ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 บท​หนึ่ง

“แม้ตายไปแล้วเขาก็ยังพูดอยู่”

“แม้ตายไปแล้วเขาก็ยังพูดอยู่”

1. ทำไม​อาดาม​กับ​ฮาวา​เข้า​ไป​ใน​สวน​เอเดน​ไม่​ได้​อีก และ​เฮเบล​หวัง​ใน​เรื่อง​ใด?

เฮเบล​มอง​ดู​ฝูง​แกะ​ที่​กำลัง​เล็ม​หญ้า​อยู่​อย่าง​มี​ความ​สุข​ขณะ​ยืน​อยู่​บน​ไหล่​เขา. จาก​จุด​ที่​ฝูง​แกะ​กิน​หญ้า​อยู่ เขา​อาจ​กวาด​ตา​ไป​ไกล​จน​เห็น​แสง​ไฟ​อยู่​ลิบ ๆ. เขา​รู้​ว่า​ตรง​นั้น​มี​กระบี่​เพลิง​หมุน​อยู่​ตลอด​เวลา​เพื่อ​กั้น​ทาง​เข้า​สวน​เอเดน. พ่อ​แม่​ของ​เขา​เคย​อยู่​ใน​สวน​นั้น แต่​ตอน​นี้​ไม่​มี​ใคร​ใน​ครอบครัว​เขา​จะ​เข้า​ไป​ที่​นั่น​ได้. ลอง​นึก​ภาพ​บรรยากาศ​ยาม​เย็น​ขณะ​สาย​ลม​พัด​ผ่าน​เฮเบล​และ​เขา​แหงน​หน้า​มอง​ฟ้า​คิด​ถึง​พระเจ้า​ผู้​สร้าง​ตัว​เขา. เฮเบล​อาจ​คิด​ว่า​มี​หน​ทาง​ใด​ไหม​ที่​จะ​ประสาน​รอยร้าว​ระหว่าง​พระเจ้า​กับ​มนุษย์. เขา​หวัง​ว่า​สัก​วัน​หนึ่ง​เรื่อง​นี้​จะ​เกิด​ขึ้น​จริง.

2-4. เฮเบล​พูด​กับ​เรา​อย่าง​ไร?

2 ทุก​วัน​นี้​เฮเบล​พูด​กับ​คุณ​อยู่. คุณ​ได้​ยิน​เสียง​เขา​ไหม? คุณ​อาจ​คิด​ว่า​เป็น​ไป​ไม่​ได้. ลูก​ชาย​คน​ที่​สอง​ของ​อาดาม​ตาย​ไป​นาน​แล้ว. ร่าง​กาย​ของ​เขา​ก็​เน่า​เปื่อย​กลาย​เป็น​ดิน​ไป​เกือบ 6,000 ปี​แล้ว. พระ​คัมภีร์​ยัง​บอก​เรา​ด้วย​ว่า “คน​ตาย​แล้ว​ก็​ไม่​รู้​อะไร​เลย.” (ผู้ป. 9:5, 10) ยิ่ง​กว่า​นั้น ไม่​มี​การ​บันทึก​คำ​พูด​ของ​เฮเบล​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​เลย​แม้​แต่​คำ​เดียว. แล้ว​เฮเบล​จะ​พูด​กับ​เรา​ได้​อย่าง​ไร?

3 อัครสาวก​เปาโล​ได้​รับ​การ​ดล​ใจ​ให้​กล่าว​ถึง​เฮเบล​ว่า “โดย​ความ​เชื่อ แม้​ตาย​ไป​แล้ว​เขา​ก็​ยัง​พูด​อยู่.” (อ่าน​ฮีบรู 11:4 ) ข้อ​นี้​แสดง​ว่า​เฮเบล​พูด​กับ​เรา​โดย​ทาง​ความ​เชื่อ. เฮเบล​เป็น​มนุษย์​คน​แรก​ที่​มี​คุณลักษณะ​ที่​ดี​เยี่ยม​นี้. ความ​เชื่อ​ของ​เฮเบล​โดด​เด่น​มาก เขา​ยัง​คง​เป็น​แบบ​อย่าง​ที่​ยอด​เยี่ยม​สำหรับ​เรา​ใน​ทุก​วัน​นี้. ถ้า​เรา​พิจารณา​ตัว​อย่าง​ของ​เฮเบล​และ​พยายาม​เลียน​แบบ​ความ​เชื่อ​ของ​เขา นั่น​เท่า​กับ​เฮเบล​กำลัง​พูด​กับ​เรา​จริง ๆ.

4 แต่​เรา​จะ​เรียน​รู้​เรื่อง​ของ​เฮเบล​และ​ความ​เชื่อ​ของ​เขา​ได้​อย่าง​ไร​ใน​เมื่อ​พระ​คัมภีร์​พูด​ถึง​เขา​น้อย​มาก? ให้​เรา​มา​ดู​กัน.

 เติบโต​ใน​สมัย​ที่​โลก​มี​คน​เพียง​น้อย​นิด

5. พระ​เยซู​หมาย​ความ​อย่าง​ไร​เมื่อ​ตรัส​ว่า​เฮเบล​มี​ชีวิต​อยู่​ใน​ช่วง “การ​วาง​ราก​ของ​โลก”? (ดู​เชิงอรรถ​ด้วย)

5 เฮเบล​เกิด​มา​ใน​ช่วง​ที่​ประวัติศาสตร์​มนุษย์​เพิ่ง​เริ่ม​ต้น. พระ​เยซู​ตรัส​ถึง​เฮเบล​ว่า​มี​ชีวิต​อยู่​ใน​ช่วง “การ​วาง​ราก​ของ​โลก.” (อ่าน​ลูกา 11:50, 51 ) โลก​ที่​พระ​เยซู​ตรัส​ถึง​คือ​โลก​แห่ง​มนุษยชาติ​ที่​มี​ความ​หวัง​จะ​ได้​รับ​การ​ไถ่​ถอน​จาก​บาป. แม้​เฮเบล​จะ​เป็น​มนุษย์​คน​ที่​สี่​บน​โลก แต่​ดู​เหมือน​เขา​จะ​เป็น​คน​แรก​ที่​พระเจ้า​เห็น​ว่า​สามารถ​ช่วย​ให้​หลุด​พ้น​จาก​บาป​ได้. * เห็น​ชัด​ว่า​ช่วง​ที่​เฮเบล​เติบโต​ขึ้น​ไม่​มี​ใคร​เป็น​แบบ​อย่าง​ที่​ดี​ให้​เขา​เลย.

6. พ่อ​แม่​ของ​เฮเบล​เป็น​คน​อย่าง​ไร?

6 แม้​ว่า​สังคม​มนุษย์​เพิ่ง​เริ่ม​ต้น แต่​อนาคต​ก็​ดู​มืดมน​เหลือ​เกิน. อาดาม​และ​ฮาวา​พ่อ​แม่​ของ​เฮเบล​คง​มี​รูป​ร่าง​หน้า​ตา​งดงาม​และ​เต็ม​ไป​ด้วย​ชีวิต​ชีวา. แต่​พวก​เขา​ทำ​ผิด​ร้ายแรง​ต่อ​พระเจ้า ซึ่ง​พวก​เขา​ก็​รู้​ตัว​ดี. พวก​เขา​เคย​เป็น​มนุษย์​สมบูรณ์​และ​มี​ความ​หวัง​จะ​มี​ชีวิต​ตลอด​ไป. แต่​เมื่อ​อาดาม​กับ​ฮาวา​ไม่​เชื่อ​ฟัง​พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า พวก​เขา​จึง​ถูก​ไล่​ออก​จาก​สวน​เอเดน​อัน​งดงาม​ที่​เคย​เป็น​บ้าน​ของ​พวก​เขา. เนื่อง​จาก​พวก​เขา​คิด​ถึง​ความ​ปรารถนา​ของ​ตัว​เอง​มาก​กว่า​สิ่ง​อื่น​และ​ไม่​สนใจ​แม้​แต่​อนาคต​ของ​ลูก​หลาน พวก​เขา​จึง​ต้อง​ตาย​และ​ไม่​ได้​เป็น​มนุษย์​สมบูรณ์​อีก​ต่อ​ไป.—เย. 2:15–3:24

7, 8. ฮาวา​พูด​อะไร​เมื่อ​คายิน​เกิด และ​เธอ​อาจ​นึก​ถึง​อะไร?

7 เมื่อ​ถูก​ไล่​ไป​อยู่​นอก​สวน​เอเดน อาดาม​กับ​ฮาวา​มี​ชีวิต​ลำบาก​มาก. ถึง​กระนั้น เมื่อ​ลูก​ชาย​คน​แรก​เกิด​พวก​เขา​ตั้ง​ชื่อ​ลูก​ว่า​คายิน และ​ฮาวา​พูด​ว่า “ข้าพเจ้า​ได้​บุตร​คน​นี้​เพราะ​พระ​ยะโฮวา​เจ้า.” คำ​พูด​ของ​ฮาวา​แสดง​ว่า​เธอ​อาจ​นึก​ถึง​คำ​สัญญา​ที่​พระ​ยะโฮวา​ตรัส​ไว้​ใน​สวน​เอเดน​ซึ่ง​เป็น​คำ​พยากรณ์​เกี่ยว​กับ​หญิง​คน​หนึ่ง​ที่​จะ​ให้​กำเนิด “เผ่า​พันธุ์” หรือ​ผู้​สืบ​เชื้อ​สาย​ที่​จะ​มา​ทำลาย​ตัว​ชั่ว​ร้าย​ซึ่ง​ชักจูง​อาดาม​กับ​ฮาวา​ให้​กบฏ​ต่อ​พระเจ้า. (เย. 3:15; 4:1, 2) ฮาวา​อาจ​คิด​ว่า​เธอ​คือ​ผู้​หญิง​ใน​คำ​พยากรณ์​นั้น​และ​คายิน​คือ​ผู้​สืบ​เชื้อ​สาย​ตาม​คำ​สัญญา​ของ​พระเจ้า​ก็​ได้.

