ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 บท​ยี่​สิบ​สอง

เขาภักดีเมื่อเผชิญการทดสอบ

เขาภักดีเมื่อเผชิญการทดสอบ

1, 2. เปโตร​คง​หวัง​อะไร​ขณะ​ที่​พระ​เยซู​สอน​ใน​เมือง​คาเปอร์นาอุม แต่​ผล​กลับ​เป็น​อย่าง​ไร?

เปโตร​รู้สึก​กังวล​ขณะ​มอง​ผู้​คน​ที่​กำลัง​ฟัง​พระ​เยซู. พวก​เขา​อยู่​ใน​ธรรมศาลา​ที่​เมือง​คาเปอร์นาอุม. เปโตร​อาศัย​อยู่​ใน​เมือง​นี้ เขา​ทำ​ธุรกิจ​ประมง​ที่​นี่​บน​ชายฝั่ง​ทะเล​แกลิลี. เพื่อน​กับ​ญาติ ๆ หลาย​คน​รวม​ทั้ง​คน​ที่​เขา​ติด​ต่อ​ค้า​ขาย​ด้วย​ก็​อยู่​ที่​นี่. เปโตร​คง​หวัง​ว่า​ผู้​คน​ใน​เมือง​นี้​จะ​ยอม​รับ​พระ​เยซู​เป็น​พระ​มาซีฮา​เหมือน​เขา และ​ตื่นเต้น​ที่​ได้​เรียน​รู้​เรื่อง​ราชอาณาจักร​ของ​พระเจ้า​จาก​ครู​ผู้​ยิ่ง​ใหญ่​ที่​สุด​องค์​นี้. แต่​ดู​เหมือน​ว่า​ไม่​ได้​เป็น​อย่าง​นั้น.

2 หลาย​คน​เลิก​ฟัง​พระ​เยซู. บาง​คน​บ่น​เสียง​ดัง​ไม่​พอ​ใจ​สิ่ง​ที่​พระองค์​ตรัส. แต่​สิ่ง​ที่​ทำ​ให้​เปโตร​กังวล​ใจ​มาก​ที่​สุด​คือ​ปฏิกิริยา​ของ​สาวก​บาง​คน. ใบ​หน้า​ของ​พวก​เขา​ดู​ไม่​มี​ความ​สุข​หรือ​ไม่​ตื่นเต้น​เลย​ที่​ได้​เข้าใจ​ความ​จริง​ที่​สำคัญ. พวก​เขา​กลับ​ดู​ข้องขัดใจ กระทั่ง​โกรธ​ด้วย​ซ้ำ. บาง​คน​พูด​ออก​มา​ว่า​รับ​ไม่​ได้​กับ​คำ​ตรัส​ของ​พระ​เยซู. พวก​เขา​ไม่​ต้องการ​ฟัง​พระ​เยซู​อีก​ต่อ​ไป จึง​ออก​ไป​จาก​ธรรมศาลา​และ​เลิก​ติด​ตาม​พระองค์.—อ่าน​โยฮัน 6:60, 66

3. ความ​เชื่อ​ของ​เปโตร​ช่วย​เขา​ให้​สามารถ​ทำ​อะไร​ได้?

3 นั่น​เป็น​ช่วง​ที่​เปโตร​กับ​อัครสาวก​คน​อื่น​ลำบาก​ใจ​อย่าง​ยิ่ง. ที่​จริง เปโตร​เอง​ก็​ไม่​เข้าใจ​เรื่อง​ที่​พระ​เยซู​ตรัส​ใน​วัน​นั้น​อย่าง​เต็ม​ที่. คำ​ตรัส​ของ​พระ​เยซู​ถ้า​ตี​ความ​ตาม​ตัว​อักษร​ก็​อาจ​ทำ​ให้​ขุ่นเคือง​ได้. แต่​เปโตร​จะ​ทำ​อย่าง​ไร? นี่​ไม่​ใช่​ครั้ง​แรก​ที่​ความ​ภักดี​ของ​เขา​ถูก​ทดสอบ และ​ก็​ไม่​ใช่​ครั้ง​สุด​ท้าย. ให้​เรา​มา​ดู​ว่า​ความ​เชื่อ​ของ​เปโตร​ช่วย​เขา​ให้​รักษา​ความ​ภักดี​ได้​อย่าง​ไร​แม้​เผชิญ​ข้อ​ท้าทาย​เหล่า​นี้.

ภักดี​แม้​คน​อื่น​ไม่​ภักดี

4, 5. พระ​เยซู​ทำ​อะไร​บ้าง​ซึ่ง​ตรง​ข้าม​กับ​สิ่ง​ที่​ผู้​คน​คาด​หมาย?

