ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

พระเยซูเป็นพระเจ้าไหม?

พระเยซูเป็นพระเจ้าไหม?

หลาย​คน​คิด​ว่า​พระ​เยซู​มี​อิทธิพล​ต่อ​ชีวิต​ผู้​คน​มาก​ที่​สุด​ใน​ประวัติศาสตร์ แต่​ท่าน​เป็น​พระเจ้า​ผู้​มี​พลัง​อำนาจ​สูง​สุด​ไหม? หรือ​ท่าน​เป็น​แค่​คน​ดี​คน​หนึ่ง?