8 ถ้า​ฮาวา​คิด​เช่น​นั้น เธอ​ก็​คิด​ผิด​ถนัด. นอก​จาก​นั้น ถ้า​ฮาวา​กับ​อาดาม​ สอน​คายิน​ให้​คิด​อย่าง​นั้น​ตั้ง​แต่​เด็ก พวก​เขา​ก็​มี​ส่วน​ทำ​ให้​มนุษย์​ไม่​สมบูรณ์​คน​นี้​กลาย​เป็น​คน​หยิ่ง. ต่อ​มา ฮาวา​ให้​กำเนิด​ลูก​คน​ที่​สอง แต่​ครั้ง​นี้​เรา​ไม่​พบ​ถ้อย​คำ​ใด​เลย​ที่​แสดง​ว่า​เธอ​ภูมิ​ใจ​ใน​ลูก​คน​นี้. พวก​เขา​ตั้ง​ชื่อ​ลูก​ว่า​เฮเบล ซึ่ง​อาจ​แปล​ว่า “ลม​หายใจ” หรือ “ความ​ว่าง​เปล่า.” (เย. 4:2) การ​ตั้ง​ชื่อ​เช่น​นี้​แสดง​ว่า​อาดาม​กับ​ฮาวา​คาด​หวัง​ใน​ตัว​เฮเบล​น้อย​กว่า​คายิน​ไหม? อาจ​เป็น​ไป​ได้.

9. พ่อ​แม่​ใน​ทุก​วัน​นี้​อาจ​เรียน​อะไร​ได้​จาก​พ่อ​แม่​คู่​แรก?

9 พ่อ​แม่​ใน​ทุก​วัน​นี้​อาจ​ได้​บทเรียน​หลาย​อย่าง​จาก​อาดาม​กับ​ฮาวา​พ่อ​แม่​คู่​แรก. คุณ​กำลัง​หล่อ​หลอม​ลูก​ให้​กลาย​เป็น​คน​หยิ่ง ทะเยอทะยาน และ​เห็น​แก่​ตัว​โดย​ทาง​คำ​พูด​และ​การ​กระทำ​ของ​คุณ​ไหม? หรือ​คุณ​จะ​สอน​ลูก​ให้​รัก​พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​และ​พยายาม​สร้าง​สาย​สัมพันธ์​ที่​ใกล้​ชิด​กับ​พระองค์? น่า​เสียดาย พ่อ​แม่​คู่​แรก​ไม่​ได้​ทำ​หน้า​ที่​ของ​ตน​อย่าง​ดี. ถึง​กระนั้น ลูก​หลาน​ของ​พวก​เขา​ก็​ยัง​สามารถ​เป็น​มิตร​กับ​พระเจ้า​ได้.

เฮเบล​มี​ความ​เชื่อ​ได้​อย่าง​ไร?

10, 11. คายิน​กับ​เฮเบล​ทำ​งาน​อะไร และ​เฮเบล​ได้​พัฒนา​คุณลักษณะ​อะไร?

10 ขณะ​ที่​เด็ก​ทั้ง​สอง​เติบโต​ขึ้น อาดาม​คง​สอน​พวก​เขา​ให้​ช่วย​กัน​ทำ​งาน​เพื่อ​ความ​อยู่​รอด​ของ​ครอบครัว. เมื่อ​โต​ขึ้น คายิน​เป็น​คน​ทำ​ไร่​ทำ​สวน ส่วน​เฮเบล​เป็น​คน​เลี้ยง​แกะ.

11 อย่าง​ไร​ก็​ตาม เฮเบล​ทำ​สิ่ง​ที่​สำคัญ​กว่า​นั้น. ตลอด​หลาย​ปี​ที่​เติบโต​ขึ้น เฮเบล​ได้​พัฒนา​ความ​เชื่อ​ใน​พระเจ้า​ซึ่ง​เป็น​คุณลักษณะ​อัน​ยอด​เยี่ยม​ที่​เปาโล​กล่าว​ถึง​ใน​ภาย​หลัง. แต่​เฮเบล​มี​ความ​เชื่อ​ใน​พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​ได้​อย่าง​ไร​ ใน​เมื่อ​ไม่​มี​ใคร​เป็น​แบบ​อย่าง​ที่​ดี​ให้​เขา​เลย? ให้​เรา​พิจารณา​ปัจจัย​สาม​อย่าง​ที่​อาจ​ช่วย​เฮเบล​ให้​พัฒนา​ความ​เชื่อ​ที่​เข้มแข็ง​ใน​พระเจ้า.

12, 13. การ​สังเกต​ดู​สิ่ง​ทรง​สร้าง​ของ​พระ​ยะโฮวา​ช่วย​เฮเบล​ให้​มี​ความ​เชื่อ​เข้มแข็ง​ขึ้น​เรื่อย ๆ อย่าง​ไร?

12 สิ่ง​ทรง​สร้าง​ของ​พระ​ยะโฮวา. จริง​อยู่ พระ​ยะโฮวา​ได้​สาป​แช่ง​แผ่นดิน​ให้​มี​ต้น​หนาม​และ​วัชพืช​งอก​ขึ้น​ทำ​ให้​พืช​ที่​มนุษย์​เพาะ​ปลูก​ไม่​เจริญ​งอกงาม. แต่​แผ่นดิน​ก็​ยัง​ให้​พืช​ผล​มาก​พอ​ที่​จะ​เลี้ยง​ดู​ครอบครัว​ของ​เฮเบล​ได้. นอก​จาก​นั้น พระเจ้า​ไม่​ได้​สาป​แช่ง​สัตว์​ต่าง ๆ ภูเขา ทะเลสาบ แม่น้ำ​ลำธาร ทะเล ท้องฟ้า เมฆ ดวง​อาทิตย์ ดวง​จันทร์ และ​ดวง​ดาว. ไม่​ว่า​จะ​มอง​ไป​ที่​ใด เฮเบล​ก็​เห็น​หลักฐาน​มาก​มาย​ที่​สะท้อน​ถึง​ความ​รัก​อัน​ยิ่ง​ใหญ่ สติ​ปัญญา และ​คุณ​ความ​ดี​ของ​พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า ผู้​สร้าง​สรรพสิ่ง​ทั้ง​ปวง. (อ่าน​โรม 1:20 ) การ​ใคร่ครวญ​สิ่ง​เหล่า​นี้​ด้วย​ความ​สำนึก​บุญคุณ​ทำ​ให้​เฮเบล​มี​ความ​เชื่อ​มาก​ยิ่ง​ขึ้น.