4 พระ​เยซู​มัก​ทำ​ให้​เปโตร​รู้สึก​ประหลาด​ใจ​เสมอ. บ่อย​ครั้ง​นาย​ของ​เขา​พูด​และ​ทำ​บาง​อย่าง​ที่​ตรง​ข้าม​กับ​สิ่ง​ที่​ผู้​คน​คาด​หมาย. หนึ่ง​วัน​ก่อน​หน้า​นั้น  พระ​เยซู​ทำ​การ​อัศจรรย์​เลี้ยง​อาหาร​ฝูง​ชน​หลาย​พัน​คน. ผู้​คน​จึง​พยายาม​จะ​ตั้ง​พระองค์​เป็น​กษัตริย์. แต่​พระองค์​ก็​ทำ​ให้​หลาย​คน​ประหลาด​ใจ​เมื่อ​เสด็จ​ไป​จาก​ที่​นั่น​และ​สั่ง​ให้​พวก​สาวก​ลง​เรือ​และ​ข้าม​ไป​เมือง​คาเปอร์นาอุม. เมื่อ​พวก​สาวก​ข้าม​ฝั่ง​มา​ใน​ตอน​กลางคืน พระ​เยซู​ก็​ทำ​ให้​พวก​เขา​ประหลาด​ใจ​อีก​ด้วย​การ​เดิน​บน​ทะเล​แกลิลี​ทั้ง ๆ ที่​มี​พายุ และ​สอน​บทเรียน​สำคัญ​เรื่อง​ความ​เชื่อ​แก่​เปโตร.

5 ใน​ตอน​เช้า พวก​เขา​เห็น​ว่า​ฝูง​ชน​ได้​ลง​เรือ​ตาม​พวก​เขา​มา. แต่​ผู้​คน​คง​ตาม​พระ​เยซู​มา​เพื่อ​จะ​ให้​พระองค์​เลี้ยง​อาหาร​ด้วย​การ​อัศจรรย์​อีก ไม่​ใช่​เพราะ​ต้องการ​เรียน​รู้​ความ​จริง​เกี่ยว​กับ​พระเจ้า. พระ​เยซู​ตำหนิ​พวก​เขา​ที่​ฝักใฝ่​แต่​เรื่อง​ทาง​กาย. (โย. 6:25-27) มี​การ​สนทนา​เรื่อง​นี้​ต่อ​ที่​ธรรมศาลา​ใน​เมือง​คาเปอร์นาอุม และ​ที่​นั่น​พระ​เยซู​ทำ​ให้​หลาย​คน​ประหลาด​ใจ​อีก​ครั้ง​ด้วย​การ​สอน​ความ​จริง​เรื่อง​หนึ่ง​ที่​สำคัญ​แต่​เข้าใจ​ยาก.

6. พระ​เยซู​อธิบาย​ให้​ผู้​คน​เห็น​ภาพ​ชัดเจน​อย่าง​ไร และ​ผู้​ฟัง​มี​ท่าที​เช่น​ไร?

6 พระ​เยซู​ไม่​ต้องการ​ให้​ผู้​คน​มอง​พระองค์​ว่า​เป็น​เพียง​ผู้​ที่​เลี้ยง​อาหาร​พวก​เขา แต่​เป็น​ผู้​ที่​พระเจ้า​ส่ง​มา​ซึ่ง​โดย​ทาง​ค่า​ไถ่​ของ​พระองค์​พวก​เขา​จะ​ได้​รับ​ชีวิต​นิรันดร์. ดัง​นั้น พระ​เยซู​จึง​เปรียบ​พระองค์​เป็น​เหมือน​มานา อาหาร​ที่​มา​จาก​สวรรค์​ใน​สมัย​ของ​โมเซ. เมื่อ​มี​บาง​คน​คัดค้าน พระองค์​จึง​อธิบาย​ให้​เห็น​ภาพ​ชัดเจน​โดย​กล่าว​ว่า เพื่อ​จะ​ได้​ชีวิต​พวก​เขา​จำเป็น​ต้อง​กิน​เนื้อ​และ​ดื่ม​โลหิต​ของ​พระองค์. เมื่อ​กล่าว​เช่น​นี้​ผู้​คน​ก็​เดือดดาล. บาง​คน​พูด​ว่า “พระองค์​ตรัส​อะไร​อย่าง​นี้ ใคร​จะ​รับ​ได้?” แม้​แต่​สาวก​หลาย​คน​ของ​พระ​เยซู​ก็​ยัง​เลิก​ติด​ตาม​พระองค์. *โย. 6:48-60, 66

7, 8. (ก) เปโตร​ยัง​ไม่​เข้าใจ​เรื่อง​ใด? (ข) เปโตร​ตอบ​คำ​ถาม​ที่​พระ​เยซู​ถาม​เหล่า​อัครสาวก​อย่าง​ไร?

7 เปโตร​จะ​ทำ​อย่าง​ไร? เขา​คง​งุนงง​ใน​คำ​ตรัส​ของ​พระ​เยซู​เช่น​กัน. เขา​ยัง​ไม่​เข้าใจ​ว่า​ทำไม​พระ​เยซู​ต้อง​สิ้น​พระ​ชนม์​เพื่อ​ทำ​ให้​พระ​ประสงค์​ของ​พระเจ้า​สำเร็จ. แต่​เปโตร​คิด​จะ​ทิ้ง​พระ​เยซู​เหมือน​พวก​สาวก​ที่​โลเล​ไหม? ไม่ เปโตร​มี​คุณลักษณะ​หนึ่ง​ที่​สำคัญ​ซึ่ง​ทำ​ให้​เขา​ต่าง​จาก​คน​เหล่า​นั้น. คุณลักษณะ​นั้น​คือ​อะไร?

