กำหนดการของการประชุมใหญ่ปี 2020

กำหนดการสำหรับการประชุมใหญ่ของพยานพระยะโฮวาปี 2020 “ขอให้มีความสุขเสมอ”!

วันศุกร์

กำหนดการของวันศุกร์มาจากฟีลิปปี 4:4 “ขอให้มีความสุขเสมอที่ได้รับใช้ผู้เป็นนาย ผมขอบอกอีกครั้งว่า ขอให้มีความสุข”

วันเสาร์

กำหนดการของวันเสาร์มาจากสดุดี 105:3 “ขอให้ภูมิใจที่ได้สรรเสริญชื่ออันบริสุทธิ์ของพระองค์ ให้คนที่รับใช้พระยะโฮวาชื่นชมยินดี”

วันอาทิตย์

กำหนดการของวันอาทิตย์มาจากสดุดี 37:4 “ชื่นชมยินดีกับสิ่งที่พระยะโฮวาทำ แล้วพระองค์จะให้ตามที่ใจคุณต้องการ”

ข้อมูลสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม