ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 บท​สิบ​เอ็ด

เขาเฝ้าดูและเฝ้าคอย

เขาเฝ้าดูและเฝ้าคอย

1, 2. เอลียาห์​ต้อง​ทำ​อะไร​ซึ่ง​เป็น​เรื่อง​น่า​หนัก​ใจ และ​เขา​กับ​อาฮาบ​ต่าง​กัน​อย่าง​ไร?

เอลียาห์​อยาก​อยู่​ตาม​ลำพัง​กับ​พระ​บิดา​ผู้​สถิต​ใน​สวรรค์​อย่าง​ยิ่ง. แต่​ฝูง​ชน​รอบ​ข้าง​เพิ่ง​ได้​เห็น​ผู้​พยากรณ์​แท้​ผู้​นี้​เรียก​ไฟ​ลง​มา​จาก​สวรรค์ และ​คง​มี​หลาย​คน​อยาก​เข้า​มา​ประจบ​เอา​ใจ​เขา. ก่อน​ที่​เอลียาห์​จะ​ขึ้น​ไป​บน​ยอด​ภูเขา​คาร์เมล​และ​อธิษฐาน​ถึง​พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า เขา​ต้อง​ไป​พูด​กับ​กษัตริย์​อาฮาบ​ซึ่ง​เป็น​เรื่อง​น่า​หนัก​ใจ​มาก.

2 ชาย​สอง​คน​นี้​ต่าง​กัน​อย่าง​สิ้นเชิง. อาฮาบ​สวม​ชุด​กษัตริย์​ที่​งดงาม​สม​ฐานะ. ส่วน​เอลียาห์​สวม​ชุด​ยาว​ประจำ​ตำแหน่ง​ผู้​พยากรณ์ เป็น​ชุด​เรียบ ๆ ที่​อาจ​ทำ​จาก​หนัง​สัตว์​หรือ​ทอ​จาก​ขน​อูฐ​หรือ​ขน​แพะ. อาฮาบ​เป็น​ผู้​ออก​หาก​ที่​ละโมบ​และ​อ่อนแอ. แต่​เอลียาห์​เป็น​คน​กล้า​หาญ ซื่อ​สัตย์ และ​มี​ความ​เชื่อ​มาก. เหตุ​การณ์​ใน​วัน​นั้น​เผย​ให้​เห็น​อะไร​หลาย​อย่าง​เกี่ยว​กับ​ลักษณะ​นิสัย​ของ​ชาย 2 คน​นี้.

3, 4. (ก) ทำไม​วัน​นั้น​เป็น​วัน​ที่​เลว​ร้าย​สำหรับ​อาฮาบ​และ​ผู้​นมัสการ​บาอัล​คน​อื่น ๆ? (ข) เรา​จะ​พิจารณา​คำ​ถาม​อะไร​บ้าง?

3 วัน​นั้น​เป็น​วัน​ที่​เลว​ร้าย​สำหรับ​อาฮาบ​และ​ผู้​นมัสการ​บาอัล​คน​อื่น ๆ. ศาสนา​นอก​รีต​ที่​อาฮาบ​และ​มเหสี​อีซาเบล​ได้​ส่ง​เสริม​ใน​อาณาจักร​อิสราเอล 10 ตระกูล​ถูก​พิสูจน์​แล้ว​ว่า​เป็น​ศาสนา​เท็จ. บาอัล​ถูก​เปิดโปง​ว่า​เป็น​พระ​เท็จ. พระ​ที่​ไร้​ชีวิต​องค์​นี้​ไม่​สามารถ​ติด​ไฟ​ได้​สัก​กอง ไม่​ว่า​พวก​ผู้​พยากรณ์​จะ​อ้อน​วอน โลด​เต้น หรือ​ทำ​พิธี​เชือด​เนื้อ​ให้​เลือด​ไหล​อย่าง​บ้า​คลั่ง​ก็​ตาม. บาอัล​ไม่​สามารถ​ปก​ป้อง​ชาย 450 คน​จาก​การ​ถูก​ประหาร​อย่าง​สา​สม. นอก​จากนั้น ยัง​มี​อีก​สิ่ง​หนึ่ง​ที่​พระ​เท็จ​องค์​นี้​ทำ​ไม่​ได้​ซึ่ง​กำลัง​จะ​ได้​รับ​การ​พิสูจน์​ให้​เห็น. มาก​กว่า 3 ปี​แล้ว​ที่​ผู้​พยากรณ์​ของ​บาอัล​ได้​ร้อง​ขอ​ให้​พระ​ของ​ตน​ยุติ​ ความ​แห้ง​แล้ง​ซึ่ง​สร้าง​ความ​ทุกข์​ร้อน​ไป​ทั่ว​แผ่นดิน และ​บาอัล​ก็​ทำ​ไม่​ได้. อีก​ไม่​ช้า พระ​ยะโฮวา​เอง​จะ​สำแดง​ความ​เป็น​พระเจ้า​เที่ยง​แท้​โดย​ยุติ​ความ​แห้ง​แล้ง​นี้.—1 กษัต. 16:30–17:1; 18:1-40