สิ่ง​ทรง​สร้าง​ของ​พระเจ้า​ช่วย​เฮเบล​ให้​มี​ความ​เชื่อ​ที่​เข้มแข็ง​ใน​พระ​ผู้​สร้าง​องค์​เปี่ยม​ด้วย​ความ​รัก

13 เฮเบล​คง​ใช้​เวลา​ใคร่ครวญ​เรื่อง​พระ​ยะโฮวา​เสมอ. ลอง​นึก​ภาพ​เฮเบล​กำลัง​ดู​แล​ฝูง​แกะ​ของ​ตน. แต่​ละ​วัน​คน​เลี้ยง​แกะ​ต้อง​เดิน​เป็น​ระยะ​ทาง​ไกล พา​ฝูง​แกะ​ที่​เชื่อง​เดิน​ขึ้น​ลง​ภูเขา ผ่าน​หุบ​เหว​ต่าง ๆ ข้าม​แม่น้ำ​ลำธาร​เพื่อ​หา​ทุ่ง​หญ้า​เขียว​สด แหล่ง​น้ำ​ที่​ดี​ที่​สุด และ​ที่​ที่​แกะ​จะ​พัก​ได้​อย่าง​ปลอด​ภัย. ใน​บรรดา​สัตว์​ที่​พระเจ้า​สร้าง ดู​เหมือน​แกะ​จะ​เป็น​สัตว์​ที่​ช่วยเหลือ​ตัว​เอง​ได้​น้อย​ที่​สุด​ราว​กับ​ถูก​สร้าง​มา​เพื่อ​ให้​มนุษย์​คอย​ปก​ป้อง​และ​นำ​ทาง. การ​คอย​ดู​แล​แกะ​เช่น​นี้​อาจ​ทำ​ให้​เฮเบล​เห็น​ว่า​ตัว​เขา​เอง​ก็​จำเป็น​ต้อง​ได้​รับ​การ​ชี้​นำ การ​ปก​ป้อง และ​การ​เอา​ใจ​ใส่​จาก​ใคร​สัก​คน​ที่​ฉลาด​สุขุม​และ​มี​อำนาจ​สูง​ส่ง​กว่า​มนุษย์. แน่นอน เฮเบล​คง​อธิษฐาน​เรื่อง​เหล่า​นี้​บ่อย ๆ และ​นั่น​คง​ทำ​ให้​เขา​มี​ความ​เชื่อ​เข้มแข็ง​ขึ้น​เรื่อย ๆ.

14, 15. สิ่ง​ที่​พระ​ยะโฮวา​บอก​ล่วง​หน้า​อาจ​ทำ​ให้​เฮเบล​ใคร่ครวญ​ถึง​เรื่อง​ใด​บ้าง?

14 สิ่ง​ที่​พระ​ยะโฮวา​บอก​ล่วง​หน้า. อาดาม​กับ​ฮาวา​คง​เล่า​ให้​ลูก​ชาย​ฟัง​ว่า​เกิด​อะไร​ขึ้น​ใน​สวน​เอเดน​ซึ่ง​ทำ​ให้​พวก​เขา​ถูก​ไล่​ออก​จาก​สวน. ด้วย​เหตุ​นี้ เฮเบล​คง​มี​เรื่อง​มาก​มาย​ให้​ใคร่ครวญ.

15 พระ​ยะโฮวา​ตรัส​ว่า​แผ่นดิน​จะ​ถูก​สาป​แช่ง. เฮเบล​คง​เห็น​ต้น​หนาม​และ​วัชพืช​งอก​ขึ้น​อย่าง​ที่​พระเจ้า​ตรัส​ไว้. พระ​ยะโฮวา​ยัง​บอก​ล่วง​หน้า​ด้วย​ว่า​ฮาวา​จะ​เจ็บ​ปวด​มาก​เมื่อ​ตั้ง​ครรภ์​และ​คลอด​บุตร. ตอน​ที่​น้อง ๆ เกิด เฮเบล​คง​ได้​เห็น​ว่า​สิ่ง​ที่​พระเจ้า​ตรัส​เป็น​ความ​จริง. พระ​ยะโฮวา​รู้​ล่วง​หน้า​ว่า​ฮาวา​จะ​เรียก​ร้อง​ ความ​รัก​ความ​เอา​ใจ​ใส่​จาก​สามี​อย่าง​มาก​และ​อาดาม​ก็​จะ​ใช้​อำนาจ​เหนือ​เธอ. เฮเบล​คง​ได้​เห็น​สิ่ง​นี้​เกิด​ขึ้น​กับ​พ่อ​แม่​ของ​เขา​จริง ๆ. ทุก​สิ่ง​ที่​เกิด​ขึ้น​คง​ทำ​ให้​เฮเบล​เห็น​ว่า​คำ​ตรัส​ของ​พระ​ยะโฮวา​เชื่อถือ​ได้​อย่าง​ไม่​มี​ข้อ​สงสัย. เฮเบล​จึง​มี​เหตุ​ผล​มาก​มาย​ที่​จะ​เชื่อ​สิ่ง​ที่​พระเจ้า​บอก​ล่วง​หน้า​เกี่ยว​กับ “เผ่า​พันธุ์” หรือ​ผู้​สืบ​เชื้อ​สาย​ที่​จะ​มา​แก้ไข​ความ​ผิด​พลาด​ที่​เริ่ม​ขึ้น​ใน​สวน​เอเดน.—เย. 3:15-19

