ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

องค์ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดฟังคำอธิษฐานของทุกคนไหม?

องค์ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดฟังคำอธิษฐานของทุกคนไหม?

พระเจ้า​เชิญ​ทุก​คน​ให้​มา​เป็น​เพื่อน​กับ​พระองค์​โดย​การ​อธิษฐาน แต่​พระองค์​ฟัง​คำ​อธิษฐาน​ของ​ทุก​คน​ไหม?