ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

โลกถูกสร้างมาเพื่ออะไร?

โลกถูกสร้างมาเพื่ออะไร?

องค์​ศักดิ์สิทธิ์​สูง​สุด​สร้าง​โลก​มา​เพื่อ​อะไร? จะ​มี​วัน​ที่​โลก​กลาย​เป็น​สวน​อุทยาน​ไหม?