 8 พระ​เยซู​หัน​มา​หา​พวก​อัครสาวก​และ​พูด​ว่า “พวก​เจ้า​ไม่​อยาก​ไป​ด้วย​หรือ?” (โย. 6:67) ที่​จริง พระ​เยซู​พูด​กับ​อัครสาวก​ทั้ง 12 คน แต่​เปโตร​เป็น​คน​ตอบ​ซึ่ง​มัก​เป็น​เช่น​นี้​บ่อย ๆ อาจ​เพราะ​เปโตร​มี​อายุ​มาก​ที่​สุด. ไม่​ว่า​จะ​อย่าง​ไร ที่​แน่ ๆ เขา​เป็น​คน​กล้า​พูด​มาก​กว่า​ใคร ๆ และ​ดู​เหมือน​มี​น้อย​ครั้ง​ที่​เปโตร​ลังเล​ที่​จะ​พูด​สิ่ง​ที่​อยู่​ใน​ใจ​เขา. ครั้ง​นี้​สิ่ง​ที่​อยู่​ใน​ใจ​เขา​ได้​ถ่ายทอด​ออก​มา​เป็น​คำ​พูด​ที่​ซาบซึ้ง​และ​น่า​จด​จำ​ที่​ว่า “พระองค์​เจ้าข้า พวก​ข้าพเจ้า​จะ​ไป​หา​ผู้​ใด​เล่า? พระองค์​ทรง​มี​ถ้อย​คำ​ที่​ให้​ชีวิต​นิรันดร์.”—โย. 6:68

9. เปโตร​แสดง​ให้​เห็น​อย่าง​ไร​ว่า​เขา​ภักดี​ต่อ​พระ​เยซู?

9 คุณ​คง​ซาบซึ้ง​กับ​คำ​กล่าว​นี้​มิ​ใช่​หรือ? ความ​เชื่อ​ที่​เปโตร​มี​ใน​พระ​เยซู​ช่วย​เขา​ให้​พัฒนา​คุณลักษณะ​ที่​โดด​เด่น นั่น​คือ​ความ​ภักดี. เปโตร​เข้าใจ​ชัดเจน​ว่า​พระ​เยซู​คือ​ผู้​ช่วย​ให้​รอด​ที่​พระ​ยะโฮวา​จัด​เตรียม​ไว้ และ​เข้าใจ​ว่า​พระ​เยซู​ช่วย​ผู้​คน​ให้​รอด​ด้วย​คำ​สอน​เรื่อง​ราชอาณาจักร​ของ​พระเจ้า. แม้​จะ​มี​บาง​เรื่อง​ที่​เปโตร​ไม่​เข้าใจ แต่​เขา​รู้​ว่า​มี​เพียง​พระ​เยซู​เท่า​นั้น​ที่​สามารถ​ช่วย​เขา​ให้​ได้​รับ​ความ​โปรดปราน​จาก​พระเจ้า​และ​ได้​รับ​พระ​พร​คือ​ชีวิต​นิรันดร์.

เรา​ต้อง​ภักดี​ต่อ​คำ​สอน​ของ​พระ​เยซู แม้​เมื่อ​คำ​สอน​นั้น​อาจ​ไม่​ตรง​กับ​ใจ​เรา​หรือ​สิ่ง​ที่​เรา​คาด​หมาย

10. ใน​ทุก​วัน​นี้​เรา​จะ​เลียน​แบบ​เปโตร​ได้​อย่าง​ไร​ใน​เรื่อง​ความ​ภักดี?

10 คุณ​รู้สึก​อย่าง​นั้น​ด้วย​ไหม? น่า​เสียดาย หลาย​คน​ใน​ทุก​วัน​นี้​อ้าง​ว่า​รัก​พระ​เยซู แต่​เมื่อ​ถูก​ทดสอบ​เขา​ไม่​ได้​แสดง​ความ​ภักดี​ต่อ​พระองค์. หาก​เรา​ภักดี​ต่อ​พระ​คริสต์​อย่าง​แท้​จริง เรา​ต้อง​มี​ทัศนะ​แบบ​เดียว​กับ​เปโตร​ใน​เรื่อง​คำ​สอน​ของ​พระ​เยซู. เรา​ต้อง​เรียน​รู้​คำ​สอน​เหล่า​นั้น ต้อง​เข้าใจ​ความ​หมาย​และ​ดำเนิน​ชีวิต​ตาม​นั้น แม้​เมื่อ​คำ​สอน​นั้น​อาจ​ไม่​ตรง​กับ​ใจ​เรา​หรือ​สิ่ง​ที่​เรา​คาด​หมาย. ถ้า​เรา​พิสูจน์​ตัว​ภักดี เรา​ก็​มี​ความ​หวัง​ที่​จะ​ได้​รับ​ชีวิต​นิรันดร์. พระ​เยซู​ต้องการ​ให้​เรา​ได้​รับ​สิ่ง​นี้.—อ่าน​บทเพลง​สรรเสริญ 97:10, ล.ม. *