4 แต่​พระ​ยะโฮวา​จะ​ทรง​ปฏิบัติการ​เมื่อ​ไร? เอลียาห์​ทำ​อะไร​จน​กว่า​จะ​ถึง​เวลา​นั้น? และ​เรา​จะ​เรียน​อะไร​ได้​จาก​ชาย​ผู้​ซื่อ​สัตย์​คน​นี้? ให้​เรา​มา​พิจารณา​เรื่อง​นี้.—อ่าน 1 กษัตริย์ 18:41-46

ให้​ความ​สำคัญ​ต่อ​การ​อธิษฐาน

5. เอลียาห์​บอก​ให้​อาฮาบ​ทำ​อะไร และ​อาฮาบ​ได้​บทเรียน​อะไร​จาก​เหตุ​การณ์​ใน​วัน​นั้น​ไหม?

5 เอลียาห์​ไป​เฝ้า​อาฮาบ​และ​กล่าว​ว่า “เชิญ​เสด็จ​ขึ้น​เสวย​และ​ดื่ม​เถิด; เพราะ​มี​เสียง​ฝน​ห่า​ใหญ่​มา​แล้ว.” กษัตริย์​ผู้​ชั่ว​ช้า​องค์​นี้​ได้​บทเรียน​อะไร​จาก​เหตุ​การณ์​ใน​วัน​นั้น​ไหม? บันทึก​ไม่​ได้​บอก และ​เรา​ไม่​พบ​ว่า​อาฮาบ​ได้​กล่าว​ อะไร​ที่​แสดง​ถึง​การ​กลับ​ใจ เขา​ไม่​ได้​ร้อง​ขอ​ให้​เอลียาห์​ช่วย​กราบ​ทูล​พระ​ยะโฮวา​และ​ขอ​การ​อภัยโทษ. อาฮาบ​เพียง​แต่ “เสด็จ​ไป​จะ​เสวย​และ​ดื่ม.” (1 กษัต. 18:41, 42) แล้ว​เอลียาห์​ล่ะ?

6, 7. เอลียาห์​อธิษฐาน​เรื่อง​อะไร และ​เพราะ​เหตุ​ใด?

6 “เอลียาห์​จึง​ขึ้น​ไป​บน​ยอด​ภูเขา​คารเม็ล; น้อม​ตัว​ลง​ถึง​พื้น​ดิน, ซบ​หน้า​ลง​หว่าง​เข่า.” ขณะ​ที่​อาฮาบ​ไป​รับประทาน​อาหาร เอลียาห์​กลับ​ใช้​โอกาส​นั้น​เพื่อ​อธิษฐาน​ถึง​พระ​บิดา​ใน​สวรรค์. ขอ​สังเกต​ท่า​ทาง​อ่อนน้อม​ถ่อม​ตน​ที่​พรรณนา​ไว้​ที่​นี่ เอลียาห์​ทรุด​ตัว​ลง​กับ​พื้น​และ​ก้ม​ศีรษะ​ลง​จน​หน้า​แทบ​จะ​ติด​เข่า. เอลียาห์​อธิษฐาน​เรื่อง​อะไร? เรา​ไม่​จำเป็น​ต้อง​เดา. ยาโกโบ 5:18 บอก​ว่า​เอลียาห์​อธิษฐาน​ขอ​ให้​ความ​แห้ง​แล้ง​ยุติ. เขา​คง​อธิษฐาน​เรื่อง​นี้​เมื่อ​อยู่​บน​ยอด​ภูเขา​คาร์เมล.

