรต้านทานได้นี้เพื่อทำให้พระประสงค์ของพระองค์บรรลุผลสำเร็จ. ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงทำนั้น พระองค์ทรงดำเนินการในวิธีที่บริสุทธิ์, ไม่มีมลทิน, และสะอาด ดังนั้น มีการเรียกพลังปฏิบัติการของพระองค์อย่างเหมาะสมว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ หรือพระวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์. (ลูกา 11:13; โรม 1:4) การหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจงใจขัดขืนพระประสงค์ของพระยะโฮวา ถือว่าเป็นบาปที่ให้อภัยไม่ได้.—มาระโก 3:29.

เหตุที่ความบริสุทธิ์ของพระยะโฮวาชักนำเรามาหาพระองค์

15. ทำไมการมีความเกรงกลัวพระเจ้าจึงเป็นการตอบสนองที่เหมาะสมต่อความบริสุทธิ์ของพระยะโฮวา และความเกรงกลัวเช่นนั้นเกี่ยวข้องกับอะไร?

15 ดังนั้นแล้ว ไม่ยากที่จะเข้าใจว่าทำไมคัมภีร์ไบเบิลจึงเชื่อมโยงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเข้ากับความเกรงกลัวของมนุษย์ที่มีต่อพระองค์. ตัวอย่างเช่น บทเพลงสรรเสริญ 99:3 กล่าวว่า “ให้คนทั้งปวงสรรเสริญพระนามอันใหญ่ยิ่งและน่าเกรงกลัวของพระองค์: พระองค์เป็นผู้ [“พระนามนั้น,” ล.ม.] บริสุทธิ์.” แต่ความเกรงกลัวเช่นนี้มิใช่ความกลัวตัวสั่น. แทนที่จะเป็นเช่นนั้น นี่เป็นความรู้สึกเกรงขามด้วยความเคารพยำเกรง เป็นความนับถือในรูปแบบที่สูงสุด. นับว่าเหมาะที่จะรู้สึกเช่นนั้น เนื่องจากเรายังห่างไกลจากความบริสุทธิ์ของพระเจ้าอย่างมาก. ความบริสุทธิ์นั้นสะอาด, รุ่งโรจน์อย่างสุกใส. กระนั้น นั่นไม่น่าจะทำให้เราถอยหนี. ตรงกันข้าม ทัศนะที่ถูกต้องเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะชักนำเราให้ใกล้ชิดพระองค์มากขึ้น. เพราะเหตุใด?

ความสวยงามดึงดูดใจเราฉันใด ความบริสุทธิ์ก็น่าจะดึงดูดใจเราฉันนั้น

16. (ก) ความบริสุทธิ์เกี่ยวข้องกับความงดงามอย่างไร? จงยกตัวอย่าง. (ข) คำพรรณนาเกี่ยวกับพระยะโฮวาเน้นความสะอาด, ความบริสุทธิ์, และความสว่างอย่างไร?

16 เหตุผลประการหนึ่งคือ คัมภีร์ไบเบิลเชื่อมโยงความบริสุทธิ์กับความงดงาม.  ที่ยะซายา 63:15 มีการพรรณนาถึงสวรรค์ว่าเป็น “ที่สถิตอันบริสุทธิ์และทรงสง่าราศี [“งดงาม,” ล.ม.]” ของพระเจ้า. ความงดงามดึงดูดใจเรา. ตัวอย่างเช่น โปรดดูภาพในหน้า 33. ภาพนั้นน่าสนใจมิใช่หรือ? อะไรทำให้ภาพนั้นน่าดึงดูดใจจริง ๆ? โปรดสังเกตว่าน้ำนั้นดูบริสุทธิ์สะอาดสักเพียงไร. แม้แต่อากาศคงต้องสะอาด เพราะท้องฟ้าเป็นสีครามและแสงแดดก็ดูเปล่งประกายสดใส. ตอนนี้ หากภาพเดียวกันได้เปลี่ยนไป—ลำธารเต็มไปด้วยขยะ, ต้นไม้และโขดหินถูกขีดเขียนเลอะเทอะจนหมดความงดงาม, หมอกควันทำให้อากาศสกปรก—ภาพนั้นคงจะไม่ดึงดูดใจเราอีกต่อไป เราคงจะไม่อยากมองด้วยซ้ำ. ตามปกติแล้วเราเชื่อมโยงความสวยงามกับความสะอาด, ความบริสุทธิ์, และความสว่าง. อาจใช้ถ้อยคำเดียวกันนี้เพื่อพรรณนาถึงความบริสุทธิ์ของพระยะโฮวา. ไม่น่าแปลกที่คำพรรณนาเกี่ยวกับพระยะโฮวานั้นติดตรึงใจเรา! ส่องแสงสว่างไสว, แวววาวดุจอัญมณี, เปล่งประกายดุจไฟหรือโลหะมีค่าที่บริสุทธิ์และเจิดจ้าที่สุด นั่นแหละคือความงดงามของพระเจ้าองค์บริสุทธิ์ของเรา.—ยะเอศเคล 1:25-28; วิวรณ์ 4:2, 3.