ภักดี​แม้​ถูก​ว่า​กล่าว​แก้ไข

11. พระ​เยซู​กับ​เหล่า​ผู้​ติด​ตาม​พระองค์​เดิน​ทาง​ไป​ไหน? (ดู​เชิงอรรถ​ด้วย)

11 ไม่​นาน​หลัง​จาก​ช่วง​วุ่น ๆ นั้น พระ​เยซู​พา​อัครสาวก​และ​สาวก​บาง​คน​เดิน​ทาง​ไกล​ขึ้น​ไป​ทาง​เหนือ. บาง​ครั้ง​พวก​เขา​สามารถ​มอง​เห็น​เงา​สะท้อน​ของ​ ยอด​เขา​เฮอร์โมน​ที่​ปก​คลุม​ไป​ด้วย​หิมะ​ตัด​กับ​น้ำ​สี​คราม​ใน​ทะเล​แกลิลี. ภูเขา​นี้​ตั้ง​อยู่​สุด​เขต​ด้าน​เหนือ​ของ​แผ่นดิน​ที่​พระเจ้า​สัญญา​ไว้. เขา​ลูก​นี้​ยิ่ง​ดู​สูง​ขึ้น​เรื่อย ๆ ขณะ​ที่​พระ​เยซู​กับ​เหล่า​สาวก​เดิน​ไป​ตาม​ภูมิ​ประเทศ​ที่​สูง​ชัน​จน​ถึง​หมู่​บ้าน​ต่าง ๆ ใกล้​กับ​เมือง​ซีซาเรีย​ฟิลิปปี. * ท่ามกลาง​ทิวทัศน์​ที่​สวย​งาม​นี้​ซึ่ง​มอง​เห็น​ดินแดน​ทาง​ใต้​เกือบ​ทั้ง​หมด​ของ​แผ่นดิน​ที่​พระเจ้า​สัญญา​ไว้ พระ​เยซู​ได้​ถาม​เหล่า​ผู้​ติด​ตาม​พระองค์​ด้วย​คำ​ถาม​สำคัญ​ข้อ​หนึ่ง.

12, 13. (ก) ทำไม​พระ​เยซู​อยาก​ทราบ​ว่า​ผู้​คน​คิด​เห็น​อย่าง​ไร​เกี่ยว​กับ​พระองค์? (ข) คำ​ตอบ​ของ​เปโตร​เผย​อย่าง​ไร​ว่า​เขา​มี​ความ​เชื่อ​แท้?

12 พระองค์​ต้องการ​ทราบ​ว่า “ผู้​คน​พูด​กัน​ว่า​เรา​เป็น​ผู้​ใด?” เรา​คง​นึก​ภาพ​ออก​ว่า​เปโตร​กำลัง​มอง​ไป​ที่​นัยน์​ตา​อัน​หลักแหลม​ของ​พระ​เยซู และ​รู้สึก​ได้​ถึง​ความ​กรุณา​และ​ปัญญา​อัน​ล้ำ​เลิศ​ของ​ผู้​เป็น​นาย. พระ​เยซู​อยาก​ทราบ​ว่า​ผู้​ที่​ฟัง​พระองค์​คิด​อย่าง​ไร​กับ​สิ่ง​ที่​พวก​เขา​ได้​เห็น​และ​ได้​ยิน. สาวก​ของ​พระ​เยซู​ตอบ​โดย​อ้าง​ถึง​คำ​พูด​ของ​ผู้​คน​ที่​เข้าใจ​ผิด ๆ ว่า​พระองค์​เป็น​ใคร. แต่​พระองค์​ต้องการ​รู้​มาก​กว่า​นั้น. ผู้​ที่​ติด​ตาม​พระองค์​อย่าง​ใกล้​ชิด​มี​ความ​คิด​ผิด ๆ แบบ​นั้น​ด้วย​ไหม? พระองค์​จึง​ถาม​ว่า “ถ้า​เช่น​นั้น พวก​เจ้า​ว่า​เรา​เป็น​ผู้​ใด?”—ลูกา 9:18-20

13 อีก​ครั้ง​หนึ่ง เปโตร​รีบ​ตอบ​ทันที. เขา​พูด​อย่าง​ชัดเจน​และ​กล้า​หาญ​ซึ่ง​ตรง​กับ​ความ​คิด​ของ​หลาย​คน​ที่​อยู่​ที่​นั่น. เขา​ตอบ​ว่า “พระองค์​เป็น​พระ​คริสต์ พระ​บุตร​ของ​พระเจ้า​ผู้​ทรง​พระ​ชนม์​อยู่.” พระ​เยซู​คง​ยิ้ม​ให้​เปโตร​ด้วย​ความ​พอ​พระทัย​และ​ชมเชย​เขา. พระ​เยซู​เตือน​ใจ​เปโตร​ว่า​ผู้​ที่​ช่วย​คน​ที่​มี​ความ​เชื่อ​แท้​ให้​เข้าใจ​ความ​จริง​ที่​สำคัญ​นี้​ได้​อย่าง​ชัดเจน​ไม่​ใช่​มนุษย์​คน​ใด แต่​เป็น​พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า. เปโตร​เริ่ม​เข้าใจ​ว่า​พระ​มาซีฮา​หรือ​พระ​คริสต์​ตาม​ที่​สัญญา​ไว้​นาน​มา​แล้ว​คือ​ใคร ซึ่ง​นี่​เป็น​ความ​จริง​ที่​สำคัญ​ที่​สุด​อย่าง​หนึ่ง​ที่​พระ​ยะโฮวา​เคย​เปิด​เผย​แก่​มนุษย์.—อ่าน​มัดธาย 16:16, 17

14. พระ​เยซู​มอบ​หน้า​ที่​รับผิดชอบ​สำคัญ​อะไร​แก่​เปโตร?