คำ​อธิษฐาน​ของ​เอลียาห์​แสดง​ว่า​เขา​ปรารถนา​อย่าง​ยิ่ง​ที่​จะ​เห็น​พระ​ประสงค์​ของ​พระเจ้า​สำเร็จ​เป็น​จริง

7 ก่อน​หน้า​นั้น พระ​ยะโฮวา​ตรัส​ว่า “เรา​จะ​บันดาล​ให้​ฝน​ตก​บน​พื้น​แผ่นดิน.” (1 กษัต. 18:1) เอลียาห์​จึง​อธิษฐาน​เช่น​นั้น​เพื่อ​ขอ​ให้​พระ​ประสงค์​ของ​พระ​ยะโฮวา​สำเร็จ​เป็น​จริง คล้าย​กับ​ที่​พระ​เยซู​สอน​เหล่า​สาวก​ให้​อธิษฐาน​หลัง​จาก​เหตุ​การณ์​นี้​ผ่าน​ไป​ประมาณ​หนึ่ง​พัน​ปี.—มัด. 6:9, 10

8. ตัว​อย่าง​ของ​เอลียาห์​สอน​เรา​อย่าง​ไร​ใน​เรื่อง​การ​อธิษฐาน?

8 ตัว​อย่าง​ของ​เอลียาห์​สอน​เรา​หลาย​อย่าง​ใน​เรื่อง​การ​อธิษฐาน. สิ่ง​สำคัญ​ที่​สุด​สำหรับ​เอลียาห์​คือ​การ​เห็น​พระ​ประสงค์​ของ​พระเจ้า​สำเร็จ​เป็น​จริง. เมื่อ​อธิษฐาน​เรา​ควร​จำ​ไว้​ว่า “สิ่ง​ใด​ก็​ตาม​ที่​เรา​ทูล​ขอ ถ้า​สิ่ง​นั้น​สอดคล้อง​กับ​พระ​ประสงค์​ของ [พระเจ้า] พระองค์​จะ​ทรง​ฟัง​เรา.” (1 โย. 5:14) ถ้า​เรา​อยาก​ให้​พระเจ้า​ฟัง​คำ​อธิษฐาน เรา​ต้อง​รู้​ว่า​พระ​ประสงค์​ของ​พระองค์​คือ​อะไร. ดัง​นั้น จึง​สำคัญ​ที่​เรา​จะ​ศึกษา​คัมภีร์​ไบเบิล​เป็น​ประจำ​ทุก​วัน. นอก​จาก​นั้น เอลียาห์​คง​อยาก​ให้​ความ​แห้ง​แล้ง​ยุติ​ลง​เพราะ​ไม่​อยาก​เห็น​ผู้​คน​ใน​บ้าน​เกิด​ของ​เขา​ต้อง​ทน​ทุกข์​ลำบาก. เขา​คง​รู้สึก​ขอบคุณ​พระ​ยะโฮวา​อย่าง​เหลือ​ล้น​ที่​บันดาล​ให้​ฝน​ตก​ใน​วัน​นั้น. เช่น​กัน เมื่อ​อธิษฐาน​เรา​ควร​แสดง​ว่า​เรา​เป็น​ห่วง​สวัสดิภาพ​ ของ​คน​อื่น​และ​รู้สึก​ขอบคุณ​พระ​ยะโฮวา​จาก​ใจ​จริง.—อ่าน 2 โครินท์ 1:11; ฟิลิปปอย 4:6

มั่น​ใจ​และ​เฝ้า​ระวัง

9. เอลียาห์​บอก​ให้​คน​ใช้​ทำ​อะไร และ​ตัว​อย่าง​ของ​เอลียาห์​สอน​เรา​ใน​เรื่อง​ใด?

