จงเข้าใกล้พระยะโฮวา

พระเจ้าอยากให้คุณเข้าใกล้พระองค์ คัมภีร์ไบเบิลบอกวิธีที่คุณจะเข้าใกล้พระองค์ได้ หนังสือนี้จะอธิบายเรื่องดังกล่าว

คำนำ

คุณสามารถสร้างสายสัมพันธ์ที่ไม่มีวันเสื่อมสลายกับพระยะโฮวาได้

บท 1

“นี่แหละคือพระเจ้าของเรา”

ทั้ง ๆ ที่โมเซรู้ว่าพระเจ้าชื่ออะไร แต่ทำไมเขายังถามถึงชื่อของพระองค์?

บท 2

คุณจะ “เข้าใกล้พระเจ้า” ได้จริง ๆ ไหม?

พระยะโฮวาพระเจ้าผู้สร้างสวรรค์และแผ่นดินโลกเชิญเราให้เข้าใกล้พระองค์ และพระองค์เต็มใจจะรับเราเป็นมิตร

บท 3

‘พระยะโฮวาเป็นบริสุทธิ์, เป็นบริสุทธิ์, เป็นบริสุทธิ์’

พระคัมภีร์พูดถึงความบริสุทธิ์และความสะอาด สองสิ่งนี้เกี่ยวข้องกันอย่างไร?

บท 4

“พระยะโฮวา . . . ทรงฤทธิ์ยิ่งใหญ่”

เราควรกลัวพระเจ้าไหมที่พระองค์เป็นผู้มีฤทธิ์ใหญ่ยิ่ง? คำตอบที่ถูกต้องคือทั้งใช่และไม่ใช่

บท 5

อำนาจในการสร้างสรรค์—“พระผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก”

เราเรียนรู้ได้หลายอย่างจากสิ่งที่พระเจ้าสร้าง ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ที่ใหญ่โตและมีพลังมหาศาลไปจนถึงนกฮัมมิงเบิร์ดตัวกระจ้อยร่อย

บท 6

อำนาจในการทำลาย—“พระยะโฮวาทรงเป็นนักรบองอาจ”

“พระเจ้าแห่งสันติสุข” จะสู้รบได้อย่างไร?

บท 7

อำนาจในการปกป้อง—‘พระเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

พระเจ้าปกป้องเราใน 2 ทางอะไรบ้าง? และทางไหนสำคัญกว่า?

บท 8

อำนาจในการฟื้นฟู—พระยะโฮวาทรง “ทำสิ่งทั้งปวงให้ใหม่”

พระยะโฮวาได้ฟื้นฟูการนมัสการแท้แล้วและพระองค์จะฟื้นฟูอะไรอีกในอนาคต?

บท 9

‘พระคริสต์เป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า’

พระเยซูทำการอัศจรรย์มากมายและสอนเรื่องพระเจ้า สิ่งที่พระเยซูทำบอกให้เรารู้อะไรเกี่ยวกับพระยะโฮวา?

บท 10

“จงเป็นผู้เลียนแบบพระเจ้า” ในการใช้อำนาจของคุณ

คุณอาจมีอำนาจหลายอย่าง แต่คุณจะใช้อำนาจนั้นอย่างเหมาะสมได้อย่างไร?

บท 11

“ทางทั้งปวงของพระองค์ยุติธรรม”

ทำไมความยุติธรรมของพระเจ้าเป็นคุณลักษณะที่น่าดึงดูดใจ?

บท 12

“พระเจ้าทรงอยุติธรรมหรือ?”

ถ้าพระยะโฮวาเกลียดความอยุติธรรม ทำไมโลกยังเต็มไปด้วยความชั่วและความอยุติธรรม?

บท 13

“กฎหมายของพระยะโฮวาสมบูรณ์”

ระบบกฎหมายของพระเจ้าส่งเสริมความรักอย่างไร?

บท 14

พระยะโฮวาทรงจัดเตรียม “ค่าไถ่เพื่อแลกกับคนเป็นอันมาก”

ค่าไถ่ของพระเยซูช่วยให้เราเข้าใกล้พระเจ้าได้อย่างไร?