14 คำ​พยากรณ์​เก่า​แก่​ข้อ​หนึ่ง​เรียก​พระ​คริสต์​ว่า​หิน​ที่​ช่าง​ก่อ​สร้าง​ได้​ปฏิเสธ.  (เพลง. 118:22; ลูกา 20:17) พระ​เยซู​คง​นึก​ถึง​คำ​พยากรณ์​นั้น​เมื่อ​บอก​ว่า​พระ​ยะโฮวา​จะ​ตั้ง​ประชาคม​บน​หิน​หรือ​ศิลา​นั้น ซึ่ง​เปโตร​เพิ่ง​ได้​ระบุ​ว่า​หมาย​ถึง​ใคร. จาก​นั้น​พระองค์​ได้​มอบ​สิทธิ​พิเศษ​บาง​อย่าง​ใน​ประชาคม​ที่​สำคัญ​มาก​แก่​เปโตร. พระองค์​ไม่​ได้​ให้​เปโตร​มี​ฐานะ​เหนือ​กว่า​อัครสาวก​คน​อื่น​อย่าง​ที่​บาง​คน​คิด แต่​พระองค์​มอบ​หน้า​ที่​รับผิดชอบ​ให้​เขา. พระองค์​ให้ “ลูก​กุญแจ​แห่ง​ราชอาณาจักร” แก่​เปโตร. (มัด. 16:19) เปโตร​จะ​เปิด​โอกาส​ให้​มนุษย์ 3 กลุ่ม​มี​ความ​หวัง​เข้า​สู่​ราชอาณาจักร​ของ​พระเจ้า กลุ่ม​แรก​คือ​ชาว​ยิว จาก​นั้น​คือ​ชาว​ซะมาเรีย และ​กลุ่ม​สุด​ท้าย​คือ​ชน​ต่าง​ชาติ​หรือ​คน​ที่​ไม่​ใช่​ยิว.

15. ทำไม​เปโตร​ทัด​ทาน​พระ​เยซู และ​เขา​พูด​อย่าง​ไร?

15 อย่าง​ไร​ก็​ตาม ต่อ​มา​พระ​เยซู​กล่าว​ว่า​คน​ที่​ได้​รับ​มาก​จะ​ถูก​เรียก​เอา​มาก และ​ข้อ​นี้​ก็​เป็น​จริง​ใน​กรณี​ของ​เปโตร. (ลูกา 12:48) นอก​จาก​นั้น พระ​เยซู​ยัง​เปิด​เผย​เรื่อง​อื่น​เกี่ยว​กับ​พระ​มาซีฮา​ด้วย รวม​ทั้ง​การ​ที่​พระองค์​จะ​ต้อง​ทน​ทุกข์​และ​สิ้น​พระ​ชนม์​ใน​กรุง​เยรูซาเลม​อย่าง​เลี่ยง​ไม่​ได้. เปโตร​ไม่​สบาย​ใจ​ที่​ได้​ยิน​เช่น​นั้น. เขา​ดึง​พระองค์​ออก​มา​แล้ว​พูด​ทัด​ทาน​ว่า “พระองค์​เจ้าข้า ทรง​กรุณา​พระองค์​เอง​เถิด พระองค์​จะ​ไม่​ประสบ​เหตุ​การณ์​เช่น​นั้น​เลย.”—มัด. 16:21, 22

16. พระ​เยซู​ตอบ​เปโตร​อย่าง​ไร และ​คำ​พูด​ของ​พระ​เยซู​มี​แง่​คิด​ที่​เป็น​ประโยชน์​ต่อ​เรา​ทุก​คน​อย่าง​ไร?

16 แน่นอน​เปโตร​มี​เจตนา​ดี. คำ​พูด​ที่​พระ​เยซู​ตอบ​กลับ​มา​คง​ทำ​ให้​เขา​ประหลาด​ใจ. พระองค์​หัน​หลัง​ให้​เปโตร​และ​มอง​ไป​ยัง​สาวก​คน​อื่น ๆ ซึ่ง​คง​จะ​คิด​แบบ​เดียว​กัน แล้ว​กล่าว​ว่า “ไป​ให้​พ้น ซาตาน! เจ้า​กำลัง​ขัด​ขวาง​เรา เพราะ​ที่​เจ้า​คิด​นั้น​ไม่​ใช่​ความ​คิด​ของ​พระเจ้า แต่​เป็น​ความ​คิด​ของ​มนุษย์.” (มัด. 16:23; มโก. 8:32, 33) คำ​พูด​ของ​พระ​เยซู​มี​แง่​คิด​ที่​เป็น​ประโยชน์​ต่อ​เรา​ทุก​คน. เป็น​เรื่อง​ง่าย​สัก​เพียง​ไร​ที่​จะ​ปล่อย​ให้​ความ​คิด​ของ​มนุษย์​มี​ความ​สำคัญ​มาก​กว่า​ความ​คิด​ของ​พระเจ้า. ถ้า​เรา​ทำ​อย่าง​นั้น​แม้​จะ​ด้วย​เจตนา​ที่​ดี เรา​ก็​อาจ​กลาย​เป็น​ผู้​สนับสนุน​จุด​ประสงค์​ของ​ซาตาน​โดย​ไม่​รู้​ตัว​แทน​ที่​จะ​สนับสนุน​พระ​ประสงค์​ของ​พระเจ้า. แต่​เปโตร​ตอบ​อย่าง​ไร?