9 เอลียาห์​แน่​ใจ​ว่า​พระ​ยะโฮวา​จะ​ยุติ​ความ​แห้ง​แล้ง แต่​เขา​ไม่​แน่​ใจ​ว่า​พระองค์​จะ​ทำ​เมื่อ​ไร. ใน​ระหว่าง​นี้​ผู้​พยากรณ์​เอลียาห์​ทำ​อะไร? พระ​คัมภีร์​กล่าว​ว่า “[เอลียาห์] สั่ง​คน​รับใช้​ว่า ‘จง​ไป​และ​มอง​ไป​ทาง​ทะเล.’ เขา​ก็​ไป​และ​กลับ​มา​บอก​เอลียาห์​ว่า ‘ข้าพเจ้า​ไม่​เห็น​อะไร​เลย.’ เอลียาห์​สั่ง​ให้​เขา​กลับ​ไป​ดู​จน​ครบ​เจ็ด​ครั้ง.” (1 กษัต. 18:43, ฉบับ​อมตธรรม​ร่วม​สมัย ) ตัว​อย่าง​ของ​เอลียาห์​สอน​เรา​อย่าง​น้อย​สอง​เรื่อง. (1) ผู้​พยากรณ์​เอลียาห์​มี​ความ​มั่น​ใจ​เต็ม​เปี่ยม; (2) เขา​เป็น​คน​ตื่น​ตัว​และ​เฝ้า​ระวัง.

เอลียาห์​ร้อน​ใจ​อยาก​เห็น​หลักฐาน​ที่​แสดง​ว่า​พระ​ยะโฮวา​กำลัง​จะ​ยุติ​ความ​แห้ง​แล้ง

10, 11. (ก) เอลียาห์​แสดง​อย่าง​ไร​ว่า​เขา​มั่น​ใจ​ใน​คำ​สัญญา​ของ​พระ​ยะโฮวา? (ข) ทำไม​เรา​สามารถ​มั่น​ใจ​แบบ​เดียว​กับ​เอลียาห์​ได้?

10 เอลียาห์​มั่น​ใจ​ใน​คำ​สัญญา​ของ​พระ​ยะโฮวา เขา​จึง​ร้อน​ใจ​อยาก​เห็น​หลักฐาน​ที่​แสดง​ว่า​พระ​ยะโฮวา​กำลัง​จะ​ยุติ​ความ​แห้ง​แล้ง. เขา​ส่ง​คน​ใช้​ขึ้น​ไป​บน​ที่​สูง​ให้​มอง​ไป​ที่​ขอบ​ฟ้า​ดู​ว่า​มี​เมฆ​ฝน​ไหม. คน​ใช้​กลับ​มา​รายงาน​ด้วย​สี​หน้า​ที่​เรียบ​เฉย​ว่า “ไม่​มี​อะไร​เลย.” ไม่​มี​อะไร​ที่​ขอบ​ฟ้า และ​ดู​เหมือน​ว่า​ท้องฟ้า​นั้น​ไร้​เมฆ. คุณ​คิด​ว่า​แปลก​ไหม? ก่อน​หน้า​นี้​เอลียาห์​เพิ่ง​ทูล​กษัตริย์​อาฮาบ​ว่า “มี​เสียง​ฝน​ห่า​ใหญ่​มา​แล้ว.” ผู้​พยากรณ์​กล่าว​เช่น​นั้น​ได้​อย่าง​ไร​ใน​เมื่อ​ยัง​ไม่​เห็น​วี่แวว​ของ​เมฆ​ฝน​เลย?

11 เอลียาห์​รู้​ว่า​พระ​ยะโฮวา​เป็น​พระเจ้า​ที่​รักษา​สัญญา. ใน​ฐานะ​ผู้​พยากรณ์​และ​ตัว​แทน​ของ​พระเจ้า เขา​แน่​ใจ​ว่า​พระ​ยะโฮวา​จะ​ทำ​ให้​คำ​ตรัส​ของ​พระองค์​เป็น​จริง. เอลียาห์​มั่น​ใจ เขา​มั่น​ใจ​มาก​ราว​กับ​ว่า​ได้​ยิน​เสียง​ฝน​ห่า​ใหญ่​แล้ว. นี่​อาจ​ทำ​ให้​เรา​นึก​ถึง​ข้อ​ความ​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ที่​กล่าว​ถึง​โมเซ​ว่า “เขา​ยัง​ยืนหยัด​มั่นคง​ต่อ ๆ ไป​เสมือน​เห็น​พระองค์​ผู้​ไม่​ประจักษ์​แก่​ตา.” พระเจ้า​เป็น​จริง​สำหรับ​คุณ​ขนาด​นั้น​ไหม? พระองค์​จัด​ให้​มี​หลักฐาน​มาก​มาย​เพื่อ​เรา​จะ​มี​ ความ​เชื่อ​ที่​มั่นคง​ใน​พระองค์​และ​ใน​คำ​สัญญา​ต่าง ๆ ของ​พระองค์.—ฮีบรู 11:1, 27

12. เอลียาห์​แสดง​อย่าง​ไร​ว่า​เขา​ตื่น​ตัว และ​เขา​ทำ​อะไร​เมื่อ​ได้​รับ​รายงาน​เรื่อง​เมฆ​ก้อน​เล็ก ๆ?

