ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 บท 11

คำสอนในคัมภีร์ไบเบิลเป็นประโยชน์ต่อเราอย่างไร?

คำสอนในคัมภีร์ไบเบิลเป็นประโยชน์ต่อเราอย่างไร?

1. ทำไม​เรา​น่า​จะ​ฟัง​คำ​สอน​ของ​องค์​ศักดิ์สิทธิ์​สูง​สุด?

คัมภีร์​ไบเบิล​สอน​เรา​ว่า​ชีวิต​มี​ค่า เรา​จะ​เอา​คำ​สอน​นี้​มา​ใช้​ใน​ชีวิต​ประจำ​วัน​อย่าง​ไร?—สดุดี 36:9

พระ​ยะโฮวา​เป็น​องค์​ศักดิ์สิทธิ์​สูง​สุด​ที่​สร้าง​เรา​ขึ้น​มา พระองค์​จึง​ฉลาด​กว่า​เรา​มาก พระองค์​รัก​และ​เป็น​ห่วง​เรา​เหมือน​พ่อ​ที่​รัก​ลูก นอก​จาก​นั้น พระองค์​ไม่​ได้​สร้าง​เรา​ให้​อยู่​โดย​ไม่​ต้อง​พึ่ง​พระองค์ (เยเรมีย์ 10:23) ดัง​นั้น เหมือน​กับ​ที่​เด็ก ๆ ต้อง​มี​พ่อ​แม่​คอย​สอน​และ​คอย​ดู​แล เรา​ทุก​คน​ก็​ต้อง​ได้​รับ​คำ​แนะ​นำ​จาก​พระ​ยะโฮวา (อิสยาห์ 48:17, 18) พระองค์​ให้​คัมภีร์​ไบเบิล​ซึ่ง​มี​คำ​สอน​ที่​บอก​ให้​รู้​ว่า​ควร​ใช้​ชีวิต​อย่าง​ไร—อ่าน 2 ทิโมธี 3:16

คำ​สอน​ของ​พระ​ยะโฮวา​ช่วย​เรา​ให้​รู้​วิธี​ที่​จะ​ใช้​ชีวิต​อย่าง​มี​ความ​สุข​ที่​สุด​ใน​ตอน​นี้ และ​ยัง​บอก​วิธี​ที่​จะ​มี​อนาคต​ที่​มี​ความ​สุข​ตลอด​ไป​ด้วย เนื่อง​จาก​พระ​ยะโฮวา​สร้าง​เรา พระองค์​จึง​รู้​ดี​ที่​สุด​ว่า​เรา​ควร​ใช้​ชีวิต​อย่าง​ไร ดัง​นั้น​เรา​น่า​จะ​ฟัง​และ​ทำ​ตาม​คำ​สอน​นั้น—อ่าน​สดุดี 19:7, 11; วิวรณ์ 4:11

2. คำ​สอน​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​เป็น​อย่าง​ไร?