17. พระ​เยซู​หมาย​ความ​อย่าง​ไร​เมื่อ​บอก​เปโตร​ว่า “ไป​ให้​พ้น”?

 17 เปโตร​คง​รู้​ว่า​พระ​เยซู​ไม่​ได้​หมาย​ความ​ว่า​เขา​ชั่ว​ร้าย​เหมือน​ซาตาน​พญา​มาร. พระ​เยซู​ไล่​ซาตาน. (มัด. 4:10) แต่​พระองค์​ไม่​ได้​ไล่​เปโตร. พระ​เยซู​รู้​ว่า​เปโตร​มี​ข้อ​ดี​มาก​มาย เพียง​แต่​ต้องการ​แก้ไข​ความ​คิด​ที่​ผิด​ใน​เรื่อง​นี้​เท่า​นั้น. ตอน​นี้​เปโตร​ต้อง​เลิก​ขัด​ขวาง​นาย​ของ​เขา​และ​คอย​สนับสนุน​พระองค์.

เฉพาะ​เมื่อ​เรา​ยอม​รับ​การ​ตี​สอน​อย่าง​ถ่อม​ใจ​และ​เรียน​รู้​จาก​การ​ตี​สอน​นั้น เรา​จึง​จะ​ใกล้​ชิด​กับ​พระ​เยซู​คริสต์​และ​พระ​ยะโฮวา​พระ​บิดา​ของ​พระองค์​ต่อ ๆ ไป

18. เปโตร​แสดง​อย่าง​ไร​ว่า​มี​ความ​ภักดี และ​เรา​จะ​เลียน​แบบ​เปโตร​ได้​อย่าง​ไร?

18 เปโตร​โต้​เถียง โกรธ หรือ​บึ้ง​ตึง​ไม่​พูด​จา​ไหม? ไม่ เขา​ยอม​รับ​การ​แก้ไข​อย่าง​ถ่อม​ใจ. นี่​เป็น​อีก​ครั้ง​หนึ่ง​ที่​แสดง​ให้​เห็น​ว่า​เขา​มี​ความ​ภักดี. ทุก​คน​ที่​ติด​ตาม​พระ​คริสต์​อาจ​ต้อง​ได้​รับ​การ​แก้ไข​เป็น​ครั้ง​คราว. เฉพาะ​เมื่อ​เรา​ยอม​รับ​การ​ตี​สอน​อย่าง​ถ่อม​ใจ​และ​เรียน​รู้​จาก​การ​ตี​สอน​นั้น เรา​จึง​จะ​ใกล้​ชิด​กับ​พระ​เยซู​คริสต์​และ​พระ​ยะโฮวา​พระ​บิดา​ของ​พระองค์​ต่อ ๆ ไป.—อ่าน​สุภาษิต 4:13

เปโตร​พิสูจน์​ตัว​ภักดี​แม้​ถูก​ว่า​กล่าว​แก้ไข

ความ​ภักดี​ได้​รับ​ผล​ตอบ​แทน

19. พระ​เยซู​กล่าว​ถ้อย​คำ​อะไร​ที่​ทำ​ให้​ประหลาด​ใจ และ​เปโตร​อาจ​คิด​อย่าง​ไร​ใน​เรื่อง​นี้?

19 ไม่​นาน​หลัง​จาก​นั้น พระ​เยซู​กล่าว​ถ้อย​คำ​ที่​ทำ​ให้​ประหลาด​ใจ​อีก​ครั้ง​ว่า “เรา​บอก​เจ้า​ทั้ง​หลาย​ตาม​จริง​ว่า บาง​คน​ที่​ยืน​อยู่​ที่​นี่​จะ​ไม่​ตาย​จน​กว่า​พวก​เขา​จะ​เห็น​บุตร​มนุษย์​มา​ใน​ฐานะ​กษัตริย์​เสีย​ก่อน.” (มัด. 16:28) ถ้อย​คำ​เหล่า​นี้​คง​ทำ​ให้​เปโตร​สงสัย​แน่ ๆ. เขา​คง​สงสัย​ว่า​พระ​เยซู​หมาย​ความ​ว่า​อย่าง​ไร? เปโตร​อาจ​คิด​ว่า​ตน​คง​ไม่​ได้​รับ​สิทธิ​พิเศษ​ดัง​กล่าว​เพราะ​เพิ่ง​ถูก​ว่า​กล่าว​แก้ไข​อย่าง​รุนแรง.