17, 18. (ก) ทีแรกยะซายาได้รับผลกระทบอย่างไรจากนิมิตที่ท่านเห็น? (ข) พระยะโฮวาทรงใช้เซราฟองค์หนึ่งไปปลอบโยนยะซายาอย่างไร และการกระทำของเซราฟองค์นั้นมีความหมายเช่นไร?

17 แต่เมื่อเทียบกันแล้ว ความบริสุทธิ์ของพระเจ้าควรทำให้เรารู้สึกต่ำต้อยไหม? แน่นอน คำตอบคือใช่. ที่แท้แล้ว เราต่ำต้อยกว่าพระยะโฮวาจริง ๆ และคำพูดนี้ยังน้อยไปด้วยซ้ำ. การรู้เช่นนี้ควรทำให้เราห่างเหินจากพระองค์ไหม? ขอพิจารณาปฏิกิริยาของยะซายาเมื่อได้ยินพวกเซราฟร้องประกาศความบริสุทธิ์ของพระยะโฮวา. “ข้าพเจ้าได้กล่าวว่า, ‘วิบัติแก่ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้าได้สิ้นสุดลงไปเสียแล้ว; เพราะข้าพเจ้าเป็นคนผู้มีริมฝีปากไม่สะอาด, และข้าพเจ้าได้อาศัยอยู่ท่ามกลางมนุษย์ที่มีริมฝีปากไม่สะอาด, เพราะตาของข้าพเจ้าได้เห็นกษัตริย์, คือพระยะโฮวาแห่งพลโยธา!’ ” (ยะซายา 6:5) ถูกแล้ว ความบริสุทธิ์ที่ไม่มีขีดจำกัดของพระยะโฮวานั้นเตือนให้ยะซายาระลึกว่าท่านเป็นคนบาปและไม่สมบูรณ์สักเพียงไร. ทีแรก บุรุษผู้ซื่อสัตย์คนนี้รู้สึกหมดเรี่ยวแรง. แต่พระยะโฮวามิได้ปล่อยให้ท่านอยู่ในสภาพเช่นนั้น.

18 เซราฟองค์หนึ่งได้ปลอบโยนผู้พยากรณ์ทันที. โดยวิธีใด? กายวิญญาณผู้มีฤทธิ์องค์นั้นบินไปที่แท่นบูชา เอาถ่านจากแท่นนั้นไปแตะริมฝีปากของยะซายา.  ฟังดูแล้วนั่นอาจทำให้เจ็บปวดมากกว่าเป็นการปลอบโยน. แต่จำไว้ว่า นี่เป็นนิมิตที่เต็มไปด้วยความหมายเป็นนัย. ยะซายา ชาวยิวที่ซื่อสัตย์ ทราบดีว่ามีการถวายเครื่องบูชาทุกวัน ณ แท่นบูชาในพระวิหารเพื่อเป็นการไถ่บาป. และด้วยความรักเซราฟเตือนผู้พยากรณ์ให้ระลึกว่า แม้ท่านเป็นคนไม่สมบูรณ์อย่างแท้จริง “มีริมฝีปากไม่สะอาด” ก็ตาม ท่านก็ยังมีฐานะที่สะอาดเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้. * พระยะโฮวาทรงเต็มพระทัยจะมองดูมนุษย์ซึ่งไม่สมบูรณ์และผิดบาปว่าเป็นคนบริสุทธิ์—อย่างน้อยก็ในระดับหนึ่ง.—ยะซายา 6:6, 7.

19. ถึงแม้เป็นคนไม่สมบูรณ์ เป็นไปได้อย่างไรที่เราจะเป็นคนบริสุทธิ์ในระดับหนึ่ง?