คำ​สอน​มี​ทั้ง​แบบ​ที่​เป็น​กฎหมาย​และ​หลักการ กฎหมาย​คือ​คำ​สั่ง​ที่​บอก​ตรง ๆ ว่า​ให้​ทำ​หรือ​ไม่​ให้​ทำ​อะไร และ​ใช้​กับ​เรื่อง​ใด​เรื่อง​หนึ่ง​โดย​เฉพาะ (เฉลย​ธรรมบัญญัติ 22:8) ส่วน​หลักการ​เป็น​คำ​สอน​ที่​ช่วย​ให้​ตัดสิน​ใจ​เรื่อง​ต่าง ๆ ได้​อย่าง​ถูก​ต้อง และ​สามารถ​เอา​ไป​ใช้​ได้​กับ​หลาย ๆ สถานการณ์ เนื่อง​จาก​หลักการ​ไม่​ใช่​กฎ​ที่​บอก​ตรง ๆ ว่า​ต้อง​ทำ​อะไร​บ้าง เรา​จึง​ต้อง​ใช้​ความ​คิด​เพื่อ​จะ​เอา​หลักการ​ไป​ใช้​ใน​ชีวิต​ของ​เรา (สุภาษิต 2:10-12) ตัว​อย่าง​เช่น คัมภีร์​ไบเบิล​สอน​หลักการ​ว่า ชีวิต​เป็น​ของ​ขวัญ​ที่​องค์​ศักดิ์สิทธิ์​สูง​สุด​ให้​เรา เรา​ก็​ต้อง​คิด​ว่า​ต้อง​ทำ​อะไร​บ้าง​เพื่อ​แสดง​ว่า​เห็น​คุณค่า​ของ​ชีวิต เช่น ไม่​ทำ​อะไร​ที่​เสี่ยง​อันตราย​ต่อ​ตัว​เรา​และ​ต่อ​คน​อื่น ไม่​ว่า​ตอน​เดิน​ทาง เมื่อ​อยู่​ที่​บ้าน​หรือ​ที่​ทำ​งาน—อ่าน​กิจการ 17:28

3. คำ​สอน​ที่​สำคัญ​ที่​สุด 2 ข้อ​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​คือ​อะไร?

คำ​สอน​ข้อ​แรก​คือ ให้​รัก​พระ​ยะโฮวา พระ​ยะโฮวา​เป็น​ผู้​ที่​สร้าง​เรา​ขึ้น​มา ดัง​นั้น ชีวิต​จะ​มี​ความ​หมาย​ถ้า​เรา​รู้​จัก​กับ​ผู้​ที่​ให้​ชีวิต และ​ชีวิต​เรา​จะ​มี​ความ​ หมาย​มาก​ขึ้น​อีก​ถ้า​ได้​รัก​และ​ทำ​ตาม​ที่​พระองค์​สอน ดัง​นั้น คัมภีร์​ไบเบิล​แนะ​นำ​เรา​ว่า​ไม่​ว่า​จะ​ทำ​อะไร เรา​ควร​คิด​ถึง​คำ​สอน​ข้อ​แรก​ที่​สำคัญ​ที่​สุด​ข้อ​นี้​เสมอ (สุภาษิต 3:6) คน​ที่​ใช้​ชีวิต​ตาม​คำ​สอน​ข้อ​นี้​จะ​ได้​เป็น​เพื่อน​กับ​พระ​ยะโฮวา เขา​จะ​มี​ความ​สุข​และ​มี​ชีวิต​ตลอด​ไป—อ่าน​มัทธิว 22:37, 38

คำ​สอน​ข้อ​ที่​สอง​คือ ให้​รัก​คน​อื่น​เหมือน​รัก​ตัว​เอง คำ​สอน​ข้อ​นี้​ช่วย​ให้​เรา​อยู่​กับ​คน​อื่น​ได้​อย่าง​สงบ​สุข (1 โครินธ์ 13:4-7) คัมภีร์​ไบเบิล​มี​คำ​แนะ​นำ​ต่าง ๆ ที่​ช่วย​เรา​ให้​รู้​วิธี​ปฏิบัติ​กับ​คน​อื่น และ​ถ้า​เรา​ทำ​ตาม​ที่​คัมภีร์​ไบเบิล​บอก ก็​แสดง​ว่า​เรา​เชื่อ​ฟัง​พระ​ยะโฮวา​และ​กำลัง​เลียน​แบบ​พระองค์​ด้วย—อ่าน​มัทธิว 7:12; 22:39, 40

4. คำ​สอน​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​เป็น​ประโยชน์​ต่อ​เรา​อย่าง​ไร​บ้าง?