12 ต่อ​ไป​ขอ​สังเกต​ว่า​เอลียาห์​ตื่น​ตัว​มาก​ขนาด​ไหน​ใน​การ​เฝ้า​ดู. เอลียาห์​ส่ง​คน​ใช้​ไป​ดู ไม่​ใช่​หนึ่ง​หรือ​สอง​ครั้ง แต่​ถึง​เจ็ด​ครั้ง! คน​ใช้​คง​รู้สึก​เบื่อ​ที่​ต้อง​ไป ๆ มา ๆ หลาย​รอบ แต่​เอลียาห์​ยัง​เฝ้า​รอ​ด้วย​ใจจดใจจ่อ​และ​ไม่​เลิก​รา. ใน​ที่​สุด หลัง​จาก​กลับ​ไป​เป็น​ครั้ง​ที่​เจ็ด คน​ใช้​ก็​มา​รายงาน​ว่า “นี่​แน่ะ, มี​เมฆ​เล็ก ๆ เท่า​ฝ่า​มือ​ลอย​มา​จาก​ทะเล.” ลอง​นึก​ภาพ​เมื่อ​คน​ใช้​เหยียด​แขน​ออก​แล้ว​ใช้​ฝ่า​มือ​บอก​ขนาด​ของ​เมฆ​ก้อน​เล็ก ๆ ก้อน​หนึ่ง​ที่​กำลัง​โผล่​ขึ้น​มา​เหนือ​ขอบ​ฟ้า​ของ​ทะเล​ใหญ่. เขา​อาจ​ไม่​รู้สึก​ตื่นเต้น​เลย. แต่​สำหรับ​เอลียาห์ เมฆ​ก้อน​นั้น​สำคัญ​มาก. เขา​จึง​รีบ​สั่ง​คน​ใช้​ว่า “จง​ขึ้น​ไป​ทูล​อาฮาบ, ให้​จัดแจง​เสด็จ​กลับ​ลง​ไป​เพื่อ​จะ​มิ​ได้​ติด​ฝน.”—1 กษัต. 18:44

13, 14. (ก) เรา​จะ​เฝ้า​ระวัง​แบบ​เดียว​กับ​เอลียาห์​ได้​อย่าง​ไร? (ข) อะไร​กระตุ้น​เรา​ให้​รับใช้​พระ​ยะโฮวา​โดย​สำนึก​ถึง​ความ​เร่ง​ด่วน​อยู่​เสมอ?

13 เอลียาห์​วาง​ตัว​อย่าง​ที่​ดี​อีก​ครั้ง. เรา​มี​ชีวิต​อยู่​ใน​สมัย​ที่​พระเจ้า​กำลัง​จะ​ทำ​ให้​พระ​ประสงค์​ของ​พระองค์​สำเร็จ​เป็น​จริง. เอลียาห์​เฝ้า​คอย​เวลา​ที่​ความ​แห้ง​แล้ง​จะ​สิ้น​สุด​ลง ผู้​รับใช้​ของ​พระเจ้า​ใน​ทุก​วัน​นี้​ก็​เช่น​กัน​กำลัง​เฝ้า​คอย​เวลา​ที่​โลก​อัน​เสื่อม​ทราม​นี้​จะ​สิ้น​สุด​ลง. (1 โย. 2:17) เช่น​เดียว​กับ​เอลียาห์ เรา​ต้อง​เฝ้า​ระวัง​ต่อ​ไป​จน​กว่า​จะ​ถึง​เวลา​นั้น. พระ​เยซู​บอก​เหล่า​สาวก​ว่า “ฉะนั้น จง​เฝ้า​ระวัง​อยู่​เสมอ เพราะ​เจ้า​ทั้ง​หลาย​ไม่​รู้​ว่า​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้าของ​เจ้า​จะ​มา​ใน​วัน​ใด.” (มัด. 24:42) พระ​เยซู​หมาย​ความ​ว่า​สาวก​ไม่​มี​ทาง​รู้​วัน​เวลา​ที่​อวสาน​จะ​มา​ไหม? ไม่​ใช่​เช่น​นั้น เพราะ​พระองค์​บอก​ไว้​ละเอียด​ว่า​โลก​จะ​เป็น​เช่น​ไร​เมื่อ​ใกล้​ถึง​อวสาน. เรา​ทุก​คน​สามารถ​สังเกต​เห็น​ความ​สำเร็จ​เป็น​จริง​ของ​สัญญาณ​ที่​บ่ง​ชี้​ว่า​เป็น “ช่วง​สุด​ท้าย​ของ​ยุค.”—อ่าน​มัดธาย 24:3-7

