ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

การออกแบบสิ่งมีชีวิต

การออกแบบสิ่งมีชีวิต

สิ่ง​มี​ชีวิต​ต่าง ๆ ถูก​ออก​แบบ​ไหม? สิ่ง​มี​ชีวิต​ทั้ง​หมด​สามารถ​อยู่​ร่วม​กัน​ได้​อย่าง​กลมกลืน​กับ​สิ่ง​มี​ชีวิต​อื่น ๆ รอบ ๆ ตัว