บท 15

พระเยซูทรง “ตั้งความยุติธรรมไว้บนแผ่นดินโลก”

ในอดีตพระเยซูทำอะไรบ้างเพื่อแสดงให้เห็นว่าความยุติธรรมแท้เป็นเช่นไร? พระองค์ทำอะไรในขณะนี้? และในอนาคตพระองค์จะตั้งความยุติธรรมไว้บนแผ่นดินโลกอย่างไร?

บท 16

“สำแดงความยุติธรรม” ในการดำเนินกับพระเจ้า

ทำไมพระเยซูเตือนว่า “จงเลิกตัดสินผู้อื่นเพื่อเจ้าทั้งหลายจะไม่ถูกตัดสิน”?

บท 17

‘โอ้ ความล้ำลึกแห่งพระปัญญาของพระเจ้า!’

ทำไมสติปัญญาของพระเจ้าสำคัญและมีค่ามากกว่าความรู้ การรู้จักสังเกต และความเข้าใจ?

บท 18

สติปัญญาใน “พระคำของพระเจ้า”

ทำไมพระเจ้าใช้มนุษย์ให้เขียนคัมภีร์ไบเบิล แทนที่จะใช้ทูตสวรรค์หรือเขียนด้วยพระองค์เอง?

บท 19

“พระปัญญาของพระเจ้าในความลับอันศักดิ์สิทธิ์”

ความลับอันศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าเคยปิดซ่อนแต่ตอนนี้ได้รับการเปิดเผยแล้วคืออะไร?

บท 20

“พระองค์มีพระทัยประกอบด้วยสติปัญญา”—แต่ก็ทรงถ่อม

ผู้ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดในเอกภพจะมีความถ่อมได้อย่างไร?

บท 21

พระเยซูทรงเปิดเผย “สติปัญญาจากพระเจ้า”

ทำไมคำสอนของพระเยซูทำให้ทหารที่มาจับพระองค์กลับไปมือเปล่า?

บท 22

“สติปัญญาจากเบื้องบน” ดำเนินงานอยู่ในชีวิตคุณไหม?

คัมภีร์ไบเบิลบอก 4 วิธีที่เราจะได้รับสติปัญญาจากพระเจ้า

บท 23

“พระองค์ได้ทรงรักเราก่อน”

คำพูดที่ว่า “พระเจ้าเป็นความรัก” หมายความว่าอะไรจริง ๆ?

บท 24

ไม่มีสิ่งใดสามารถ “พรากเราจากความรักของพระเจ้า”

ลบล้างคำโกหกที่ว่าพระเจ้าไม่รักคุณหรือไม่เห็นค่าในตัวคุณ

บท 25

“ความสงสารอันอ่อนละมุนแห่งพระเจ้าของเรา”

พระยะโฮวารู้สึกต่อคุณเหมือนกับที่แม่รู้สึกต่อลูกน้อยอย่างไร?

บท 26

พระเจ้าผู้ทรง “พร้อมจะให้อภัย”

ถ้าพระยะโฮวาสามารถจดจำทุกสิ่งได้ พระองค์จะให้อภัยและลืมเรื่องที่เราทำผิดได้จริง ๆ ไหม?

บท 27

“คุณความดีของพระองค์มีมากจริง ๆ!”

ความดีของพระเจ้าหมายถึงอะไรจริง ๆ?

บท 28

“พระองค์ผู้เดียวทรงภักดี”

ทำไมความรักภักดีของพระเจ้าจึงมีค่ามากกว่าความซื่อสัตย์?

บท 29

“รู้จักความรักของพระคริสต์”

พระเยซูสะท้อนถึงความรักของพระยะโฮวาได้อย่างสมบูรณ์แบบใน 3 ทาง

บท 30

“ดำเนินต่อไปในความรัก”

หนึ่งโครินท์เน้น 14 วิธีที่เราจะแสดงความรัก

บท 31

“จงเข้าใกล้พระเจ้า แล้วพระองค์จะทรงเข้าใกล้ท่านทั้งหลาย”

คำถามสำคัญอะไรที่คุณอาจถามตัวเองได้? และคุณจะตอบคำถามนั้นอย่างไร?