16, 17. เฮเบล​ได้​เรียน​รู้​อะไร​จาก​เครูบ?

16 ผู้​รับใช้​ของ​พระ​ยะโฮวา. แม้​ว่า​ไม่​มี​ใคร​ใน​ครอบครัว​เป็น​ตัว​อย่าง​ให้​เฮเบล แต่​ใน​เวลา​นั้น สิ่ง​ทรง​สร้าง​ที่​มี​เชาวน์​ปัญญา​บน​แผ่นดิน​โลก​ไม่​ได้​มี​แต่​มนุษย์. หลัง​จาก​อาดาม​กับ​ฮาวา​ถูก​ไล่​ออก​จาก​สวน​เอเดน พระ​ยะโฮวา​ไม่​อนุญาต​ให้​พวก​เขา​กับ​ลูก ๆ เข้า​ไป​ใน​อุทยาน​เอเดน​อีก. พระ​ยะโฮวา​ตั้ง​เครูบ ทูตสวรรค์​ที่​มี​ตำแหน่ง​สูง​มาก​ให้​คอย​เฝ้า​ทาง​เข้า​สวน​และ​ยัง​ให้​มี​กระบี่​เพลิง​หมุน​อยู่​ตลอด​เวลา​ด้วย.—อ่าน​เยเนซิศ 3:24

17 ลอง​นึก​ภาพ​ว่า​เฮเบล​คง​รู้สึก​อย่าง​ไร​ที่​เห็น​เครูบ​เหล่า​นี้​ตั้ง​แต่​เด็ก. ทูตสวรรค์​ที่​จำแลง​กาย​เป็น​มนุษย์​คง​ดู​น่า​เกรง​ขาม​มาก​ใน​สายตา​ของ​เฮเบล. “กระบี่” ที่​มี​ไฟ​ลุก​โชน​และ​หมุน​อยู่​ตลอด​เวลา​คง​ทำ​ให้​เขา​รู้สึก​หวาด​หวั่น​ไม่​น้อย. ตั้ง​แต่​เด็ก​จน​โต เฮเบล​เคย​เห็น​เครูบ​เหล่า​นั้น​เบื่อ​หน่าย​หรือ​ละ​ทิ้ง​หน้า​ที่​ของ​ตน​ไหม? ไม่. ไม่​ว่า​เวลา​จะ​ผ่าน​ไป​กี่​ปี​หรือ​กี่​สิบ​ปี ทูตสวรรค์​ที่​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​และ​สติ​ปัญญา​เหล่า​นี้​ยัง​ยืน​เฝ้า​อยู่​ที่​เดิม​ทั้ง​วัน​ทั้ง​คืน. นี่​ช่วย​ให้​เฮเบล​รู้​ว่า​พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​ทรง​มี​ผู้​รับใช้​ที่​ชอบธรรม​และ​ซื่อ​สัตย์. เขา​คง​เห็น​ว่า​เครูบ​เหล่า​นั้น​ภักดี​และ​เชื่อ​ฟัง​พระ​ยะโฮวา​เสมอ ซึ่ง​คน​ใน​ครอบครัว​เขา​ไม่​มี​คุณลักษณะ​เช่น​นี้. ตัว​อย่าง​ของ​ทูตสวรรค์​คง​เสริม​ความ​เชื่อ​ของ​เฮเบล​ให้​เข้มแข็ง​ขึ้น​อย่าง​แน่นอน.

ตลอด​ชีวิต​ของ​เฮเบล เขา​เห็น​เครูบ​รับใช้​พระ​ยะโฮวา​อย่าง​ซื่อ​สัตย์​และ​เชื่อ​ฟัง​คำ​สั่ง​ของ​พระองค์​เสมอ

18. อะไร​บ้าง​จะ​ช่วย​เรา​ให้​มี​ความ​เชื่อ​ที่​เข้มแข็ง?

