ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 ตอน 1

“ทรงมีกำลังแข็งขัน”

“ทรงมีกำลังแข็งขัน”

ในตอนนี้เราจะพิจารณาบันทึกในคัมภีร์ไบเบิลซึ่งให้หลักฐานถึงอานุภาพของพระยะโฮวาที่จะสร้าง, ทำลาย, ปกป้อง, และทำให้กลับสมบูรณ์ดังเดิม. การเข้าใจวิธีที่พระยะโฮวา ผู้ “ทรงมีกำลังแข็งขัน” ทรงใช้ “พลังงานอันล้นเหลือ” ของพระองค์จะทำให้หัวใจของเราเปี่ยมไปด้วยความเกรงขาม.—ยะซายา 40:26, ล.ม.

ในส่วนนี้

บท 4

“พระยะโฮวา . . . ทรงฤทธิ์ยิ่งใหญ่”

เราควรกลัวพระเจ้าไหมที่พระองค์เป็นผู้มีฤทธิ์ใหญ่ยิ่ง? คำตอบที่ถูกต้องคือทั้งใช่และไม่ใช่

บท 5

อำนาจในการสร้างสรรค์—“พระผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก”

เราเรียนรู้ได้หลายอย่างจากสิ่งที่พระเจ้าสร้าง ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ที่ใหญ่โตและมีพลังมหาศาลไปจนถึงนกฮัมมิงเบิร์ดตัวกระจ้อยร่อย

บท 6

อำนาจในการทำลาย—“พระยะโฮวาทรงเป็นนักรบองอาจ”

“พระเจ้าแห่งสันติสุข” จะสู้รบได้อย่างไร?

บท 7

อำนาจในการปกป้อง—‘พระเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

พระเจ้าปกป้องเราใน 2 ทางอะไรบ้าง? และทางไหนสำคัญกว่า?

บท 8

อำนาจในการฟื้นฟู—พระยะโฮวาทรง “ทำสิ่งทั้งปวงให้ใหม่”

พระยะโฮวาได้ฟื้นฟูการนมัสการแท้แล้วและพระองค์จะฟื้นฟูอะไรอีกในอนาคต?

บท 9

‘พระคริสต์เป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า’

พระเยซูทำการอัศจรรย์มากมายและสอนเรื่องพระเจ้า สิ่งที่พระเยซูทำบอกให้เรารู้อะไรเกี่ยวกับพระยะโฮวา?

บท 10

“จงเป็นผู้เลียนแบบพระเจ้า” ในการใช้อำนาจของคุณ

คุณอาจมีอำนาจหลายอย่าง แต่คุณจะใช้อำนาจนั้นอย่างเหมาะสมได้อย่างไร?