คำ​สอน​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ช่วย​ให้​ครอบครัว​อบอุ่น​และ​รัก​กัน (โคโลสี 3:12-14) นอก​จาก​นั้น​ยัง​ช่วย​ปก​ป้อง​ครอบครัว และ​ช่วย​ให้​คน​ใน​ครอบครัว​รู้สึก​มั่นคง​ด้วย เช่น คำ​สอน​ที่​บอก​ว่า สามี​ภรรยา​ต้อง​อยู่​ด้วย​กัน​ตลอด​ไป—อ่าน​มาระโก 10:7-9

คัมภีร์​ไบเบิล​ยัง​มี​คำ​สอน​เกี่ยว​กับ​เรื่อง​เงิน งาน และ​สมบัติ​วัตถุ​ซึ่ง​มี​ผล​กับ​ความ​คิด​และ​ความ​รู้สึก​ของ​เรา​ด้วย ตัว​อย่าง​เช่น คัมภีร์​ไบเบิล​สอน​ให้​ซื่อ​สัตย์​และ​ขยัน​ทำ​งาน นาย​จ้าง​ชอบ​ลูกจ้าง​ที่​เป็น​แบบ​นี้ ดัง​นั้น​ถ้า​ทำ​ตาม​คำ​สอน​นี้ เรา​ก็​จะ​มี​งาน​ทำ​และ​โอกาส​ตก​งาน​ก็​น้อย​กว่า (สุภาษิต 10:4, 26; ฮีบรู 13:18) นอก​จาก​นี้ คัมภีร์​ไบเบิล​สอน​ให้​ใช้​ชีวิต​พอ​เพียง คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า​ความ​สัมพันธ์​ที่​เรา​มี​กับ​พระ​ยะโฮวา​มี​ค่า​มาก​กว่า​ทรัพย์​สมบัติ​ทุก​อย่าง—อ่าน​มัทธิว 6:24, 25, 33; 1 ทิโมธี 6:8-10

คัมภีร์​ไบเบิล​ยัง​มี​คำ​สอน​ที่​เกี่ยว​กับ​สุขภาพ​ด้วย ถ้า​ทำ​ตาม​เรา​ก็​จะ​มี​สุขภาพ​ร่าง​กาย​และ​สุขภาพ​จิต​ที่​ดี (สุภาษิต 14:30; 22:24, 25) ตัว​อย่าง​เช่น พระ​ยะโฮวา​อนุญาต​ให้​ดื่ม​แอลกอฮอล์​ได้ แต่​ต้อง​ดื่ม​แต่​พอ​ดี (สดุดี 104:15; 1 โครินธ์ 6:10) การ​ทำ​ตาม​คำ​สอน​ที่​ห้าม​เมา​เหล้า​จะ​ช่วย​ป้องกัน​เรา​จาก​อุบัติเหตุ​และ​โรค​ร้าย​ที่​เกิด​จาก​การ​ดื่ม​เหล้า​มาก​เกิน​ไป (สุภาษิต 23:20) คำ​สอน​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​เป็น​ประโยชน์​จริง ๆ เพราะ​ไม่​ได้​บอก​แค่​เรื่อง​ที่​ควร​ทำ​หรือ​ไม่​ควร​ทำ​เท่า​นั้น แต่​ยัง​สอน​ให้​ระวัง​ความ​คิด​ของ​เรา​ด้วย (สดุดี 119:97-100) คน​ที่​เป็น​คริสเตียน​แท้​ใช้​ชีวิต​ตาม​มาตรฐาน​ของ​พระ​ยะโฮวา​ไม่​ใช่​เพื่อ​ตัว​เอง​จะ​ได้​ประโยชน์​เท่า​นั้น แต่​เพื่อ​พระ​ยะโฮวา​ด้วย เหมือน​เวลา​ที่​เด็ก​ทำ​ดี คน​ก็​จะ​ชม​พ่อ​แม่​ว่า​สอน​ลูก​มา​ดี เรา​ก็​อยาก​ให้​พระ​ยะโฮวา​ได้​รับ​คำ​ชม​คำ​สรรเสริญ​จาก​สิ่ง​ที่​เรา​ทำ—อ่าน​มัทธิว 5:14-16