เมฆ​ก้อน​เล็ก ๆ ก้อน​เดียว​ที่​โผล่​ขึ้น​เหนือ​ขอบ​ฟ้า​ก็​เพียง​พอ​แล้ว​ที่​จะ​ทำ​ให้​เอลียาห์​มั่น​ใจ​ว่า​พระ​ยะโฮวา​กำลัง​จะ​ลง​มือ​ปฏิบัติการ. สัญญาณ​ของ​สมัย​สุด​ท้าย​ให้​เหตุ​ผล​หนักแน่น​ว่า​เรา​ควร​ลง​มือ​ทำ​โดย​สำนึก​ถึง​ความ​เร่ง​ด่วน​อยู่​เสมอ

 14 สัญญาณ​แต่​ละ​อย่าง​ประกอบ​กัน​เป็น​หลักฐาน​ที่​มี​พลัง​และ​น่า​เชื่อถือ. หลักฐาน​เหล่า​นี้​เพียง​พอ​ไหม​ที่​จะ​กระตุ้น​เรา​ให้​รับใช้​พระ​ยะโฮวา​โดย​สำนึก​ถึง​ความ​เร่ง​ด่วน​อยู่​เสมอ? แค่​เมฆ​ก้อน​เล็ก ๆ ก้อน​เดียว​ที่​โผล่​ขึ้น​เหนือ​ขอบ​ฟ้า​ก็​เพียง​พอ​แล้ว​ที่​จะ​ทำ​ให้​เอลียาห์​มั่น​ใจ​ว่า​พระ​ยะโฮวา​กำลัง​จะ​ลง​มือ​ปฏิบัติการ. ผู้​พยากรณ์​ที่​ซื่อ​สัตย์​คน​นี้​ผิด​หวัง​ไหม?

พระ​พร​จาก​พระ​ยะโฮวา

15, 16. เหตุ​การณ์​อะไร​เกิด​ขึ้น​รวด​เร็ว​มาก และ​เอลียาห์​หวัง​ว่า​อาฮาบ​จะ​ทำ​อะไร?

15 บันทึก​บอก​ว่า “อีก​ครู่​หนึ่ง, เมฆ​ก็​มืด​ไป​ใน​ท้องฟ้า, มี​พายุ​และ​ฝน​ตก​ใหญ่. อาฮาบ​ก็​ทรง​รถ​เสด็จ​ไป​ยัง​เมือง​ยิศเรล.” (1 กษัต. 18:45) เหตุ​การณ์​เกิด​ขึ้น​รวด​เร็ว​มาก. ขณะ​ที่​คน​ใช้​ของ​เอลียาห์​กำลัง​ไป​ทูล​อาฮาบ เมฆ​เล็ก ๆ ก้อน​นั้น​ก็​กลาย​เป็น​กลุ่ม​เมฆ​ขนาด​ใหญ่​แผ่​มืด​เต็ม​ท้องฟ้า​และ​มี​ลม​พัด​แรง. ใน​ที่​สุด​ฝน​ก็​ตก​รด​แผ่นดิน​อิสราเอล หลัง​จาก​ผ่าน​ไป 3 ปี​ครึ่ง. ผืน​ดิน​ที่​แตก​ระแหง​ดูด​ซับ​น้ำ​ฝน​ที่​ตก​ลง​มา. เนื่อง​จาก​ฝน​ตก​ลง​มา​ห่า​ใหญ่ น้ำ​ใน​แม่น้ำ​คีโชน​จึง​เอ่อ​ล้น​และ​คง​ชำระ​ล้าง​โลหิต​ของ​เหล่า​ผู้​พยากรณ์​บาอัล​ที่​ถูก​สังหาร. ชาติ​อิสราเอล​ที่​หลง​ผิด​ก็​มี​โอกาส​จะ​ชำระ​ล้าง​ร่องรอย​ของ​การ​นมัสการ​บาอัล​ให้​หมด​ไป​จาก​แผ่นดิน​ด้วย.