18 การ​ได้​ใคร่ครวญ​สิ่ง​ที่​พระ​ยะโฮวา​ทรง​เปิด​เผย​เกี่ยว​กับ​พระองค์​เอง​ผ่าน​ ทาง​สิ่ง​ทรง​สร้าง สิ่ง​ที่​พระองค์​บอก​ล่วง​หน้า และ​จาก​ตัว​อย่าง​ของ​ทูตสวรรค์ คง​ทำ​ให้​ความ​เชื่อ​ของ​เฮเบล​เข้มแข็ง​ขึ้น​เรื่อย ๆ. ตัว​อย่าง​ของ​เฮเบล​ยัง​พูด​อยู่​หรือ​ยัง​สอน​บทเรียน​แก่​เรา​มิ​ใช่​หรือ? คน​หนุ่ม​สาว​คง​ได้​กำลังใจ​เป็น​พิเศษ​เมื่อ​รู้​ว่า​เขา​สามารถ​พัฒนา​ความ​เชื่อ​แท้​ใน​พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​ได้​ไม่​ว่า​คน​อื่น​ใน​ครอบครัว​จะ​ดำเนิน​ชีวิต​อย่าง​ไร. เนื่อง​จาก​ทุก​วัน​นี้​เรา​เห็น​สิ่ง​ทรง​สร้าง​ที่​น่า​อัศจรรย์​อยู่​รอบ​ตัว มี​คัมภีร์​ไบเบิล​ครบ​ชุด​ให้​อ่าน และ​มี​ตัว​อย่าง​ที่​ดี​ของ​หลาย​คน​ที่​แสดง​ความ​เชื่อ​ใน​พระเจ้า เรา​จึง​สามารถ​พัฒนา​ความ​เชื่อ​ที่​เข้มแข็ง​ได้.

สิ่ง​ที่​ทำ​ให้​เครื่อง​บูชา​ของ​เฮเบล​มี​ค่า​มาก​กว่า

19. เฮเบล​ได้​เข้าใจ​ความ​จริง​ที่​ลึกซึ้ง​อะไร?

19 เมื่อ​เฮเบล​มี​ความ​เชื่อ​ใน​พระ​ยะโฮวา​มาก​ขึ้น เขา​ก็​ต้องการ​ทำ​บาง​สิ่ง​เพื่อ​แสดง​ถึง​ความ​เชื่อ​ของ​ตน. แต่​มนุษย์​ธรรมดา​จะ​ถวาย​อะไร​แก่​พระ​ผู้​สร้าง​เอกภพ​ได้? แน่​ล่ะ พระเจ้า​ไม่​ได้​ต้องการ​ของ​ขวัญ​หรือ​ความ​ช่วยเหลือ​จาก​มนุษย์. ต่อ​มา เฮเบล​ได้​เข้าใจ​ความ​จริง​ที่​ลึกซึ้ง​บาง​อย่าง​นั่น​คือ ถ้า​เขา​ถวาย​สิ่ง​ที่​ดี​ที่​สุด​แด่​พระเจ้า​และ​ถวาย​ด้วย​เจตนา​ที่​บริสุทธิ์ พระ​บิดา​ใน​สวรรค์​ผู้​เปี่ยม​ด้วย​ความ​รัก​จะ​ยอม​รับ​ของ​ถวาย​นั้น​ด้วย​ความ​พอ​พระทัย.

เฮเบล​ถวาย​เครื่อง​บูชา​ด้วย​ความ​เชื่อ แต่​คายิน​ไม่

20, 21. คายิน​และ​เฮเบล​ถวาย​อะไร​เป็น​เครื่อง​บูชา​แด่​พระ​ยะโฮวา และ​พระองค์​ทรง​รู้สึก​อย่าง​ไร?

20 เฮเบล​เตรียม​นำ​แกะ​บาง​ตัว​จาก​ฝูง​มา​ถวาย​พระเจ้า. ลูก​แกะ​ที่​เขา​ เลือก​ล้วน​เป็น​แกะ​หัวปี​ที่​สมบูรณ์. เฮเบล​ยัง​เลือก​ส่วน​ที่​คิด​ว่า​ดี​ที่​สุด​ของ​แกะ​เหล่า​นั้น​ไป​ถวาย​ด้วย. คายิน​เอง​ก็​อยาก​ได้​รับ​ความ​โปรดปราน​และ​พระ​พร​จาก​พระเจ้า เขา​จึง​เตรียม​พืช​ผล​มา​ถวาย. แต่​เจตนา​ของ​เขา​ต่าง​จาก​เฮเบล. ความ​แตกต่าง​นี้​เห็น​ได้​ชัด​ตอน​ที่​ทั้ง​สอง​ถวาย​เครื่อง​บูชา.

21 ลูก​ชาย​ทั้ง​สอง​ของ​อาดาม​อาจ​ตั้ง​แท่น​บูชา​ใน​บริเวณ​ที่​เครูบ​มอง​เห็น​ได้ เพราะ​ใน​เวลา​นั้น​มี​เพียง​เครูบ​เหล่า​นี้​เท่า​นั้น​ที่​เป็น​ตัว​แทน​ของ​พระ​ยะโฮวา​บน​แผ่นดิน​โลก. พระ​ยะโฮวา​ทรง​รู้สึก​อย่าง​ไร? เรา​อ่าน​ว่า “พระ​ยะโฮวา​ทรง​พอ​พระทัย​เฮเบล​และ​เครื่อง​บูชา​ของ​เขา.” (เย. 4:4) แต่​พระเจ้า​แสดง​อย่าง​ไร​ว่า​พระองค์​พอ​พระทัย​เครื่อง​บูชา​ของ​เฮเบล คัมภีร์​ไบเบิล​ไม่​ได้​บอก.

22, 23. เหตุ​ใด​พระ​ยะโฮวา​พอ​พระทัย​เครื่อง​บูชา​ของ​เฮเบล?

