ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

พระเจ้าให้ใช้รูปเคารพในการนมัสการไหม?

พระเจ้าให้ใช้รูปเคารพในการนมัสการไหม?

เรา​มอง​ไม่​เห็น​พระเจ้า แล้ว​เรา​จะ​ใกล้​ชิด​กับ​พระองค์​ได้​ยัง​ไง? รูป​เคารพ​จะ​ช่วย​เรา​ให้​ใกล้​ชิด​กับ​พระเจ้า​ได้​ไหม