“มี​พายุ​และ​ฝน​ตก​ใหญ่”

16 เอลียาห์​คง​หวัง​ให้​เป็น​อย่าง​นั้น. แต่​ตอน​นี้​เขา​คง​สงสัย​ว่า​อาฮาบ​จะ​ทำ​อย่าง​ไร. อาฮาบ​จะ​กลับ​ใจ​และ​หัน​กลับ​จาก​การ​นมัสการ​บาอัล​ที่​ทำ​ให้​เป็น​มลทิน​ไหม? สิ่ง​ที่​เกิด​ขึ้น​ใน​วัน​นั้น​น่า​จะ​ทำ​ให้​เขา​กลับ​ใจ. แต่​เรา​ไม่​รู้​ว่า​ตอน​นั้น​อาฮาบ​คิด​อะไร. บันทึก​บอก​แต่​เพียง​ว่า กษัตริย์ “ทรง​รถ​เสด็จ​ไป​ยัง​เมือง​ยิศเรล.” อาฮาบ​ได้​บทเรียน​อะไร​ไหม? เขา​ตั้งใจ​จะ​เปลี่ยน​แนว​ทาง​ชีวิต​ไหม? เหตุ​การณ์​ที่​เกิด​ขึ้น​ต่อ​จาก​นั้น​บ่ง​ชี้​ว่า​ไม่. แต่​เรื่อง​ยัง​ไม่​จบ​แค่​นี้.

17, 18. (ก) เกิด​อะไร​ขึ้น​กับ​เอลียาห์​ตอน​ที่​กำลัง​เดิน​ไป​ยิศเรล? (ข) ทำไม​จึง​เป็น​เรื่อง​น่า​ทึ่ง​ที่​เอลียาห์​วิ่ง​จาก​คาร์เมล​ไป​ยิศเรล? (ดู​เชิงอรรถ​ด้วย)

17 เอลียาห์​ออก​เดิน​ทาง​โดย​ใช้​เส้น​ทาง​เดียว​กับ​อาฮาบ. เขา​ต้อง​เดิน​อีก​หลาย​สิบ​กิโลเมตร​บน​ทาง​ที่​เปียก​แฉะ​และ​มืด​มิด. แต่​แล้ว​ก็​มี​สิ่ง​ที่​ไม่​ธรรมดา​เกิด​ขึ้น.

 18 “พระ​หัตถ์​แห่ง​พระ​ยะโฮวา​ก็​ทรง​อยู่​บน​เอลียา; ท่าน​ก็​ได้​คาด​เอว​ไว้, แล้ว​วิ่ง​ไป​ข้าง​หน้า​อาฮาบ​จน​ถึง​เขต​ที่​เข้า​ไป​ใน​ยิศเรล.” (1 กษัต. 18:46) เห็น​ชัด​ว่า “พระ​หัตถ์​แห่ง​พระ​ยะโฮวา” กำลัง​ช่วย​เอลียาห์​อย่าง​อัศจรรย์. ยิศเรล​อยู่​ไกล​ออก​ไป 30 กิโลเมตร​และ​เอลียาห์​ก็​ไม่​ใช่​คน​หนุ่ม. * ขอ​นึก​ภาพ​ผู้​พยากรณ์​คน​นี้​กำลัง​รวบ​ชุด​ยาว​ขึ้น​มา​มัด​ไว้​ที่​สะโพก​เพื่อ​ให้​ขา​เคลื่อน​ไหว​ได้​สะดวก แล้ว​ก็​วิ่ง​ไป​ตาม​ถนน​ที่​เปียก​แฉะ. เขา​วิ่ง​เร็ว​มาก​จน​ตาม​ราชรถ​ของ​กษัตริย์​ทัน​และ​วิ่ง​แซง​หน้า​ด้วย​ซ้ำ!

