ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 ตอน 4

“พระเจ้าทรงเป็นความรัก”

“พระเจ้าทรงเป็นความรัก”

ในบรรดาคุณลักษณะต่าง ๆ ของพระยะโฮวานั้น ความรักเป็นคุณลักษณะเด่น. ความรักนับว่าน่าดึงดูดใจมากที่สุดด้วย. ขณะที่เราพิจารณาแง่มุมอันล้ำเลิศบางประการของคุณลักษณะที่เป็นดุจอัญมณีนี้ เราจะเข้าใจเหตุผลที่คัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่า “พระเจ้าทรงเป็นความรัก.”—1 โยฮัน 4:8.

ในส่วนนี้

บท 23

“พระองค์ได้ทรงรักเราก่อน”

คำพูดที่ว่า “พระเจ้าเป็นความรัก” หมายความว่าอะไรจริง ๆ?

บท 24

ไม่มีสิ่งใดสามารถ “พรากเราจากความรักของพระเจ้า”

ลบล้างคำโกหกที่ว่าพระเจ้าไม่รักคุณหรือไม่เห็นค่าในตัวคุณ

บท 25

“ความสงสารอันอ่อนละมุนแห่งพระเจ้าของเรา”

พระยะโฮวารู้สึกต่อคุณเหมือนกับที่แม่รู้สึกต่อลูกน้อยอย่างไร?

บท 26

พระเจ้าผู้ทรง “พร้อมจะให้อภัย”

ถ้าพระยะโฮวาสามารถจดจำทุกสิ่งได้ พระองค์จะให้อภัยและลืมเรื่องที่เราทำผิดได้จริง ๆ ไหม?

บท 27

“คุณความดีของพระองค์มีมากจริง ๆ!”

ความดีของพระเจ้าหมายถึงอะไรจริง ๆ?

บท 28

“พระองค์ผู้เดียวทรงภักดี”

ทำไมความรักภักดีของพระเจ้าจึงมีค่ามากกว่าความซื่อสัตย์?

บท 29

“รู้จักความรักของพระคริสต์”

พระเยซูสะท้อนถึงความรักของพระยะโฮวาได้อย่างสมบูรณ์แบบใน 3 ทาง

บท 30

“ดำเนินต่อไปในความรัก”

หนึ่งโครินท์เน้น 14 วิธีที่เราจะแสดงความรัก