ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

คำนำ

คำนำ

ผู้อ่านที่รัก:

คุณรู้สึกใกล้ชิดพระเจ้าไหม? สำหรับคนส่วนใหญ่แล้ว นั่นดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เลยทีเดียว. บางคนเกรงว่าพระองค์จะทรงอยู่ไกลเกินไป ส่วนคนอื่น ๆ รู้สึกว่าตนไม่คู่ควรที่จะคาดหวังว่าจะได้เข้าใกล้พระเจ้า. อย่างไรก็ดี คัมภีร์ไบเบิลกระตุ้นเราด้วยความรักว่า “จงเข้าใกล้พระเจ้า แล้วพระองค์จะทรงเข้าใกล้ท่านทั้งหลาย.” (ยาโกโบ 4:8, ล.ม.) พระองค์ถึงกับรับรองกับผู้ที่นมัสการพระองค์ว่า “เรา, ยะโฮวาพระเจ้าของเจ้า, กำลังยึดมือข้างขวาของเจ้าอยู่, กำลังกล่าวแก่เจ้าว่า, ‘อย่ากลัวเลย, เราจะช่วยเจ้า.’ ”—ยะซายา 41:13.

เราจะมีสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าได้อย่างไร? ไม่ว่าเราจะสร้างมิตรภาพกับใครก็ตาม ความผูกพันนั้นย่อมสืบเนื่องจากการรู้จักบุคคลนั้น, รู้สึกนิยมชมชอบและเห็นคุณค่าของลักษณะนิสัยที่โดดเด่นของเขา. ดังนั้น คุณลักษณะและวิธีปฏิบัติของพระเจ้าดังที่เปิดเผยในคัมภีร์ไบเบิลจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะศึกษา. การไตร่ตรองวิธีที่พระยะโฮวาทรงสำแดงคุณลักษณะของพระองค์แต่ละอย่าง, การเห็นวิธีที่พระเยซูคริสต์ทรงสะท้อนคุณลักษณะเหล่านั้นอย่างครบถ้วน, และการเข้าใจวิธีที่เราอาจปลูกฝังคุณลักษณะเหล่านั้นได้เช่นกันจะทำให้เราใกล้ชิดพระเจ้ามากยิ่งขึ้น. เราจะเห็นว่าพระยะโฮวาทรงเป็นองค์บรมมหิศรแห่งเอกภพผู้ทรงมีสิทธิโดยชอบและดีเลิศ. นอกจากนี้ พระองค์ทรงเป็นพระบิดาที่เราทุกคนต้องการ. เนื่องจากทรงไว้ซึ่งอำนาจ, ความยุติธรรม, สติปัญญา, และความรัก พระองค์จะไม่มีวันทอดทิ้งเหล่าบุตรที่ซื่อสัตย์ของพระองค์เลย.

ขอให้หนังสือเล่มนี้ช่วยคุณเข้ามาใกล้พระยะโฮวาพระเจ้ามากยิ่งขึ้น เพื่อจะสร้างความผูกพันกับพระองค์อย่างที่จะไม่มีวันเสื่อมสลายเพื่อคุณจะมีชีวิตอยู่สรรเสริญพระองค์ตลอดกาล.

ผู้จัดพิมพ์