19. (ก) กำลัง​วังชา​และ​ความ​กระปรี้กระเปร่า​ที่​พระเจ้า​ประทาน​ให้​เอลียาห์​ทำ​ให้​เรา​นึก​ถึง​คำ​พยากรณ์​อะไร? (ข) ขณะ​ที่​เอลียาห์​วิ่ง​ไป​ยิศเรล เขา​คง​มั่น​ใจ​ใน​เรื่อง​ใด?

19 ช่าง​เป็น​ประสบการณ์​ที่​ยอด​เยี่ยม​จริง ๆ สำหรับ​เอลียาห์! ตอน​นั้น​เขา​อาจ​มี​กำลัง​วังชา เรี่ยว​แรง และ​ความ​กระปรี้กระเปร่า​มาก​กว่า​ที่​เคย​มี​ตอน​เป็น​หนุ่ม​ด้วย​ซ้ำ และ​นี่​คง​เป็น​เรื่อง​ที่​หน้า​ตื่น​ตา​ตื่น​ใจ​สำหรับ​เขา. เรื่อง​นี้​อาจ​ทำ​ให้​เรา​นึก​ถึง​คำ​พยากรณ์​ที่​รับรอง​แก่​ผู้​ซื่อ​สัตย์​ว่า พวก​เขา​จะ​มี​สุขภาพ​แข็งแรง​และ​กระปรี้กระเปร่า​ใน​แผ่นดิน​โลก​ที่​เป็น​อุทยาน. (อ่าน​ยะซายา 35:6; ลูกา 23:43) ขณะ​ที่​เอลียาห์​วิ่ง​ไป​ตาม​ทาง​ที่​เปียก​แฉะ เขา​คง​มั่น​ใจ​ว่า​ตน​เป็น​ที่​โปรดปราน​ของ​พระ​บิดา พระ​ยะโฮวา​ผู้​เป็น​พระเจ้า​เที่ยง​แท้​องค์​เดียว!

20. เรา​ต้อง​ทำ​อะไร​เพื่อ​จะ​ได้​รับ​พระ​พร​จาก​พระ​ยะโฮวา?

20 พระ​ยะโฮวา​ทรง​พร้อม​เสมอ​ที่​จะ​อวย​พร​เรา. พระ​พร​ของ​พระองค์​เป็น​สิ่ง​ล้ำ​ค่า ดัง​นั้น ให้​เรา​ทำ​ทุก​สิ่ง​ที่​ทำ​ได้​เพื่อ​จะ​ได้​รับ​พระ​พร​นั้น. เช่น​เดียว​กับ​เอลียาห์ เรา​ต้อง​เฝ้า​ระวัง​และ​สังเกต​ดู​หลักฐาน​ต่าง ๆ ที่​แสดง​ว่า​พระ​ยะโฮวา​กำลัง​จะ​ลง​มือ​ปฏิบัติการ​ใน​สมัย​ที่​วิกฤติ​และ​เร่ง​ด่วน​นี้. เช่น​เดียว​กับ​เอลียาห์ เรา​มี​เหตุ​ผล​ที่​จะ​มั่น​ใจ​อย่าง​เต็ม​ที่​ใน​คำ​สัญญา​ของ​พระ​ยะโฮวา “พระเจ้า​แห่ง​ความ​สัตย์​จริง.”—เพลง. 31:5

^ วรรค 18 หลัง​จาก​เหตุ​การณ์​นี้​ไม่​นาน พระ​ยะโฮวา​ทรง​มอบหมาย​เอลียาห์​ให้​ฝึก​สอน​เอลีชา ซึ่ง​ต่อ​มา​เป็น​ที่​รู้​จัก​ใน​ฐานะ “ผู้​ได้​เท​น้ำ​ล้าง​มือ​เอลียา.” (2 กษัต. 3:11) เอลีชา​คอย​ดู​แล​และ​รับใช้​เอลียาห์ โดย​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ทุก​อย่าง​เท่า​ที่​ทำ​ได้​แก่​ผู้​พยากรณ์​ชรา.