19 เป็นจริงเช่นเดียวกันในทุกวันนี้. เครื่องบูชาเหล่านั้นทั้งหมดที่มีการถวายบนแท่นบูชาในกรุงเยรูซาเลมเป็นเพียงแต่เงาของสิ่งที่ใหญ่ยิ่งกว่า นั่นคือเครื่องบูชาที่สมบูรณ์พร้อมเครื่องบูชาเดียวซึ่งพระเยซูคริสต์ได้ถวายในปี ส.ศ. 33. (เฮ็บราย 9:11-14) หากเรากลับใจจริง ๆ จากบาปของเรา, แก้ไขแนวทางที่ผิด, แล้วแสดงความเชื่อในเครื่องบูชานั้น เราก็ได้รับการอภัย. (1 โยฮัน 2:2) เราจะมีฐานะที่สะอาดเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้เช่นกัน. ด้วยเหตุนี้ อัครสาวกเปโตรเตือนเราว่า “มีคำเขียนไว้แล้วว่า ‘ท่านทั้งหลายต้องเป็นคนบริสุทธิ์เพราะเราเป็นผู้บริสุทธิ์.’ ” (1 เปโตร 1:16, ล.ม.) สังเกตว่าพระยะโฮวาไม่ได้ ตรัสว่า เรา ต้องเป็นคนบริสุทธิ์เหมือน ที่พระองค์ทรงเป็น. พระองค์ไม่เคยคาดหมายจากเราในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้. (บทเพลงสรรเสริญ 103:13, 14) แทนที่จะเป็นเช่นนั้น พระยะโฮวาทรงสั่งให้เราเป็นคนบริสุทธิ์เพราะ พระองค์ทรงบริสุทธิ์. “เหมือนเป็นบุตรที่รัก” เราพยายามจะเลียนแบบพระองค์สุดความสามารถในฐานะมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์. (เอเฟโซ 5:1) ดังนั้น การบรรลุความบริสุทธิ์จึงเป็นขั้นตอนที่ต้องดำเนินต่อ ๆ ไป. ขณะที่เราเติบโตทางฝ่ายวิญญาณ เราพยายาม “ทำความบริสุทธิ์ให้สมบูรณ์” วันแล้ววันเล่า.—2 โกรินโธ 7:1, ล.ม.

20. (ก) ทำไมนับว่าสำคัญที่จะเข้าใจว่าเราสามารถเป็นคนสะอาดในสายพระเนตรของพระเจ้าองค์บริสุทธิ์ของเราได้? (ข) ยะซายาได้รับผลกระทบอย่างไรเมื่อทราบว่าบาปของท่านได้รับการยกเสียแล้ว?

20 พระยะโฮวาทรงรักสิ่งที่ซื่อตรงและบริสุทธิ์. พระองค์ทรงเกลียดชังบาป. (ฮะบาฆูค 1:13) แต่พระองค์ไม่ทรงเกลียดชังเรา. ตราบใดที่เรามองดูบาปเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงมองดู คือเกลียดสิ่งที่ชั่ว, รักสิ่งที่ดี และพยายามจะดำเนินตามรอยพระบาทอันสมบูรณ์พร้อมของพระคริสต์เยซูแล้ว พระยะโฮวาทรงให้อภัยบาปของเรา. (อาโมศ 5:15; 1 เปโตร 2:21) เมื่อเราเข้าใจว่า เราสามารถเป็นคนสะอาดในสายพระเนตรของพระเจ้าองค์บริสุทธิ์แล้ว นั่นย่อมมีผลกระทบลึกซึ้ง. จำไว้ว่า ทีแรกความบริสุทธิ์ของพระยะโฮวาทำให้ยะซายาระลึกถึงความไม่สะอาดของตนเอง. ท่านได้ร้องออกมาว่า “วิบัติแก่ข้าพเจ้า.” แต่เมื่อได้เข้าใจว่าบาปของท่านได้รับการยกเสียแล้ว ทัศนะของท่านก็เปลี่ยนไป. เมื่อพระยะโฮวาทรงขออาสาสมัครที่จะปฏิบัติงานมอบหมายจนสำเร็จ ยะซายาตอบรับทันที แม้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่านั่นจะเกี่ยวข้องกับอะไร. ท่านร้องอุทานออกมาว่า “ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่; ทรงใช้ข้าพเจ้าเถิด.”—ยะซายา 6:5-8.

21. เรามีพื้นฐานอะไรที่ทำให้มั่นใจว่าเราจะพัฒนาคุณลักษณะของความบริสุทธิ์ได้?

21 เราถูกสร้างตามแบบพระฉายของพระเจ้าองค์บริสุทธิ์ ได้รับคุณลักษณะต่าง ๆ ด้านศีลธรรมและความสามารถที่จะเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า. (เยเนซิศ 1:26) เราทุกคนสามารถเป็นคนบริสุทธิ์ได้. ขณะที่เราพัฒนาความบริสุทธิ์ต่อ ๆ ไป พระยะโฮวาทรงยินดีจะช่วยเหลือ. ในระหว่างนี้ เราจะเข้าใกล้พระเจ้าองค์บริสุทธิ์ของเรามากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ. นอกจากนี้ ขณะที่เราพิจารณาคุณลักษณะต่าง ๆ ของพระยะโฮวาในบทต่อ ๆ ไป เราจะเห็นว่ามีเหตุผลอันทรงพลังที่จะเข้าใกล้พระองค์!

^ วรรค 18 ถ้อยคำที่ว่า “มีริมฝีปากไม่สะอาด” นับว่าเหมาะสม เพราะในคัมภีร์ไบเบิลมักมีการใช้ริมฝีปากโดยนัยเพื่อแสดงถึงคำพูดหรือภาษา. ในตัวมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ทุกคน บาปส่วนใหญ่อาจมาจากวิธีที่เราใช้ความสามารถในการพูด.—สุภาษิต 10:19; ยาโกโบ 3:2, 6.