กำหนดการการประชุมหมวดปี 2020-2021 ที่มีผู้ดูแลหมวด

ใช้ใบกำหนดการเพื่อติดตามส่วนต่าง ๆ ของการประชุม หัวเรื่องการประชุมหมวดครั้งนี้คือ “ทำให้พระยะโฮวามีความสุข!”

ทำให้พระยะโฮวามีความสุข!

กำหนดการช่วงเช้าและช่วงบ่ายของการประชุมหมวดที่มีผู้ดูแลหมวด

หาคำตอบสำหรับคำถามต่อไปนี้

จะมีการตอบคำถามเหล่านี้ในการประชุมครั้งนี้