22 ทำไม​พระเจ้า​พอ​พระทัย​เครื่อง​บูชา​ของ​เฮเบล? ขึ้น​อยู่​กับ​ชนิด​ของ​เครื่อง​บูชา​ไหม? อาจ​เป็น​ไป​ได้ เนื่อง​จาก​เฮเบล​เลือก​ถวาย​สิ่ง​มี​ชีวิต​และ​ทำ​ให้​เลือด​ของ​มัน​ไหล​ออก​ซึ่ง​เลือด​นั้น​หมาย​ถึง​ชีวิต. เฮเบล​รู้​มา​ก่อน​ไหม​ว่า​เครื่อง​บูชา​แบบ​นี้​มี​ค่า​มาก? หลาย​พัน​ปี​ต่อ​มา​หลัง​จาก​สมัย​ของ​เฮเบล พระเจ้า​ทรง​ใช้​เครื่อง​บูชา​แกะ​ที่​สมบูรณ์​ปราศจาก​ตำหนิ​เป็น​ภาพ​แสดง​ถึง​เครื่อง​บูชา​ที่​สมบูรณ์​ของ​พระ​บุตร​ผู้​เป็น “พระ​เมษโปดก​ของ​พระเจ้า” ซึ่ง​ต้อง​หลั่ง​โลหิต​โดย​ปราศจาก​ความ​ผิด​ใด ๆ. (โย. 1:29; เอ็ก. 12:5-7) แต่​เฮเบล​คง​ไม่​รู้​เรื่อง​เหล่า​นี้​เลย.

23 สิ่ง​ที่​เรา​แน่​ใจ​ได้​คือ เฮเบล​ถวาย​สิ่ง​ที่​ดี​ที่​สุด​แด่​พระเจ้า. พระ​ยะโฮวา​ไม่​เพียง​พอ​พระทัย​เครื่อง​บูชา​ของ​เขา แต่​ยัง​พอ​พระทัย​ตัว​เขา​ด้วย. เฮเบล​ถวาย​สิ่ง​ที่​ดี​ที่​สุด​แด่​พระ​ยะโฮวา​เพราะ​เขา​รัก​พระองค์​และ​มี​ความ​เชื่อ​แท้.

24. (ก) เครื่อง​บูชา​ที่​คายิน​ถวาย​เป็น​สิ่ง​ที่​ไม่​ดี​ไหม? (ข) คายิน​เป็น​เหมือน​ผู้​คน​มาก​มาย​ใน​ทุก​วัน​นี้​อย่าง​ไร?

24 ช่าง​ต่าง​กัน​มาก​กับ​คายิน. คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า “แต่​คายิน​กับ​เครื่อง​บูชา​ของ​เขา​นั้น [พระ​ยะโฮวา] ไม่​พอ​พระทัย​จะ​รับ​เลย.” (เย. 4:5) ที่​เป็น​เช่น​นั้น ไม่​ใช่​เพราะ​เครื่อง​บูชา​ของ​คายิน​ไม่​ดี เนื่อง​จาก​ต่อ​มา​พระ​บัญญัติ​ของ​พระเจ้า​อนุญาต​ให้​ถวาย​ผล​ผลิต​จาก​ไร่​นา​เป็น​เครื่อง​บูชา​ได้. (เลวี. 6:14, 15) แต่​คัมภีร์​ไบเบิล​กล่าว​ถึง​คายิน​ว่า “การ​กระทำ​ของ​เขา​ชั่ว.” (อ่าน 1 โยฮัน 3:12 ) เช่น​เดียว​กับ​ผู้​คน​มาก​มาย​ใน​ทุก​วัน​นี้ คายิน​คง​คิด​ว่า​แค่​เขา​แสดง​ความ​เลื่อมใส​ต่อ​พระเจ้า​ก็​เพียง​พอ​แล้ว. การ​กระทำ​ของ​เขา​หลัง​จาก​นั้น​แสดง​ให้​เห็น​ว่า​เขา​ไม่​ได้​มี​ความ​เชื่อ​แท้​หรือ​ความ​รัก​ต่อ​พระ​ยะโฮวา​เลย.

25, 26. พระ​ยะโฮวา​เตือน​คายิน​ใน​เรื่อง​ใด แต่​คายิน​ทำ​อะไร?

 25 เมื่อ​เห็น​ว่า​พระ​ยะโฮวา​ไม่​พอ​พระทัย​เครื่อง​บูชา​ของ​ตน คายิน​พยายาม​เรียน​จาก​ตัว​อย่าง​ของ​เฮเบล​ไหม? ไม่. เขา​ทั้ง​โกรธ​และ​เกลียด​น้อง​ชาย. พระ​ยะโฮวา​มอง​ออก​ว่า​คายิน​รู้สึก​อย่าง​ไร​และ​พยายาม​ช่วย​เขา​แก้ไข​ความ​คิด​ของ​ตน. พระองค์​เตือน​คายิน​ว่า​ความ​โกรธ​แค้น​เช่น​นั้น​อาจ​ชัก​นำ​เขา​ให้​ทำ​บาป​ร้ายแรง​ได้. พระองค์​บอก​คายิน​ว่า​ถ้า​เขา​แก้ไข​ความ​คิด​ผิด ๆ เขา​จะ “เป็น​ที่​ยอม​รับ” คือ​ได้​รับ​ความ​พอ​พระทัย​จาก​พระเจ้า.—เย. 4:6, 7, พระ​คริสตธรรม​คัมภีร์ ฉบับ​อมตธรรม​ร่วม​สมัย

26 คายิน​ไม่​ฟัง​คำ​เตือน​ของ​พระเจ้า. เขา​ชวน​เฮเบล​เดิน​ไป​ที่​ทุ่ง​นา เฮเบล​ไป​กับ​เขา​เพราะ​รัก​และ​เชื่อใจ​พี่. เมื่อ​ไป​ถึง คายิน​ก็​ทำ​ร้าย​และ​ฆ่า​เฮเบล. (เย. 4:8) ใน​แง่​หนึ่ง เฮเบล​ถือ​ว่า​เป็น​คน​แรก​ที่​ถูก​ฆ่า​เพราะ​การ​ข่มเหง​ทาง​ศาสนา​และ​เป็น​คน​แรก​ที่​พลี​ชีพ​เพื่อ​ความ​เชื่อ. เฮเบล​ตาย​ไป​แล้ว แต่​เรื่อง​ราว​ของ​เขา​ไม่​จบ​แค่​นั้น.

27. (ก) เหตุ​ใด​เรา​มั่น​ใจ​ว่า​เฮเบล​จะ​ได้​รับ​การ​ปลุก​ให้​มี​ชีวิต​อีก​ครั้ง? (ข) เรา​ต้อง​ทำ​อะไร​เพื่อ​จะ​ได้​พบ​เฮเบล?

27 คัมภีร์​ไบเบิล​พรรณนา​ให้​เห็น​ภาพ​ว่า​โลหิต​ของ​เฮเบล​ได้​ร้อง​ขอ​ความ​ยุติธรรม​หรือ​การ​แก้แค้น​จาก​พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า. และ​พระเจ้า​ทรง​ให้​ความ​ยุติธรรม​แก่​เฮเบล​โดย​ลง​โทษ​คายิน​ผู้​ชั่ว​ช้า​เนื่อง​จาก​เขา​ทำ​ผิด​ร้ายแรง. (เย. 4:9-12) ที่​สำคัญ บันทึก​เกี่ยว​กับ​ความ​เชื่อ​ของ​เฮเบล​ยัง​พูด​กับ​เรา​ผ่าน​ทาง​คัมภีร์​ไบเบิล​จน​ถึง​ทุก​วัน​นี้. เฮเบล​อาจ​เสีย​ชีวิต​ตอน​อายุ​ราว ๆ 100 ปี ซึ่ง​ถือ​ว่า​สั้น​มาก​เมื่อ​เทียบ​กับ​คน​อื่น ๆ ใน​สมัย​นั้น แต่​เฮเบล​ก็​ใช้​ชีวิต​คุ้มค่า​แล้ว. เฮเบล​ตาย​ไป​โดย​รู้​ว่า​พระ​ยะโฮวา​พระ​บิดา​ใน​สวรรค์​ทรง​รัก​และ​โปรดปราน​เขา. (ฮีบรู 11:4) ดัง​นั้น เรา​มั่น​ใจ​ได้​ว่า​เฮเบล​จะ​อยู่​ใน​ความ​ทรง​จำ​อัน​ไร้​ขีด​จำกัด​ของ​พระ​ยะโฮวา​และ​รอ​คอย​วัน​ที่​จะ​ได้​รับ​การ​ปลุก​ให้​มี​ชีวิต​อีก​ครั้ง​ใน​อุทยาน​บน​แผ่นดิน​โลก. (โย. 5:28, 29) คุณ​จะ​ได้​พบ​เขา​ไหม? คุณ​จะ​มี​โอกาส​ได้​พบ​เขา​ถ้า​คุณ​ตั้งใจ​ฟัง​สิ่ง​ที่​เฮเบล​พูด​และ​เลียน​แบบ​ความ​เชื่อ​ที่​โดด​เด่น​ของ​เขา.

^ วรรค 5 สำนวน “การ​วาง​ราก​ของ​โลก” ถ่ายทอด​แนว​คิด​เกี่ยว​กับ​การ​สืบ​เผ่า​พันธุ์ หรือ​อีก​นัย​หนึ่ง​คือ​การ​ให้​กำเนิด​ลูก​หลาน. ดัง​นั้น สำนวน​นี้​จึง​เกี่ยว​ข้อง​กับ​บุตร​ที่​เกิด​จาก​มนุษย์​คู่​แรก. แต่​ทำไม​พระ​เยซู​จึง​บอก​ว่า “การ​วาง​ราก​ของ​โลก” เริ่ม​จาก​เฮเบล​แทน​ที่​จะ​เป็น​คายิน​ลูก​คน​แรก​ของ​อาดาม​และ​ฮาวา? คายิน​จงใจ​ขัด​ขืน​อำนาจ​ของ​พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​ดัง​ที่​เห็น​ได้​จาก​การ​กระทำ​และ​การ​ตัดสิน​ใจ​ของ​เขา. ด้วย​เหตุ​นี้ เรา​อาจ​กล่าว​ได้​ว่า​คายิน​จะ​ไม่​ได้​รับ​การ​ไถ่​ถอน​จาก​บาป​หรือ​ไม่​ได้​รับ​การ​ปลุก​ให้​เป็น​ขึ้น​จาก​ตาย​เช่น​เดียว​กับ​พ่อ​แม่​ของ​เขา.