20, 21. (ก) จง​พรรณนา​นิมิต​ที่​เปโตร​เห็น. (ข) การ​สนทนา​ที่​เปโตร​ได้​ยิน​ช่วย​แก้ไข​ความ​คิด​ของ​เขา​อย่าง​ไร?

20 อย่าง​ไร​ก็​ตาม หลัง​จาก​นั้น​หนึ่ง​สัปดาห์ พระ​เยซู​ได้​พา​ยาโกโบ โยฮัน และ​เปโตร​ขึ้น​ไป​บน “ภูเขา​สูง” อาจ​เป็น​ภูเขา​เฮอร์โมน​ซึ่ง​อยู่​ห่าง​ออก​ไป​ไม่​กี่​กิโลเมตร. ดู​เหมือน​ว่า​ตอน​นั้น​เป็น​เวลา​กลางคืน​เนื่อง​จาก​สาวก​ทั้ง​สาม​คน​กำลัง​ง่วง​มาก. แต่​เมื่อ​พระ​เยซู​อธิษฐาน​ก็​มี​บาง​สิ่ง​เกิด​ขึ้น​ซึ่ง​ทำ​ให้​พวก​เขา​หาย​ง่วง​เป็น​ปลิด​ทิ้ง.—มัด. 17:1; ลูกา 9:28, 29, 32

 21 พวก​เขา​เห็น​พระ​เยซู​เริ่ม​เปลี่ยน​ไป. พระ​พักตร์​ของ​พระองค์​เริ่ม​มี​แสง​เรือง ๆ และ​ค่อย ๆ สว่าง​ขึ้น​จน​เจิดจ้า​เหมือน​ดวง​อาทิตย์. ฉลองพระองค์​ก็​ขาว​แวว​วาว​ด้วย. จาก​นั้น พวก​เขา​เห็น​ชาย​สอง​คน​ยืน​อยู่​กับ​พระ​เยซู คน​หนึ่ง​ดู​เหมือน​โมเซ​และ​อีก​คน​เหมือน​เอลียาห์. ทั้ง​สอง​ได้​สนทนา​กับ​พระ​เยซู​เรื่อง “การ​จาก​ไป​ของ​พระองค์​ซึ่ง​จะ​ต้อง​เกิด​ขึ้น​ที่​กรุง​เยรูซาเลม” ซึ่ง​คง​หมาย​ถึง​การ​ที่​พระองค์​จะ​สิ้น​พระ​ชนม์​และ​ได้​รับ​การ​ปลุก​ให้​ฟื้น​คืน​พระ​ชนม์. เปโตร​ตระหนัก​ว่า​เขา​เป็น​ฝ่าย​ผิด​ที่​คิด​ว่า​พระ​เยซู​จะ​ไม่​เจอ​กับ​ประสบการณ์​ที่​เจ็บ​ปวด​เช่น​นั้น!—ลูกา 9:30, 31

22, 23. (ก) เปโตร​แสดง​อย่าง​ไร​ว่า​มี​ความ​กระตือรือร้น​และ​จิตใจ​ดี? (ข) เปโตร ยาโกโบ​และ​โยฮัน​ได้​รับ​สิทธิ​พิเศษ​อะไร​อีก​ใน​คืน​นั้น?

22 เปโตร​อยาก​มี​ส่วน​ร่วม​ใน​นิมิต​ที่​น่า​อัศจรรย์​นี้​ไม่​ทาง​ใด​ก็​ทาง​หนึ่ง และ​ ไม่​อยาก​ให้​นิมิต​นี้​หาย​ไป. ดู​เหมือน​ว่า​โมเซ​กับ​เอลียาห์​กำลัง​จะ​จาก​พระ​เยซู​ไป. เปโตร​จึง​พูด​ขึ้น​มา​ว่า “อาจารย์ ดี​ที่​พวก​เรา​อยู่​ที่​นี่ ให้​พวก​ข้าพเจ้า​ตั้ง​พลับพลา​ขึ้น​สาม​หลัง​เถิด หลัง​หนึ่ง​สำหรับ​พระองค์ หลัง​หนึ่ง​สำหรับ​โมเซ อีก​หลัง​หนึ่ง​สำหรับ​เอลียาห์.” แน่​ละ บุคคล​ใน​นิมิต​นี้​ซึ่ง​เป็น​ผู้​รับใช้​ของ​พระ​ยะโฮวา​ที่​เสีย​ชีวิต​ไป​นาน​แล้ว​ไม่​จำเป็น​ต้อง​มี​พลับพลา. เปโตร​ไม่​รู้​จริง ๆ ว่า​พูด​อะไร​ออก​ไป. แต่​เรา​ก็​รู้สึก​ประทับใจ​ใน​ความ​กระตือรือร้น​และ​จิตใจ​ที่​ดี​ของ​ชาย​คน​นี้​มิ​ใช่​หรือ?—ลูกา 9:33

เปโตร ยาโกโบ และ​โยฮัน​ได้​รับ​ผล​ตอบ​แทน​โดย​ได้​เห็น​นิมิต​ที่​น่า​ตื่น​ตา​ตื่น​ใจ

23 เปโตร ยาโกโบ​และ​โยฮัน​ได้​รับ​สิทธิ​พิเศษ​อีก​อย่าง​หนึ่ง​ใน​คืน​นั้น. ขณะ​ที่​ยัง​อยู่​บน​ภูเขา เมฆ​ก้อน​หนึ่ง​ก่อ​ตัว​ขึ้น​และ​ปก​คลุม​พวก​เขา. มี​เสียง​พูด​ออก​มา​จาก​เมฆ​นั้น ซึ่ง​ก็​คือ​พระ​สุรเสียง​ของ​พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​นั่น​เอง! พระองค์​กล่าว​ว่า “นี่​คือ​บุตร​ของ​เรา ผู้​ที่​เรา​เลือก​ไว้. จง​ฟัง​ท่าน​เถิด.” หลัง​จาก​นั้น นิมิต​ก็​จบ​ลง เหลือ​เพียง​พวก​เขา​กับ​พระ​เยซู​บน​ภูเขา​นั้น.—ลูกา 9:34-36

24. (ก) นิมิต​การ​เปลี่ยน​รูป​พระ​กาย​ที่​เปโตร​เห็น​ช่วย​เขา​อย่าง​ไร? (ข) นิมิต​ดัง​กล่าว​เป็น​ประโยชน์​ต่อ​เรา​อย่าง​ไร​ใน​ทุก​วัน​นี้?

24 การ​ได้​เห็น​นิมิต​การ​เปลี่ยน​รูป​พระ​กาย​เป็น​สิ่ง​ที่​พิเศษ​จริง ๆ สำหรับ​เปโตร​และ​สำหรับ​เรา​ด้วย! หลาย​สิบ​ปี​ต่อ​มา​เขา​ได้​เขียน​ถึง​สิทธิ​พิเศษ​ที่​ได้​รับ​ใน​คืน​นั้น คือ​ได้​เห็น​ภาพ​ล่วง​หน้า​ตอน​ที่​พระ​เยซู​ได้​รับ​สง่า​ราศี​ฐานะ​กษัตริย์​ใน​สวรรค์ และ​เป็น​หนึ่ง​ใน ‘พยาน​รู้​เห็น​เรื่อง​ความ​สง่า​งาม​ของ​พระองค์.’ นิมิต​นั้น​ช่วย​เปโตร​ให้​มั่น​ใจ​คำ​พยากรณ์​หลาย​ข้อ​ใน​พระ​คำ​ของ​พระเจ้า​มาก​ขึ้น และ​เสริม​ความ​เชื่อ​เขา​ให้​พร้อม​รับมือ​กับ​การ​ทดสอบ​ที่​จะ​มี​มา​ใน​วัน​ข้าง​หน้า. (อ่าน 2 เปโตร 1:16-19 ) นิมิต​นั้น​สามารถ​ช่วย​เรา​ได้​เช่น​กัน ถ้า​เรา​ภักดี​ต่อ​พระ​เยซู​ผู้​เป็น​นาย​ของ​เรา เรียน​รู้​จาก​พระองค์ ยอม​รับ​การ​ตี​สอน​จาก​พระองค์ และ​ติด​ตาม​พระองค์​ด้วย​ความ​ถ่อม​ใจ​วัน​แล้ว​วัน​เล่า.

^ วรรค 6 เห็น​ชัด​ว่า​ฝูง​ชน​ใน​ธรรมศาลา​เป็น​คน​ไม่​เสมอ​ต้น​เสมอ​ปลาย เมื่อ​คิด​ถึง​ท่าที​ของ​พวก​เขา​ใน​ตอน​นี้​กับ​หนึ่ง​วัน​ก่อน​หน้า​นั้น​ที่​พวก​เขา​พูด​อย่าง​ตื่นเต้น​ว่า พระองค์​เป็น​ผู้​พยากรณ์​ของ​พระเจ้า.—โย. 6:14

^ วรรค 10 บทเพลง​สรรเสริญ 97:10 (ล.ม.): “เจ้า​ทั้ง​หลาย​ที่​รัก​พระ​ยะโฮวา จง​เกลียด​สิ่ง​ชั่ว พระองค์​ทรง​ปก​ป้อง​ชีวิต​ผู้​ที่​ภักดี​ต่อ​พระองค์ พระองค์​ทรง​ช่วย​พวก​เขา​ให้​พ้น​จาก​เงื้อม​มือ​คน​ชั่ว.”

^ วรรค 11 เมื่อ​เดิน​ทาง​จาก​ชายฝั่ง​ทะเล​แกลิลี​ที่​อยู่​ต่ำ​กว่า​ระดับ​น้ำ​ทะเล​ประมาณ 210 เมตร​เป็น​ระยะ​ทาง 50 กิโลเมตร​ผ่าน​ภูมิภาค​ต่าง ๆ ที่​งดงาม พระ​เยซู​กับ​สาวก​ก็​มา​ถึง​บริเวณ​ที่​สูง​กว่า​ระดับ​น้ำ​ทะเล​ประมาณ 350 เมตร.